IPR-klinikka.

Lyhenteellä IPR tarkoitetaan aineettoman omaisuuden oikeuksia (Intellectual Property Rights). IPR suojaa yrityksessäsi sen, mikä on arvokkainta. Lisäksi IPR voi tuoda lisää liikevaihtoa, suojata oman toiminta-alueen ja estää kilpailijoita kopioimasta omia tuotteita tai palveluita.

IPR-neuvonta järjestetään yhteistyössä Business Kangasalan ja Kolster Oy Ab:n kesken. Keskustelut ovat maksuttomia ja ehdottoman luottamuksellisia. Keskustelun jälkeen yrittäjälle jää selkeä kuva oman yrityksensä sijoittumisesta IPR-kentälle: mitä mahdollisuuksia yrityksellä voi olla hakea suojausta omalle toiminnalleen (esim. tavaramerkit, patentit), millaiset ovat suojauksen kustannukset ja aikataulut, mitä asioita kannattaa huomioida sopimuksissa esimerkiksi alihankkijoiden kanssa, onko vaaraa, että yritys loukkaa toisen yrityksen IPR-oikeuksia ja voi joutua kiellon kohteeksi jne.

Sinikka Veittola

Patenttiasiamies (Patent Attorney) Sinikka Veittolalla on monipuolista IPR-alan kokemusta vuodesta 1998. Sinikan vahvin osaamisalue on materiaalitekniikka ja häneltä voi myös kysyä IPR:ään liittyvistä yritystuista. Patenttialan ulkopuolelta Sinikalla on kokemusta tutkimus- ja tuotekehitystehtävistä sekä PK-yrittäjyydestä.