Ammattina yrittäjä

Jussi Jokilampi

yrittäjä, Business Kangasalan hallituksen vpj.

Ihmisiltä kysytään usein erilaisissa tilanteissa heidän ammattiaan. Oli kyseessä sitten viranomaisten kanssa toimiminen, lainahakemus tai muuten vain sosiaalinen kanssakäyminen. Jos ihminen kertoo olevansa lääkäri tai putkimies niin kuulijalle syntyy tietynlainen käsitys heti hänen työstään, ja jopa henkilön asemasta yhteiskunnassa. Molempia esimerkin erilaisia ammattiryhmiä kuitenkin yhdistää se, että kyseisissä ammateissa voidaan myös toimia yrittäjänä. Entä jos he vastaavatkin kyselyissä olevansa yrittäjiä, mikä muuttuu? Ainakin seuraa lisäkysymyksiä: Millä alalla? Onko työntekijöitä? Kannattaako se? Lainahakemuksen kohdalla taas syttyy luotonantajan toimistolla punainen varoitusvalo ja lisäselvitykset yrityksen taseiden, tuloslaskelmien, luottoluokituksien, vakuuksien ja tulevaisuuden näkymien parissa. Ja nämä kaikki siis sen takia, että olet hakemassa henkilökohtaisesti 3000 € kulutusluottoa perheen lomamatkaa varten. Yhteenvetona voidaankin todeta, että ammattina ’yrittäjä’ herättää lähes aina lisäkysymyksiä ja kiinnostusta.

Mielestäni yrittäjänä toimiminen voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan, joihin ei vaikuta yrityksen koko:

1. Jonkin alan ammattilainen (esim. putkimies), joka toimii kyseisellä alalla yrittäjänä.
2. Yrittäjä, joka toimii yrittäjänä alasta riippumatta. Yleensä kyseisiä henkilöitä voidaan kutsua myös sarjayrittäjiksi.

Suomessa selkeästi yleisempi tapa toimia yrittäjänä on kohta 1., jossa yrittäjänä toimiminen perustuu henkilön ammattiosaamiseen tietyllä alalla koulutuksen, kokemuksen tai vaikka harrastusten kautta. Yleensä henkilö toimii ensin joitakin vuosia alalla työntekijänä, josta sitten siirtyy yrittäjäksi samalle alalle.

Jälkimmäisessä vaihtoehdossa yrittäjä toimii eri aloilla yrittäjäuransa aikana, eikä toiminta perustu niinkään ammatilliseen osaamiseen, vaan yrittäjän liiketoimintaosaamiseen. Esimerkkinä mainittakoon ravintola-alan yrittäjä, joka ei osaa itse tehdä erinomaista ruokaa, mutta pystyy toimimaan alalla liiketoimintaosaamisensa avulla. Tärkeitä liiketoimintataitoja silloin ovat liikeidean kehittäminen, asiakashankinta, kannattavuuslaskelmat ja ehkä tärkeimpänä henkilökunnan rekrytointi ja heidän sitouttamisensa yritykseen. Yrityksen tärkein voimavara on kuitenkin aina sen työntekijät. Tässä vaihtoehdossa yrittäjä jo monesti perustamishetkellä miettii valmiiksi yrityksen myymistä. Missä vaiheessa ja missä markkinatilanteessa?

Mikä sitten yhdistää erilaisia yrittäjiä alasta ja iästä riippumatta? Kenelle yrittäjyys sopii? Näistä asioista on tehty useita tutkimuksia ja kirjoja, mutta itse kerron oman mielipiteeni asiasta 20 vuoden yrittäjäkokemuksella.

Ammattina ’yrittäjä’ tarkoittaa sitä, että henkilö ensinnäkin on tekijä eikä vain haaveilija. On oltava tietyllä tavalla itsepäinen, voimakastahtoinen, riskinottaja sekä myös vastuunkantaja. Ehkä tärkeimpänä kuitenkin on ihmissuhdetaidot. Ilman niitä on vaikeaa toimia yrittäjänä.

© Business Kangasala 2024 Creative Crue