Kustannustuen kolmas hakukierros tulossa, myös sulkukorvaus suunnitteilla

Kustannustuen kolmas hakukierros ja sulkemiskorvaus ovat parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Niistä lisää alempana.

Maaseudun yritysten väliaikaisen tuen hakuaikaa jatketaan kesäkuulle 2021, myös ehdot osin muuttuvat. Yrittäjien väliaikainen oikeus työttömyysturvaan on voimassa 30.6.2021 asti ja Business Finlandin tilapäistä lainarahoitusta voi hakea 14.5.2021 asti. ELY-keskukset voivat 30.6.2021 asti myöntää yrityksen kehittämisavustusta ns. väliaikaisena valtiontukena, jonka yrityskohtainen enimmäismäärä on 800 000 euroa.

Lue lisää Business Kangasalan korona-sivulta: Korona-apu yrittäjille

Kustannustuki III

Kustannustuen kolmas kierros on eduskunnan käsittelyssä. Valtiokonttori avannee haun yrityksille ja yksinyrittäjille huhtikuun loppupuolella.

Kustannustukeen on esitetty muutoksia, joilla tukea voidaan myöntää entistä joustavammin erityisesti yksinyrittäjille ja pienyrityksille.

Kustannustuen kolmas hakukierros olisi tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021.

Tuella korvattavien joustamattomien kustannusten määritelmää on jonkin verran täsmennetty. Lisäksi työnantajan sivukulut, kuten sosiaaliturvamaksut ja työterveyskustannukset, hyväksyttäisiin jatkossa tukikauden kustannuksiksi prosenttimääräisen osuutena tukikauden palkkakuluista.

keille kustannustuki tarkoitettu ja miten käsittely etenee, sama sisältö tekstissä

 

Yksinyrittäjät hakevat tukea jatkossa Valtiokonttorista

Yksinyrittäjätuki on jatkossa osa kustannustukea. Erillisestä kuntien myöntämästä yksinyrittäjätuesta ei järjestetä uutta hakukierrosta.

Jatkossa tukea maksettaisiin yksinyrittäjille vähintään 2000 euroa, jos tukiehdot täyttyvät. Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan.

Jotta yritys voisi hakea kustannustukea, sillä täytyy olla Y-tunnus. Vaatimuksena on myös, että yrityksellä on tukikaudella hyväksyttäviä kustannuksia vähintään 2000 euroa. Jatkossakaan ei olisi alarajaa sille, mikä tukeen oikeutetun yrityksen liikevaihdon tulee olla.

 

Sulkemiskorvaus

Hallitus on esittänyt, että yrityksille maksettaisiin korvaus, jos niiden toimitilat on lain tai viranomaismääräyksen johdosta pidettävä suljettuina koronavirusepidemian vuoksi. Uusi sulkemiskorvaus koskisi pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, joissa on enintään 49 työntekijää. Isommille yrityksille valmistellaan erillinen tuki mahdollisimman pikaisesti.

Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen ja sen on tarkoitus tulla voimaan huhtikuun aikana. Yritykset hakisivat sulkemiskorvausta Valtiokonttorista. Haku yrityksille voitaisiin avata toukokuun alussa.

Uusi sulkemiskorvaus koskisi ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä, jotka on suljettu majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetulla lailla 9.–28.3.2021. Ruoan ulosmyynti on kuitenkin sallittua. Korvaus lasketaan sen toiminnan osalta, jota sulkeminen koskee.

Korvausta voitaisiin maksaa myös yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto voi määrätä suljettavaksi tartuntatautilain nojalla. Näitä ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat ja kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot.

Korvaus maksettaisiin yrityksille sulkemisajalta, jos ne ovat suljettuina yli 15 vuorokautta. Jos yritysten asiakasmäärää on rajoitettu, mutta niitä ei ole suljettu kokonaan, ne eivät ole tuen piirissä. Nämä yritykset voivat kuitenkin hakea kustannustukea.

Sulkemiskorvaus mikro- ja pienyrityksille

 

Lisätietoa: TEM
https://tem.fi/-/hallituksen-lakiesitys-yrityksille-uusi-korvaus-asiakastilojen-sulkemisesta
https://tem.fi/-/yksinyrittajat-mukaan-kustannustukeen-lakiluonnos-lausunnoille

 

© Business Kangasala 2024 Creative Crue