Kohti hevosvoimaisempaa Kangasalaa

Business Kangasala Oy on saanut Pirkanmaan ELY-keskukselta tukipäätöksen Hevosvoimainen Kangasala -kehittämishankkeeseen. Leader-hankkeella on tarkoitus tiivistää hevosalan toimijoiden yhteistyötä, tiedottaa ja tuoda esille hevosalan mahdollisuuksia sekä aktivoida toimijoita yhteiseen tulevaisuuden kehittämiseen.

Kangasala on tunnettu kesäpäivän kaupunki, jonne on keskittynyt suuri joukko hevosalan toimijoita ja yrittäjyyttä. Hevosten suuri määrä tuo kaupunkiin sekä mahdollisuuksia että haasteita. Hevosvoimainen Kangasala -hankkeen tavoitteena onkin löytää niitä vahvuuksia, joiden varaan voidaan kehittää hevosmyönteisempää ilmapiiriä ja hevosista tunnetun kaupungin imagoa.

Kangasalan matkailun teemavuosi 2022 on hevosvoimien hurja vuosi. Hankkeella valmistaudutaan tulevaan teemavuoteen toimijoiden yhteen kokoamisella ja tapahtumien organisoimisella. Tavoitteena on myös saada lisää matkailijoita kaupunkiin ja lisätä kaupunkilaisten tietoisuutta harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksista sekä hevosten oikeaoppisesta kohtaamisesta liikenteessä.

Hevosvoimainen Kangasala -hanke on seitsemän kuukauden mittainen kehittämishanke, jolle tullaan rekrytoimaan projektipäällikkö. Projektipäällikön tehtäviin tulee kuulumaan hevosalan toimijoiden kartoitus ja yhteistyöverkoston kokoaminen sekä positiivisen hevosilmapiirin vahvistaminen mm. tiedottamisen keinoin. Hankkeessa on tarkoitus myös kartoittaa ratsastus- ja vaellusreittejä, tehdä opastusvideoita sekä järjestää aktivointitilaisuuksia. Hankkeessa tullaan kokoamaan myös opas Kangasalta löytyvistä hevosalan palveluista. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja Kantri ry:n kuntarahasta.

 

Lisätietoja:
Senni Jalonen
senni.jalonen@businesskangasala.fi
puh. 044 481 1140

 

 

© Business Kangasala 2024 Creative Crue