Julkiset hankinnat

Hilma – julkiset hankinnat

Julkiset hankinnat ovat sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät sekä valtion liikelaitokset tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta.

Julkiset hankinnat on tehtävä noudattaen kansallisia hankintalakeja ja EU:n hankintadirektiivejä. Tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä ja parantaa eurooppalaisten ja suomalaisten yritysten kilpailukykyä.

Hilma on julkisten hankintojen palvelu, jossa julkisen sektorin ostajat voivat kilpailuttaa hankintojaan sekä ilmoittaa tulevista hankinnoista.

Kangasalaa koskevat ilmoitukset löydät täältä:

Hilma

 

Kuntien hankintapalvelu KuHa Oy / tarjouspalvelu.fi

Tampereen kehyskuntien omistama Kuntien hankintapalvelu KuHa Oy on Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven omistama hankintaosakeyhtiö.

KUHA Oy:n käynnissä olevat kilpailutukset:

Kilpailutukset

Kilpailutuskalenteri

 

Kangasalan kaupungin hankintakalenteri

Kangasalan kaupunki ylläpitää hankintakalenteria, josta voi tarkastella tulevia pienhankintoja.

Tietoja päivitetään taulukkoon palvelukeskuksittain ja yhtiöittäin vuoden aikana.

Hankintakalenteri

 

Pirkanmaan Yrittäjien hankintaneuvonta

Pirkanmaan Yrittäjien hankintaneuvontapalvelu tukee ja opastaa sekä yrityksiä että julkisia hankkijoita. Palvelu tarjoaa mm. yrittäjille yleisen tason neuvontaa ja tietoa mm. tarjouskilpailuun osallistumisesta, hankintaprosesseista ja sähköisistä kilpailutusjärjestelmistä. Neuvonnan saamiseksi ei tarvitse olla Yrittäjäjärjestön jäsen.

Hankintaneuvonta

 

 

© Business Kangasala 2024 Creative Crue