Rahoitusta yritystoiminnan kehittämiseen

  • ELY-keskuksen kautta yritys voi hakea yrityksen kehittämisavustusta investointeihin tai yritystoiminnan kehittämiseen.
  • Maaseutualueella sijaitsevat yritykset voivat hakea maaseudun yritysrahoitusta investointeihin tai kehittämiseen Leader Kantri ry:n tai Pirkanmaan ELY-keskuksen kautta.
  • Business Finlandin asiantuntija- ja rahoituspalvelut on suunnattu liiketoiminnan kasvua ja uudistumista kansainvälisillä markkinoilla tavoitteleville yrityksille.

Yrityksen kehittämisavustus

Pirkanmaalla kehittämisavustusta suunnataan pk-yritysten innovatiivisten, vähähiilisten ja kansainvälistä kasvua edistävien hankkeiden tukemiseen.

Pienin investointeihin myönnettävä avustus on pääsääntöisesti 20 000 €. Maantieteellisesti tukea voidaan kohdentaa koko Pirkanmaan alueella kasvua hakeviin pk-yrityksiin.

Kehittämisavustuksella ei rahoiteta toimitilojen rakentamista tai hankintaa.

Haetaan: ELY-keskus

Maaseudun yritysrahoitus

Maaseudun yritysrahoitusta voi saada perustamiseen, kehittämiseen, laajentamiseen ja investointeihin.

Rahoitus on tarkoitettu maaseutualueilla sijaitseville yrityksille. Tuki ei saa vääristää kilpailua.

Haku on avoinna ja hakemukset käsitellään valintajaksoittain.

Haetaan: Kantri ry, ELY-keskus

Innovaatioseteli (haku tauolla loppuvuoden 2023)

Innovaatioseteli on pk-yrityksille, joilla on uusi tuote- tai palveluidea ja potentiaalia kansainväliseen kasvuun.

Innovaatiosetelissä avustuksen määrä on 6 000 euroa ja 100 % ostettujen palvelujen arvonlisäverottomasta määrästä.

Setelin avulla voit hankkia asiantuntijapalveluita, jotka tuovat yritykseesi uutta, innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Haetaan: Business Finland

Energiatuet yrityksille

Energiatukien tavoitteena on edistää uusiutuvan energian käyttöä ja lisätä energiatehokkuutta. Energiatuen avulla voi tehdä uusiutuvan energian käyttöä tai -tuotantoa lisääviä investointeja tai edistää energiaa säästävien investointien tekemistä.

Energiatuki

Energiatukea voidaan myöntää yritysten ja yhteisöjen investointi- ja katselmushankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä, energiansäästöä, energian tuotannon tai käytön tehostamista. Tuella on oltava merkittävä vaikutus hankkeen käynnistämiseen.

Hankkeen investointikustannusten tulee olla vähintään 10 000 euroa (energiatehokkuus) tai 30 000 euroa (uusiutuva energia) eikä hankkeen koolla ole ylärajaa. Rahoitus on avustusta eli sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Tukea ei myönnetä hankkeille, jotka on käynnistetty ennen tukipäätöstä.

Tukea voivat hakea yhteisöt tai yritykset (pl. maatilat, kalastus, vesiviljely, asunto-osakeyhtiöt, asuinkiinteistöt). Tuki pääsääntöisesti lämpöpumppuhankkeisiin 15 %, aurinkolämpö 20 %, pientuulivoima 20 %, pien-CHP 15 %, biokaasu 25 %. Polttoon perustuvia hankkeita, kuten esim. hake- ja pellettikattilat, EI tueta. Pienvesivoimahankkeita EI tueta.

Haetaan: Business Finland

Maaseutuyritysten energiainvestoinnit

Leader-ryhmä Kantri ry:n kautta voit hakea tukea investointeihin, joiden avulla lisäät uusiutuvan energian osuutta yrityksesi omaan käyttöön tarvittavasta energiasta. Tuella voi hankkia esimerkiksi lämpöpumppuja, aurinkosähköjärjestelmiä tai parantaa yrityksen energiatehokkuutta esimerkiksi säätöjärjestelmien avulla.

Investointitukea voi saada harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitseva yritys. Tarkista sijainti täältä.

Voit saada investointitukea 30 prosenttia investoinnin hyväksyttävistä kustannuksista. Investoinnin kokonaiskustannukset ovat 5 000 – 100 000 €.

Yritystoimintasi tulee olla päätoimista joko mikroyrityksessä tai vastaavassa maatilakytkentäisessä yrityksessä. Yritystoimintaa ei tarvitse laajentaa tuen saamiseksi.

Haetaan: Kantri ry

Vihreän siirtymän, kiertotalouden ja vähähiilisyyden rahoitus yrityksille

Kiertotalouden ja vähähiilisyyden kehittämiseen sekä vihreän siirtymän edistämiseen on useita erilaisia rahoitusinstrumentteja.

Business Finlandin RRF-rahoituskokonaisuus

Business Finland myöntää Suomen kestävän kasvun ohjelman kautta noin 500 miljoonaa euroa rahaa vuosien 2021-2023 välillä.

Rahoitushakuja on erilaisia, eri toimialoille ja eri kokoisille yrityksille. Vuonna 2022 on auennut erilaisia ohjelmia, joilla tuetaan yritysten vientiä kansainvälisille markkinoille. Hauissa painotetaan kestävän kehityksen näkökulmaa, joten on tärkeää, että vastuullisuus on huomioitu hakemuksessa.

Business Finlandin ajankohtaiset rahoitushaut

Kiertotalous-Suomi kokoaa rahoitustietoa

Useat tahot tarjoavat rahoitusta kiertotaloushankkeisiin, tutkimukseen ja käytännön toimintaan.

Kiertotalous-Suomi sivulle on koottu tietoa vähähiiliseen kiertotalouteen liittyvistä ajankohtaisista rahoituslähteistä ja -hauista. Lisäksi vinkkejä rahoitusmahdollisuuksista, ajankohtaisista rahoitushauista ja rahoittajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä saa KiSun rahoituksen tuki -palvelusta.

Kiertotalouden rahoitus

Rakennerahastojen Hiilineutraali Suomi (EAKR)

Euroopan aluekehitysrahaston kautta voi hakea tukea hiilineutraaliutta edistäviin hankkeisiin kolmessa eri teemassa:

  1. Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
  2. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen
  3. Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen
Avoinna olevat rahoitushaut

Tukea ja apua kansainvälistymiseen

Yritysten kansainvälistymishankkeita tukee suuri joukko eri toimijoita, ohjelmia ja rahoitusvälineitä.

Business Tampere tarjoaa asiantuntevaa apua Tampereen kaupunkiseudun yritysten kansainvälistymiseen ja kasvuun.

Business Tampere

Team Finland on verkosto, joka kokoaa yhteen kaikki julkiset kansainvälistymispalvelut.

Team Finland

 

 

Esittelemme tällä sivulla julkisia yritysten rahoitus-, neuvonta- ja kehittämispalveluja. Palveluja on esiteltyjen lisäksi lukuisia muitakin, sivulle on valittu keskeisimmät ja käytetyimmät. Emme vastaa tietojan ajantasaisuudesta tai ulkopuolisten sivuilla olevista virheistä. Pyrimme pitämään sivullamme olevat tiedot mahdollisimman hyvin ajan tasalla. Jos huomaat vanhentunutta tietoa, voit ilmoittaa siitä: info@businesskangasala.fi

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

© Business Kangasala 2023