Kangasalan yritysten tilannetta kartoitettiin kyselyllä – haasteita on, mutta myös kehittämisintoa löytyy

Business Kangasala Oy selvitti lomakekyselyllä kangasalalaisten yritysten tilannetta koronaepidemian keskellä. Yli 80 prosenttia vastaajista katsoo koronaepidemian vaikuttavan liikevaihtoonsa negatiivisesti tulevan puolen vuoden aikana. Yli kolmasosa vastaajista on lähtenyt kehittämään liiketoimintaansa tai uudenlaisia palveluja.

Kyselyn vastausprosentti oli 14. Kysely toteutettiin huhti-toukokuun vaihteessa, jolloin tiukemmat rajoittamistoimet olivat vielä voimassa eikä tietoa niiden lieventämisestä vielä ollut. Kyselyyn vastanneista yrityksistä yli puolet oli yksinyrittäjiä. Vastaajista jopa 39 prosenttia oli rakentamisen toimialalta. Lisäksi vastaajien joukossa oli paljon palvelualojen, sosiaali- ja terveyspalveluiden, vähittäiskaupan sekä teollisuuden yrittäjiä.

Kangasalan koronakyselyyn vastanneista 65,6 prosenttia ilmoittaa, että epidemian vaikutus on ollut yritykselle negatiivinen. Yli kolmasosalle (34,4 %) vastaajista koronaepidemian vaikutus on ollut neutraali tai positiivinen. Kangasalan tilanne ei näytä niin pahalta, jos vertaa samoihin aikoihin (20.4.2020) tehtyyn valtakunnalliseen Kauppakamarien yrityskyselyyn, johon vastanneista jopa ¾ katsoo koronaepidemian vaikuttaneen liikevaihtoon negatiivisesti.

Varovaisuuden lisääntyminen mietityttää

Seuraavan puolen vuoden aikana miltei 82 prosenttia vastaajista uskoo koronaepidemian vaikuttavan yrityksen liikevaihtoon negatiivisesti. Vaikka rajoituksia purettaisiin, kysyntä lähtee käyntiin hitaasti, urakoita siirretään ja yleinen varovaisuus lisääntyy. Markkinointipuolen yritykset kertovat, että yrityksissä käytetään tällä hetkellä todella vähän rahaa markkinointiin. Lisäksi kuluttajien varovaisuus mietitytti monia vastaajia; kuinka kuluttajat uskaltavat alkaa käyttää palveluja koronarajoitusten aikanaan poistuttua?

Joillakin vastaajilla asiakaskunta koostuu pitkälti yli 70-vuotiaista, jotka taas on asetettu eristykseen. Henkilöstöasiat herättivät myös huolta: suojavarusteet maksavat, henkilöstön sairastuminen mietityttää, mahdollisten karanteenien vaikutukset yritykselle jne. Kansainvälistä liiketoimintaa tekevät nostivat esiin myös ulkomaankaupan pysähtymisen; matkustamaan ei pääse, ja monia jo sovittuja tilauksia on peruttu ja päätöksiä lykätty.

Apua yrittäjät kaipasivat eniten suorina tukina kiinteisiin kuluihin, apua rahoituksen hakemiseen sekä verohelpotuksia.

Harva joutunut irtisanomaan, moni kehittää liiketoimintaansa

Vastaajista 36 prosenttia oli koronaepidemiasta johtuen suunnitellut liiketoimintaansa uusiksi tai kehittänyt uudenlaisia palveluja. 28 prosenttia vastaajista oli myös hakenut julkista rahoitusta. Vain 10 prosentille vastaajista koronaepidemia oli aiheuttanut muutoksia alihankinta- tai toimitusketjuissa.

Kangasalan yrittäjille suunnatussa kyselyssä 42 prosenttia vastaajista kertoi, ettei korona ole nostanut yrityksen konkurssiriskiä. Vain 10,7 prosenttia vastaajista katsoi, että yrityksen konkurssiriski on kohonnut merkittävästi. Kauppakamarien kyselyssä taas noin 30 prosentilla yrityksistä konkurssin riski oli noussut merkittävästi koronaviruksen takia.

Yt-menettelyn oli käynnistänyt 7 prosenttia vastaajista ja irtisanomaan oli joutunut vain 3 prosenttia; lukua toki selittää se, että vastanneista suurin osa oli yksinyrittäjiä. Kauppakamarien samaan aikaan (20.4.) tehdyssä kyselyssä noin 60 prosenttia yrityksistä lomauttaa tai irtisanoo henkilöstöä seuraavan kahden kuukauden aikana.

Yritykset, joilla ei ole lainaa, ovat turvallisessa asemassa. Avoimissa vastauksissa korostui se seikka, että jos rajoitustoimet kestävät vielä kauan, vaikeuksia voi tulla vielä heillekin. Suuria investointeja tehneet vastaajat taas olivat huolissaan pitkäaikaisesta kysynnän laskusta.

Rahoituksen hakijoita vähänlaisesti

45 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei ole hakenut tai hakemassa rahoitusta koronatilanteessa. Yksinyrittäjän avustusta oli hakemassa 28 prosenttia vastaajista ja yrittäjän työttömyysturvaa 15. Miltei 60 prosenttia vastaajista ilmoittaa, ettei heillä ole tarvetta neuvontapalveluille koronaepidemian aikana. Vain 15 prosenttia vastaaiista on niitä hyödyntänyt, ja heiltä tuleekin paljon kiitosta.

– Yllättävän paljon on niitä, jotka katsovat, että eivät tarvitse apua tai eivät hae minkäänlaisia tukia, ihmettelee Business Kangasala Oy:n Päivi Kuusivaara. Yksinyrittäjän avustushakemuksia meille on nyt tullut 180 kappaletta, joista hyväksyttyjä on 147. Lisäksi neuvontaa on tarjolla rahoituksen hakemiseen ja ihan lomakkeiden täyttöön. Kannattaa vilkaista tuolta meidän kotisivuiltamme yhteystiedot ja ottaa yhteyttä. – Jos valtio on valmis välittämään sinulle paritonnisen kohtuullisella vaivalla, kannattaahan se nyt hakea, kannustaa Kuusivaara.

Business Kangasala Oy on avoimien palautteiden mukaan kyennyt auttamaan yrittäjiä hyvin. Markkinointiapua ja -kampanjoita sekä selkeää tiedottamista kiiteltiin. – Kyllähän me mielellämme autamme paikallisia yrittäjiä kaikin tavoin. Joskus jo keskustelu omasta tilanteesta auttaa eteenpäin. Me olemme yrityksiä varten, joten ottakaa reippaasti yhteyttä, jos joku asia mietityttää, kehottaa Päivi Kuusivaara.

– Poikkeusolot ovat olleet raskaita yrityksille, mutta matkan varrella on kyllä nähty hienoa heittäytymistä, nopeita tuotekehityksiä, sisukkaita yrittäjiä ja selviytymiskeinoja. Kyllähän tämä kyyti on ollut kovaa, mutta hyvin yrittäjät ovat mukautuneet, kuvailee tilannetta Kuusivaara.

Koronakyselyn tulokset Business Kangasala Oy

© Business Kangasala 2024 Creative Crue