Kustannustuen haku avautuu 27.4. ja sulkemiskorvauksen 12.5.2021

Yritykset voivat pian hakea kustannustukea ja sulkemiskorvausta. Kustannustuen kolmas hakukierros käynnistyy 27.4.2021 ja sulkemiskovauksen 12.5.2021.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut koronaepidemian takia. Yritykset hakevat kustannustukea Valtiokonttorin verkkosivuilta sähköisestä asiointipalvelusta. Kustannustukea voi hakea 23.6.2021 asti.

Mitkä yritykset voivat saada kustannustukea?

Yritys voi saada kustannustukea, jos sen liikevaihto on laskenut kolmanneksen eli yli 30 prosenttia tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021. Tukikauden liikevaihtoa verrataan saman ajankohdan liikevaihtoon vuosina 2019–2020.

Kustannustukea voivat hakea kaikkien alojen yritykset. Alat, joiden liikevaihto on pudonnut vähintään 10 prosenttia, voivat hakea kustannustukea ilman lisäperusteluja. Muilla aloilla toimivien yritysten täytyy perustella, miksi yrityksen liikevaihto on laskenut koronaepidemian aikana.

Jotta yritys voi hakea kustannustukea, sillä täytyy olla Y-tunnus. Lisäksi yrityksellä täytyy olla kuluja vähintään 2 000 euroa tukikauden aikana.

Kuinka paljon yritys voi saada kustannustukea?

Yritys voi saada kustannustukea vähintään 2 000 euroa ja enintään miljoona euroa. Tuen määrä riippuu siitä, paljonko yrityksen liikevaihto on laskenut ja paljonko yrityksellä on ollut kuluja.

Kustannustuen määrään vaikuttaa myös se, paljonko yritys on aiemmin saanut koronatukia. Yritys voi saada tukia enintään 1,8 miljoonaa euroa, kun kaikki tuet lasketaan yhteen.

Mitä kustannustuki korvaa?

Kustannustuki korvaa yrityksen joustamattomia kustannuksia ja palkkakuluja. Joustamattomia kustannuksia ovat esimerkiksi liiketilan vuokra ja vakuutusmaksut. Lisäksi osa yrityksen sivukuluista voidaan korvata. Sivukuluja ovat esimerkiksi sosiaaliturvamaksut ja työterveyskustannukset.

Sulkemiskorvaus

Sulkemiskorvauksen hakukierros alkaa 12.5.2021. Sulkemiskorvausta voivat hakea mikroyritykset ja pienyritykset, jotka ovat joutuneet sulkemaan toimitilansa. Yritykset hakevat sulkemiskorvausta Valtiokonttorin verkkosivuilta sähköisestä asiointipalvelusta.

Sulkemiskorvausta täytyy hakea neljän kuukauden sisällä sen kuukauden päättymisestä, jona yritys on saanut avata toimitilansa. Esimerkiksi jos yritys on saanut avata toimitilansa huhtikuussa, sen täytyy hakea sulkemiskorvausta elokuun loppuun mennessä.

Mitkä yritykset voivat saada sulkemiskorvausta?

Sulkemiskorvausta voivat hakea mikroyritykset ja pienyritykset, joiden tilat on suljettu asiakkailta lain tai viranomaisen määräyksestä koronaepidemian aikana. Mikroyrityksiä ovat alle 10 henkilön yritykset ja pienyrityksiä alle 50 henkilön yritykset. Suurempien yritysten sulkemiskorvausta suunnitellaan.

Korvausta voidaan maksaa ravintoloille, muille ravitsemusyrityksille sekä yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto on sulkenut tartuntatautilain perusteella. Näitä yrityksiä ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat, kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot.

Suljetut yritykset voivat hakea myös kustannustukea.

Jos yrityksen asiakasmäärää on rajoitettu, mutta sen toimitiloja ei ole suljettu kokonaan, yritys ei voi saada sulkemiskorvausta.

Kuinka paljon yritys voi saada sulkemiskorvausta?

Sulkemiskorvauksen määrä perustuu siihen kuinka suuret yrityksen kulut ovat olleet helmikuussa 2021 ja kuinka suuri osa liiketoiminnasta on suljettu.

Esimerkiksi ravintoloiden korvauksessa huomioidaan se, että ravintolat eivät ole voineet tarjoilla ruokaa asiakkaille ravintolassa. Ravintolat ovat kuitenkin voineet myydä ruokaa ulos, minkä vuoksi korvaukset eivät koske ulosmyyntiä. Korvaus maksetaan yritykselle siltä ajalta, jonka se on ollut suljettuna. Yritykselle korvataan palkkakuluista 100 prosenttia ja muista kuluista 70 prosenttia. Muita kuluja ovat esimerkiksi vuokra.

Sulkemiskorvauksen määrään vaikuttaa myös se, paljonko yritys on aiemmin saanut koronatukia. Yritys voi saada tukia enintään 1,8 miljoonaa euroa, kun kaikki tuet lasketaan yhteen.

 

Lisätietoja: TEM https://tem.fi/-/kustannustuen-ja-sulkemiskorvauksen-haut-aukeavat-yrityksille-huhti-toukokuussa

 

© Business Kangasala 2024 Creative Crue