Rahoitusta yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen kautta yritys voi hakea yrityksen kehittämisavustusta ja maaseudulla sijaitsevat yritykset maaseudun yritysrahoitusta. Maaseudun yritysrahoitusta voi hakea myös Leader Kantri ry:n kautta. Business Finlandin asiantuntija- ja rahoituspalvelut on suunnattu liiketoiminnan kasvua ja uudistumista kansainvälisillä markkinoilla tavoitteleville yrityksille.

Hyödyllisiä vinkkejä rahoitukseen löydät myös webinaaritallenteestamme: Yritystuet ja rahoitus (12.5.2021)

Yrityksen kehittämisavustus

Pirkanmaalla kehittämisavustusta suunnataan pk-yritysten innovatiivisten, vähähiilisten ja kansainvälistä kasvua edistävien hankkeiden tukemiseen.

Rahoitus kohdistetaan alle 5 vuotta toimineille yrityksille ja avustus voi olla enintään 50 000€/hanke. Myös pidempään toimineille yrityksille, jotka aloittavat kansainvälistymistoimia.

Yrityksen kehittämisvustuksella tuetaan vain kehittämistoimia, investointeja ei tueta.

Haetaan: ELY-keskus

Maaseudun yritysrahoitus

Maaseudun yritysrahoitusta voi saada perustamiseen, kehittämiseen, laajentamiseen ja investointeihin.

Rahoitus on tarkoitettu maaseutualueilla sijaitseville yrityksille. Tuki ei saa vääristää kilpailua.

Ohjelmakauden vaihtuessa vuodenvaihteessa 2022–2023, rahoitus on vähissä eikä esimerkiksi Kantri ry ota uusia hakemuksia vastaan syyskuun 2022 jälkeen.

Haetaan: ELY-keskus, Kantri ry

Innovaatioseteli

Innovaatioseteli on pk-yrityksille, joilla on uusi tuote- tai palveluidea ja potentiaalia kansainväliseen kasvuun.

Innovaatiosetelissä avustuksen määrä on 5 000 euroa ja 100 % ostettujen palvelujen arvonlisäverottomasta määrästä.

Setelin avulla voit hankkia asiantuntijapalveluita, jotka tuovat yritykseesi uutta, innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Haetaan: Business Finland

Konsultointipalvelut kehittämisen tueksi

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla voit kehittää yritystäsi helposti ja nopeasti. Saat yrityksesi avuksi kokeneen liikkeenjohdon asiantuntijan tai kehität liiketoimintaosaamistasi huippukouluttajien kanssa kohtuullisin kustannuksin.

Palvelujen hakeminen on helppoa. Saat päätöksen tavallisesti noin viikossa hakemuksesi saapumisesta.

Analyysi

Analyysissa kartoitetaan liiketoiminnan nykytila ja kirkastetaan kilpailuedut yhdessä asiantuntijan kanssa. Saat yrityksellesi konkreettisen kehittämissuunnitelman, jossa määritellään tavoitteet, kehittämiskohteet ja toimenpiteet.

Palvelu on tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, jotka haluavat kehittyä suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

Analyysin kesto on tavallisesti yhden päivän, ja se maksaa yritykselle 260 euroa + alv/päivä.

Haetaan: ELY-keskus

Konsultointi

Konsultointi-palvelu sopii yritykselle, jolla on suunnitelmia kasvaa, rekrytoida, innovoida, digitalisoida, kansainvälistyä tai vaihtaa omistajaa.

Palvelu on tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, mutta innovaatioiden kaupallistamisen konsultointia voidaan myöntää myös alkuvaiheen yrityksille. Yrityksen nykytila tulee olla selvitettynä joko analyysi-palvelun tai muun selvityksen avulla.

Konsultoinnin kesto on 2–5 päivää ja maksaa 325 euroa + alv/päivä.

Haetaan: ELY-keskus

Koulutus

Koulutukset on tarkoitettu pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille.

Koulutuksia järjestetään teemoista: kasvuun johtaminen, talouden ja tuottavuuden johtaminen sekä markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen.

Koulutukseen sisältyy kymmenen koulutuspäivää ja kaksi osallistujakohtaista konsultointipäivää, jossa pureudutaan tarkemmin juuri sinun yrityksesi tarpeiden ja tavoitteiden kannalta keskeiseen osa-alueeseen. Hinta on 1590 euroa + alv/osallistuja.

Haetaan: ELY-keskus

Energiatuet yrityksille

Energiatuki on investointituki yrityksille, jotka siirtyvät fossiilisista polttoaineista käyttämään uusiutuvia energiamuotoja. Lisäksi maaseuturahoituksen kautta on jaossa tukea pienten maaseudulla sijaitsevien yritysten ja yhteisöjen energiahankkeisiin, mm. ilmalämpöpumppuhankintoihin.

Energiatuki

Energiatuki on tarkoitettu yritysten ja yhteisöjen investointi- ja katselmushankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä, energiansäästöä, energian tuotannon tai käytön tehostamista.

Tuella on oltava merkittävä vaikutus hankkeen käynnistämiseen. Hankkeen investointikustannusten tulee olla vähintään 10 000€. Hanketta ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä.

Tukea myönnetään esimerkiksi lämpökeskushankkeisiin (puupolttoaineet 10 %), lämpöpumppuhankkeisiin (15 %), aurinkolämpöhankkeisiin (20 %), biokaasuhankkeisiin (25 %) jne.

Haetaan: Business Finland

Maaseudun yritysten energia- ja resurssitehokkuushankkeet

Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat vuoden 2022 loppuun saakka hakea tukea investointeihin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöönottoa ja yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta.

Tuettavia investointeja ovat esimerkiksi aurinkopaneelien tai ilmalämpöpumppujen hankinnat. Maataloustuotteita jalostavat yritykset voivat saada tukea 35 % investoinnin kustannuksista, muut maaseudun mikro- ja pienyritykset 30 %.

Jos yritys rakentaa uuden biokaasuntuotantolaitoksen tai -yksikön, tukea voi saada 50 % investoinnin kustannuksista.

Haetaan: ELY-keskus

EU:n elpymisvälineen rahoitus (RRF)

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) tavoitteena on lieventää koronaviruspandemian taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia ja tehdä EU:n talouksista kestävämpiä, selviytymiskykyisempiä ja valmiimpia vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen haasteisiin. Väline on osa laajempaa EU:n toimenpidepakettia.

RRF-rahoitusta myöntävät mm. Business Finland ja ELY-keskus. Rahoitushaut ovat määräaikaisia ja kohdennettuja eri toimialoille.

Kansainvälisen kasvun kiihdytysohjelma (RRF)

Tuetaan digitalisaatiota ja vähähiilisyyttä edistäviä kehittämishankkeita, joilla parannetaan pienten yritysten kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksia.

Rahoitushaku on jatkuva ja auki koko Suomessa 31.12.2022 asti. Hakujaksolla on haettavana rahoitusta yhteensä 4 460 000 euroa. Rahoitusta voi saada kehittämistoimenpiteisiin enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista.
Kustannukset voivat olla enintään 100 000 euroa, jolloin avustus enintään 50 000 euroa (de minimis).

Rahoitusta ei myönnetä investointeihin. Yritykseltä edellytetään myös, että vakiintunut vientitoiminta on vähäistä (korkeintaan ollut n. 100 000 e vuositasolla) tai yritys ei vielä harjoita vientiä.

Haetaan: ELY-keskus

Hakuohje

Business Finlandin RRF-rahoituskokonaisuus

Business Finland myöntää Suomen kestävän kasvun ohjelman kautta noin 500 miljoonaa euroa rahaa vuosien 2021-2023 välillä.

Rahoitushakuja on erilaisia, eri toimialoille ja eri kokoisille yrityksille. Lisäksi 2022 aukeaa erilaisia ohjelmia, joilla tuetaan yritysten vientiä kansainvälisille markkinoille. Hauissa painotetaan kestävän kehityksen näkökulmaa, joten on tärkeää, että vastuullisuus on huomioitu hakemuksessa.

Business Finlandin ajankohtaiset rahoitushaut

Maaseudun elpymisrahoitus

Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat vuoden 2022 loppuun saakka hakea tukea investointeihin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöönottoa ja yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta.

Tuettavia investointeja ovat esimerkiksi aurinkopaneelien tai ilmalämpöpumppujen hankinnat. Maataloustuotteita jalostavat yritykset voivat saada tukea 35 % investoinnin kustannuksista, muut maaseudun mikro- ja pienyritykset 30 %.

Jos yritys rakentaa uuden biokaasuntuotantolaitoksen tai -yksikön, tukea voi saada 50 % investoinnin kustannuksista.

Haetaan: ELY-keskus

Lisätietoa maaseutuyrityksille

Tukea ja apua kansainvälistymiseen

Yritysten kansainvälistymishankkeita tukee suuri joukko eri toimijoita, ohjelmia ja rahoitusvälineitä.

Team Finland on verkosto, joka kokoaa yhteen kaikki julkiset kansainvälistymispalvelut.

Team Finland

 

 

Esittelemme tällä sivulla julkisia yritysten rahoitus-, neuvonta- ja kehittämispalveluja. Palveluja on esiteltyjen lisäksi lukuisia muitakin, sivulle on valittu keskeisimmät ja käytetyimmät. Emme vastaa tietojan ajantasaisuudesta tai ulkopuolisten sivuilla olevista virheistä. Pyrimme pitämään sivullamme olevat tiedot mahdollisimman hyvin ajan tasalla. Jos huomaat vanhentunutta tietoa, voit ilmoittaa siitä: info@businesskangasala.fi

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

© Business Kangasala 2022