Kustannustuen haku koronasta kärsineille yrityksille käynnistyy vielä ennen joulua

Kustannustuen tavoitteena on auttaa yrityksiä selviämään koronan aiheuttamasta vaikeasta taloustilanteesta. Tuki on korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista. Tuki on suunnattu yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut koronaviruksen vuoksi vähintään 30 prosenttia. Tuki tulee pian haettavaksi osittain uudistetuin ehdoin.

Kustannustuki on yksi valtion keino tukea yrityksiä koronapandemiassa. Sen ensimmäinen hakukierros järjestettiin heinä-elokuussa. Valtio on varannut kustannustuen toiselle hakukierrokselle 550 miljoonaa.

Presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 11.12.2020, jolloin se tulisi voimaan 15.12.2020. Valtiokonttori vastaa haun toteutuksesta. Tuen haku on tavoitteena avata  yrityksille 21.12.2020, ja hakuaika jatkuisi helmikuun loppuun.

Tukea voivat hakea kaikki yritykset, jotka ovat kärsineet koronasta. Hakemukseen ei tarvitse liittää mitään liitteitä. Tarvittavat tiedot saadaan suoraan Verohallinnosta.

Kustannustuen ehdot

Kenelle?

  • Tukea voivat hakea kaikki yritykset.
  • Kustannustuen piiriin kuuluvat myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset.
  • Tukea ei voida myöntää maatalouden alkutuotannon, kalatalouden ja vesiviljelyalan yritystoimintaan.
  • Tukeen oikeuttavalle liikevaihdolle ei ole minimirajaa, toisin kuin kustannustuen ensimmäisellä hakukierroksella. Näin tuki kohdistuu paremmin pieniin yrityksiin.

Millaisin ehdoin?

  • Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pandemian vuoksi pudonnut vähintään 30 prosenttia kesä-lokakuussa 2020, kun sitä verrataan vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019.
  • Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai sen jälkeen, vertailujakso on 1.1.–28.2.2020.
  • Yrityksen oman liikevaihdon lisäksi arvioidaan yrityksen toimialan liikevaihdon laskua. Jos toimialan liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia, arvioidaan, että ala on kärsinyt koronasta ja yritys voi hakea kustannustukea ilman lisäperusteluja. Tuen piiriin kuuluvat toimialat julkaistaan Valtiokonttorin sivuilla myöhemmin.
  • Yritys voi hakea kustannustukea, vaikka toimialan liikevaihto ei olisi laskenut vähintään 10 prosenttia. Tällöin yrityksen on hakemuksessaan osoitettava erityisen painavat syyt sille, että yrityksen liikevaihto on kärsinyt koronapandemian vuoksi.

Minkä verran?

  • Pienin maksettava tuki on 2000 euroa ja suurin 500 000 euroa.
  • Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronatukia.

 

Lisätietoja:
TEM, tiedote 10.12.2020
Valtiokonttori, kustannustuki (toinen hakukierros)

© Business Kangasala 2024 Creative Crue