kuvituskuva

Energiatukea voi jälleen hakea, mutta vain uuden teknologian hankkeisiin

Energiatuen rahoituspalvelu on tauon jälkeen jälleen avattu, mutta uusilla tiukemmilla ehdoilla. Jatkossa energiatukea voidaan myöntää hankkeille, joilla edistetään uutta teknologiaa, sen kaupallista hyödyntämistä ja sähköjärjestelmän säätökykyä sekä energian säästöä energiatehokkuuden keinoin.

Valtuusmäärä on huomattavasti aiempia vuosia vähäisempi, ja siten tukilinjauksia on tiukennettu edellisvuodesta merkittävästi. Energiatuen piiristä on jouduttu karsimaan mm. seuraavat investointikohteet:

  • Uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä edistävät investoinnit, kuten aurinkosähköjärjestelmät, ilma-, vesi-ilma- ja maalämpöpumput, aurinkolämpöjärjestelmät, biokaasulaitokset ja pientuulivoima. Uuteen teknologiaan liittyvät investoinnit voivat kuitenkin olla tukikelpoisia myös edellä mainittujen osalta.
  • Myös rakennuksiin ja talotekniikkaan liittyvät energiatehokkuuden investoinnit on karsittu pois hakukelpoisista aiheista. Kuitenkin, mikäli nämä liittyvät uuteen teknologiaan, investoinnit voivat olla tukikelpoisia.

Kuten aiemminkin, tällä rahoituksella tuetaan uuden teknologian investointeja ja energiatehokkuuteen liittyviä teollisuuden ja tuotantoprosessien investointeja. Myös katselmus- ja selvityshankkeita voidaan tukea entiseen tapaan. Etusijalla hakemuksissa ovat pitkälle suunnitellut ja hyvin valmistellut hankkeet.

Hankkeen investointikustannusten tulee olla vähintään 10 000 euroa (energiatehokkuus) tai 30 000 euroa (uusiutuva energia uusi teknologia) ja enintään 5 000 000 euroa. Rahoitus on avustusta eli sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Tukea ei myönnetä hankkeille, jotka on käynnistetty ennen tukipäätöstä. Pk-yrityksille enimmäistukitaso on 40 % uuden teknologian hankkeissa. Suurille yrityksille vastaava enimmäistukitaso on 30 %.

Business Finlandin tiedote energiatuen uusista ehdoista

Energiatuen sivusto / Business Finland

© Business Kangasala 2024 Creative Crue