Kangasalan elinkeino- ja matkailuohjelma​ 2024–2029

Kangasalan kaupungin elinkeino- ja matkailuohjelma vuosille 2024-2029 vahvistaa modernin ja nykyaikaisen kaupungin kehitystä osana Tampereen kaupunkiseutua.​ Koko kaupungin fokusoitu ja kirkastettu ohjelma tarttuu nykyhetken ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä vastaa niiden tuomiin haasteisiin.​

Ohjelmatyö toteutettiin syys-marraskuussa 2023 ja työtä oli fasilitoimassa Capful Oy.​ Työhön osallistuivat eri menetelmien välityksellä paikalliset yritykset, valtuutetut, Business Kangasala Oy:n hallitus, yrittäjäyhdistys, kaupungin johto sekä projektiryhmänä Business Kangasalan henkilöstö.​

Kaupungin elinkeino- ja matkailuohjelma on laadittu oppaaksi kaupungin yritysmyönteiselle kehitykselle. Keskeisin taustamateriaalia on kaupungin päivitetty strategia Kangasala 2029.​ Business Kangasala Oy laatii vuosittaisen toimenpidesuunnitelman elinkeino- ja matkailuohjelman toteuttamiseksi.

Elinkeino- ja matkailuohjelma on hyväksytty Business Kangasala Oy:n hallituksen kokouksessa 8.12.2023 ja Kangasalan kaupunginhallituksessa 29.1.2024. Ohjelma esiteltiin valtuustolle 19.2.2024, joka merkitsi sen tiedoksi.

 

Tahtotila ja tavoitteet

Sijoittumisen edistäminen

1. Kangasala on valtakunnallisella tasolla tunnettu ja houkutteleva sijoittumiskohde yrityksille.​

2. Sijoittumisprosessi on sujuva, nopea ja yritykselle mahdollisimman helppo.​

3. Modernit elinkeinoalueet Lamminrahka, Taraste ja Saarenmaa kasvavat kestävästi.

Yrityslähtöinen palvelu

1. Kangasala tunnetaan modernina yrittäjyyspaikkakuntana, jossa yrityksille on helposti ja saavutettavasti tarjolla kattavat, koko kaupunkiorganisaation yritysmyönteiset palvelut.​

2. Palvelemme, neuvomme ja viestimme aktiivisesti yritysten tarpeet tunnistaen.

Yhteistyö ja verkostot

1. Verkostoituminen on tehokasta ja tarkoituksenmukaista.​

2. Ulkoiset ja sisäiset verkostot luovat vahvan ekosysteemin kaupungin veto-, pito- ja elinvoiman ylläpitämiseksi.

3. Työllisyystoimet, koulutusyhteistyö ja erilaiset verkostot yritysten kanssa luovat pohjan yritysten kasvulle.

Vetovoimainen matkailuekosysteemi

1. Kangasalle on muodostettu vähintään yksi kansallisen tason matkailuelämyskokonaisuus.

2. Käyntikohteiden ja matkailuyritysten taso on parantunut ja suurin osa on saavutettavia ja kestäviä.

3. Matkailuun liittyvät yritykset on tunnistettu ja niistä tärkeimmät.

© Business Kangasala 2024 Creative Crue