kuvituskuva

Kiertotalousajattelun työkalupakki julkaistu pk-yrityksille

Kiertotalous-Suomi on julkaissut työkalupakin, jonka avulla yritys voi ymmärtää ja optimoida paremmin materiaali- ja jätevirtojaan. Työkalupakin avulla tuetaan myös yrityksiä tunnistamaan strategioita kiertotalouteen siirtymisessä ja yhteistyömahdollisuuksien tunnistamisessa eri toimijoiden välillä.

Kiertotalousajattelun työkalupakki koostuu viidestä eri työkalusta:

  • Kiertotalouskompassi, jonka avulla kuvataan tarkasteltavan prosessin resurssivirrat, missä syntyy hukkaa tai hävikkiä ja mitä tapahtuu tuotteen käytönaikaisen elinkaaren aikana.
  • Viisi rakenteellista hukkaa -tarkastelussa katsotaan, minkälaisia tehottomuuksia löytyy materiaalien ja tuotteiden elinkaaren aikana.
  • Kiertotalouden strategiaskanneria voidaan käyttää sekä nykyisten strategioiden arviointiin että uusien mahdollisuuksien etsimiseen,.
  • Pisaramallillavoidaan havainnollistaa Kiertotalouskompassilla tunnistettujen kehityskohteiden liiketoimintamahdollisuuksia.
  • Kiertotalouden toimintapolku auttaa tunnistamaan ne tahot, joiden kanssa voi tai täytyy tehdä yhteistyötä saadakseen asiat tapahtumaan. ​

 

Kiertotalousajattelun työpakki

 

© Business Kangasala 2024 Creative Crue