Yrittäjän tyttärestä rehtoriksi

Marianne Liimatainen

rehtori, Pikkolan koulu

Minun isäni oli yksityisyrittäjä. Hän täytti elokuussa 72 vuotta. Isä herätti luottamusta asiakkaissaan ja uskoi omaan osaamiseensa. Hän oli asiakkaille tavoitettavissa ja kohtaamisissa läsnä.

Isä ei laskenut työtunteja. Hän teki paljon töitä. Kotonamme arvostettiin työn tekemistä. Muistan, kuinka arvokasta vapaa-aika tai lomat olivat. Ymmärsin jo hyvin nuorena, mitä loman pitäminen yrittäjä-isälleni tarkoitti. Omalla toiminnallaan äiti tuki ja mahdollisti isän yrittämisen. He molemmat kantoivat vastuunsa.

Arkena kohtasimme isän kanssa aikaisin aamulla, kun isä oli lähdössä töihinsä ”Osasto ykköselle”. Iltaisin isä kävi toivottamassa huoneessani hyvät yöt. Muistan, kuinka isä istui hetken vuoteeni reunalla ja silitti hiuksiani.

Kotona opin, että yrittäjyys on paljon muutakin kuin toimeentulo tai y-tunnus.

Tänä poikkeuksellisena vuotena olen uteliaana ja ihaillen seurannut yrittäjien uusien toimintatapojen kehittämistä. Mielenkiintoisia ja uusia menetelmiä tehdä asioita; rohkeutta, luovuutta, oma-aloitteisuutta ja itsensä johtamista totutuista poikkeavilla tavoilla. Uudet ajatukset sekä kehittyminen näyttävät syntyneen erilaisten ajatusten ja tekijöiden kohdatessa.

Rehtorina ajattelen, että koulumaailmassa tarvitaan lisää yrittäjä-meininkiä. Toimintakulttuurin muuttamisessa ja organisaation kehittämisessä on tärkeää, että suunnitteluryhmissä on erilaisia ihmisiä. Silloin ei jäädä junnaamaan paikoilleen tai pahimmillaan menneisyyteen.

Johtajilta vaatii rohkeutta ottaa kehittämistyöhön henkilöstöä boksin ulkopuolelta. Johtajilla pitää olla rohkeutta myöntää, että boksin sisällä toimien asiat eivät kehity. Toki ulkopuoliset mielipiteet ovat siellä helpompia jättää huomiotta, vaientaa. Tarvitaan visioita ja kykyä rohkeasti suunnata toimintaa tulevaisuuteen.

Kun maailma ympärillämme muuttuu jatkuvasti, tarvitaan kykyä sopeutua muutoksiin. Kuinka koulumaailmassa vastaamme tähän haasteeseen? Kuinka opetamme sopeutumiskykyä? Lisäämällä oppiaineisiin ongelmanratkaisemista sekä monipuolisen ajattelun taitoja.

Yläkoulun rehtorina mietin, millä osaamisella, tiedoilla ja taidoilla tai arvosanoilla on tulevaisuuden haasteissa oikeasti merkitystä. Uskon, että tulevaisuudessa tarvitsemme entistä enemmän yrittäjän asennetta. Tätä asennetta meidän tulee kouluissa opettaa ja vahvistaa; oma-aloitteisuutta, tiimityöskentelyä, itsenä johtamista ja vastuunkantoa. Tulevaisuuden toivot tarvitsevat varmasti päätöksentekokykyä sekä kykyä sietää pettymyksiä ja epävarmuutta. On tärkeää, että oppilaille annetaan myös mahdollisuus tehdä virheitä ja epäonnistua.

Puhuin maaliskuussa 2020 Opettaja-lehden haastattelussa etäopetukseen siirtymisestä ison yläkoulun johtamisen näkökulmasta. Tänään voin sanoa, että olen tarvinnut luovuutta, rohkeutta, kokeilunhalua ja uteliaisuutta. Ja tarvitsen edelleen!

Epidemian leviämistä emme tuolloin pystyneet ennustamaan. Tällä hetkellä emme edelleenkään tiedä, mitkä asiat ovat ohimeneviä, mitkä tulevat muuttumaan pitkäksi aikaa, jopa pysyvästi. Tähän tarvitsemme uusia, vaihtoehtoisia, ratkaisumalleja, uudenlaista lähestymistä sekä yhteistyötä. Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa olen oppinut uutta itsestäni, johtamisestani sekä opetuksen järjestämisestä.

YES-verkosto julkaisi huhtikuussa 2020 tutkimustuloksen, jonka mukaan yli kaksi kolmasosaa nuorista oli sitä mieltä, että yrittäjämäiset taidot ja asenne ovat niitä taitoja mitä tarvitaan tulevaisuuden työelämässä.

Yrittäjyyskasvatusta siis tarvitaan! Ja mehän vastaamme johtamassani koulussa tähän tarpeeseen yhteistyössä Kangasalan yrittäjien sekä Business Kangasalan kanssa. Ville Kulmala kirjoittaa Pirkanmaan Yrittäjä –lehdessä ( ilmestyi 2.2.2021) tekemästämme yhteistyöstä.

Koulumme 7.luokkalaisilla oli ensimmäistä kertaa mahdollisuus valita valinnaisaineekseen yrittäjyys. Ja 28 oppilasta ilmaisi kiinnostuksena yrittäjyyttä kohtaan.

Koska minulle yrittäjyys on tuttua oman taustani sekä lähipiirini kautta, olen äärettömän iloinen siitä, että opettajakunnassamme ajatukseni uudesta valinnaisaineesta sai hyvän vastaanoton. Kun pistin aineen opettajantehtävän hakuun, ilmoittautui kymmenkunta opettajaa tehtävään.

Oppiaineen tavoitteena ei ole tehdä kaikista nuorista yrittäjiä, vaan pikemminkin opettaa hyödyllisiä tulevaisuuden taitoja sekä tärkeää yrittäjämäistä asennetta. Aihealueita Yrittäjyys-valinnaisaineessamme on viisi; sisäinen yrittäjyys, oman talouden hallinta, yrittäjän työelämätaidot, yrittäminen käytännössä sekä työelämä ja yrittäjyys.

Yrittäjyyttä ei voi oppia kirjoista. Sen vuoksi lähdimme heti hakemaan osaamista ja asiantuntemusta koulumaailman ulkopuolelta. Olen iloinen, kun Business Kangasala sekä Kangasalan yrittäjistä niin monet ovat lähteneet mukaan tähän tärkeään kasvatus- ja opetustyöhön. Se, että asiantuntijoina ovat oikeat yrittäjät, on äärimmäisen tärkeää ja merkityksellistä.

Yrittäjyys-valinnaisaineen opettajamme on saanut arvokasta apua ja tukea yrittäjyyskasvatukseen kannustavalta Nuori Yrittäjyys ry:ltä. Yhdistys on yrittäjyyskasvatuksessa valtakunnallisesti johtava toimija. He ovat esimerkiksi valmistaneet opetuskäyttöön sopivaa opetusmateriaalia.

Toivon, että pilotoimamme Yrittäjyys-valinnaisaine kannustaa muitakin rohkeasti ryhtymään tällaiseen ainutlaatuiseen yhteistyöhön! Pikkolan koulun osalta toivon, että Yrittäjyys-valinnaisaineesta tulee osa meidän arkeamme, sille muodostuu pitkät perinteet ja sitä valitaan tulevaisuudessakin.

Työn merkityksellisyys korostuu tulevaisuudessa yhä enemmän. Tämä näkyy jo nyt, varsinkin uraansa aloittavissa. Työn merkityksellisyyttä, eri näkökulmasta, pohtivat myös pitkän työuran tehneet. Nyt on aika ryhtyä nopeasti suunnittelemaan ja johtamaan huomista, ettemme vain vahingossa palaisi vanhaan tai eiliseen.

Meillä kotona töitä tehtiin aina, kun niitä oli. Ei kellon mukaan. Yrittäminen oli todellisuudessa kaikkea muuta kuin luovuutta. Se oli raakaa, konkreettista, työtä.

Yrittäjät ja yritykset luovat jatkuvasti mahdollisuuksia meille muille. Meistä jokaisen, myös korkeasti koulutetun työväestön, on syytä ottaa mallia ja oppia yrittäjistä, jotta löydämme itsellemme sopivan työn, myymme omaa osaamistamme, etsimme mahdollisuuksia ja tuotamme tyytyväisiä asiakkaita.

Kiitos isä.

Ps. Seuraavien kirjojen sivujen kulmat ovat minulla taiteltuina hiirenkorville. Suosittelen niiden lukemista jokaiselle. Minua kirjailijoiden ajatukset ovat innostaneet toimimaan; ne kuuluvat puheissani sekä kirjoituksissani.

  • Perttu Pölönen: Tulevaisuuden identiteetit
  • Perttu Pölönen: Tulevaisuuden lukujärjestys
  • James Clear: Pura rutiinit atomeiksi
  • Kirsi Piha, Mika Sutinen: Muutosvoima
  • Jukka Saksi: Arvovalta

 

© Business Kangasala 2024 Creative Crue