kuvituskuva energiatukiuutiseen

Ajankohtaista energiatuista

Energiatuki yrityksille (Business Finland)

Yritykset ja yhteisöt hakevat energiatuet keskitetysti Business Finlandilta. Suuret, yli 5 miljoonan euron hankkeet ovat haettavissa suoraan työ- ja elinkeinoministeriön rahoitushakujen kautta. Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin yritysten ja yhteisöjen investointi- ja katselmushankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä, energiansäästöä, energian tuotannon tai käytön tehostamista tai muuten muokkaavat energiajärjestelmää vähähiilisemmäksi pitkällä aikavälillä.

Tällä hetkellä energiatuen hakemispalvelu on suljettu käsittelyssä olevan suuren hakemusmäärän vuoksi (13.11.2023). Ilmeisesti myös energiatukeen on tulossa muitakin muutoksia, sillä Business Finland tiedottaa sivuillaan, että ”Myönnettävän energiatuen määrään on vuoden 2024 valtion talousarvion perusteella tulossa merkittävä pudotus, mikä johtaa rahoituskriteerien kiristämiseen. Vuoden 2024 rahoituskriteereistä sekä hakemuspalvelun avaamisesta tiedotetaan lisää helmikuun aikana.”

Lisätietoa Business Finlandin sivuilta: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki

Maaseudun mikroyritysten energiainvestoinnit

Leader-Kantri ry:n kautta maaseudulla sijaitseva yritys voi hakea tukea investointeihin, joiden avulla lisätään uusiutuvan energian osuutta yrityksen omaan käyttöön tarvittavasta energiasta.

Tuella voi hankkia esimerkiksi lämpöpumppuja, aurinkosähköjärjestelmiä tai parantaa yrityksen energiatehokkuutta esimerkiksi säätöjärjestelmien avulla.

Tukea voi saada

  • vähintään 18-vuotias päätoiminen yrittäjä yksityisenä elinkeinonharjoittajana, maatila, osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö tai osuuskunta
  • mikroyritys, joka työllistää alle 5 htv
  • harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitseva yritys
  • yritys, jolla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan

Tuen määrä on 30 prosenttia investoinnin hyväksyttävistä kustannuksista.

Lisätietoja: https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maaseudun-yrittajyys/maaseudun-yritystuet/yrityksen-investointi–ja-kehittamistuet/mikroyritysten-energiainvestoinnit/

Uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden tuotanto

Jos yrityksesi tuottaa uusiutuvaa energiaa tai biopolttoaineita, voit saada investointitukea suurempiin investointeihin kuin muiden alojen yritykset. Uusiutuvaa energiaa tai biopolttoaineita tuottava yritys tuottaa ja myy energiaa (lämpöä, sähköä) tai biopolttoaineita (biokaasu, bioetanoli, biodiesel) tai molempia.

Investointitukea voi käyttää uusien, enintään 2 MW:n laitosten rakentamiseen tai toimivien laitosten laajentamiseen ja kehittämiseen.

Investointitukea voit saada laitoksen laajennukseen 20 prosenttia investoinnin hyväksyttävistä kustannuksista, uuden laitoksen perustamiseen 30 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista tai uuden biokaasulaitoksen perustamiseen 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Tuettavan investoinnin kokonaiskustannusten tulee olla vähintään 10 000 euroa ja korkeintaan 2 miljoonaa euroa.

Toimivan laitoksen kehittämiseen saa tukea vain, jos investoinnin myötä laitoksen teknologinen taso paranee merkittävästi tai laitoksessa otetaan käyttöön ympäristön kannalta parempia tekniikoita.

Tukea voi saada maaseudulla sijaitseva mikroyritys, pieni yritys tai maatila.

Lisätietoja: https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maaseudun-yrittajyys/maaseudun-yritystuet/yrityksen-investointi–ja-kehittamistuet/uusiutuvan-energian-ja-biopolttoaineiden-tuotanto/

EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin

EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää yhteensä 900+ kpl 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille, jotka haluavat toteuttaa toimenpiteitä energiankulutuksensa ja siten CO2-jalanjälkensä pienentämiseksi. EENergy-hankkeen kokonaisbudjetti on 9 miljoonaa euroa, ja se tukee aktiivisesti pk-yrityksiä ilmastonmuutoksen, energiakriisin ja EU:n Green Deal -ohjelman vaikutusten vuoksi.

Hakuaika on 1.2.-30.4.2024

Lue lisää: https://www.businesskangasala.fi/avustusta-pk-yritysten-energiansaastotoimenpiteisiin/

© Business Kangasala 2024 Creative Crue