Rahoitusta yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen kautta yritys voi hakea yrityksen kehittämisavustusta. Maaseutualueella sijaitsevat yritykset voivat hakea maaseudun yritysrahoitusta Leader Kantri ry:n kautta. Business Finlandin asiantuntija- ja rahoituspalvelut on suunnattu liiketoiminnan kasvua ja uudistumista kansainvälisillä markkinoilla tavoitteleville yrityksille.

Hyödyllisiä vinkkejä rahoitukseen löydät myös webinaaritallenteestamme: Yritystuet ja rahoitus (12.5.2021)

Yrityksen kehittämisavustus

Pirkanmaalla kehittämisavustusta suunnataan pk-yritysten innovatiivisten, vähähiilisten ja kansainvälistä kasvua edistävien hankkeiden tukemiseen.

Rahoitus kohdistetaan alle 5 vuotta toimineille yrityksille ja avustus voi olla enintään 50 000€/hanke. Myös pidempään toimineille yrityksille, jotka aloittavat kansainvälistymistoimia.

Yrityksen kehittämisvustuksella tuetaan vain kehittämistoimia, investointeja ei tueta.

Haetaan: ELY-keskus

Maaseudun yritysrahoitus

Maaseudun yritysrahoitusta voi saada perustamiseen, kehittämiseen, laajentamiseen ja investointeihin.

Rahoitus on tarkoitettu maaseutualueilla sijaitseville yrityksille. Tuki ei saa vääristää kilpailua.

Ohjelmakausi on vaihtumassa eikä rahoitusta voi tällä hetkellä hakea. Haku avautuu keväällä 2023 (arvio huhti-toukokuu).

Haetaan: Kantri ry, ELY-keskus

Innovaatioseteli

Innovaatioseteli on pk-yrityksille, joilla on uusi tuote- tai palveluidea ja potentiaalia kansainväliseen kasvuun.

Innovaatiosetelissä avustuksen määrä on 6 000 euroa ja 100 % ostettujen palvelujen arvonlisäverottomasta määrästä.

Setelin avulla voit hankkia asiantuntijapalveluita, jotka tuovat yritykseesi uutta, innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Haetaan: Business Finland

Konsultointipalvelut kehittämisen tueksi

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla voit kehittää yritystäsi helposti ja nopeasti. Saat yrityksesi avuksi kokeneen liikkeenjohdon asiantuntijan tai kehität liiketoimintaosaamistasi huippukouluttajien kanssa kohtuullisin kustannuksin.

Palvelujen hakeminen on helppoa. Saat päätöksen tavallisesti noin viikossa hakemuksesi saapumisesta.

Analyysi

Analyysissa kartoitetaan liiketoiminnan nykytila ja kirkastetaan kilpailuedut yhdessä asiantuntijan kanssa. Saat yrityksellesi konkreettisen kehittämissuunnitelman, jossa määritellään tavoitteet, kehittämiskohteet ja toimenpiteet.

Palvelu on tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, jotka haluavat kehittyä suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

Analyysin kesto on tavallisesti yhden päivän, ja se maksaa yritykselle 260 euroa + alv/päivä.

Haetaan: ELY-keskus

Konsultointi

Konsultointi-palvelu sopii yritykselle, jolla on suunnitelmia kasvaa, rekrytoida, innovoida, digitalisoida, kansainvälistyä tai vaihtaa omistajaa.

Palvelu on tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, mutta innovaatioiden kaupallistamisen konsultointia voidaan myöntää myös alkuvaiheen yrityksille. Yrityksen nykytila tulee olla selvitettynä joko analyysi-palvelun tai muun selvityksen avulla.

Konsultoinnin kesto on 2–5 päivää ja maksaa 325 euroa + alv/päivä.

Haetaan: ELY-keskus

Koulutus

Koulutukset on tarkoitettu pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille.

Koulutuksia järjestetään teemoista: kasvuun johtaminen, talouden ja tuottavuuden johtaminen sekä markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen.

Koulutukseen sisältyy kymmenen koulutuspäivää ja kaksi osallistujakohtaista konsultointipäivää, jossa pureudutaan tarkemmin juuri sinun yrityksesi tarpeiden ja tavoitteiden kannalta keskeiseen osa-alueeseen. Hinta on 1590 euroa + alv/osallistuja.

Haetaan: ELY-keskus

Energiatuet yrityksille

Energiatuki on investointituki yrityksille, jotka siirtyvät fossiilisista polttoaineista käyttämään uusiutuvia energiamuotoja. Energiatuen avulla voi esimerkiksi tehdä energiansäästöön ja -tehokkuuteen liittyviä investointeja tai edistää uusien teknologioiden käyttöönottoa.

Energiatuki (myöntäminen tauolla 31.12.2022– arviolta 1.3.2023)

Energiatuki on tarkoitettu yritysten ja yhteisöjen investointi- ja katselmushankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä, energiansäästöä, energian tuotannon tai käytön tehostamista.

Tuella on oltava merkittävä vaikutus hankkeen käynnistämiseen. Hankkeen investointikustannusten tulee olla vähintään 10 000€. Hanketta ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä.

Tukea myönnetään esimerkiksi lämpökeskushankkeisiin (puupolttoaineet 10 %), lämpöpumppuhankkeisiin (15 %), aurinkolämpöhankkeisiin (20 %), biokaasuhankkeisiin (25 %) jne.

Haetaan: Business Finland

EU:n elpymisvälineen rahoitus (RRF)

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) tavoitteena on lieventää koronaviruspandemian taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia ja tehdä EU:n talouksista kestävämpiä, selviytymiskykyisempiä ja valmiimpia vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen haasteisiin. Väline on osa laajempaa EU:n toimenpidepakettia.

RRF-rahoitusta myöntävät mm. Business Finland ja ELY-keskus. Rahoitushaut ovat määräaikaisia ja kohdennettuja eri toimialoille.

Business Finlandin RRF-rahoituskokonaisuus

Business Finland myöntää Suomen kestävän kasvun ohjelman kautta noin 500 miljoonaa euroa rahaa vuosien 2021-2023 välillä.

Rahoitushakuja on erilaisia, eri toimialoille ja eri kokoisille yrityksille. Vuonna 2022 on auennut erilaisia ohjelmia, joilla tuetaan yritysten vientiä kansainvälisille markkinoille. Hauissa painotetaan kestävän kehityksen näkökulmaa, joten on tärkeää, että vastuullisuus on huomioitu hakemuksessa.

Business Finlandin ajankohtaiset rahoitushaut

Tukea ja apua kansainvälistymiseen

Yritysten kansainvälistymishankkeita tukee suuri joukko eri toimijoita, ohjelmia ja rahoitusvälineitä.

Business Tampere tarjoaa asiantuntevaa apua Tampereen kaupunkiseudun yritysten kansainvälistymiseen ja kasvuun.

Business Tampere

Team Finland on verkosto, joka kokoaa yhteen kaikki julkiset kansainvälistymispalvelut.

Team Finland

Mikro- ja pk-yritykset, jotka suunnittelevat kansainvälistymistä! Kasvun kiihdyttämisohjelma on erinomainen rahoitusmahdollisuus, jos olet miettinyt kansainvälistymistä ja haluat selvittää yrityksesi mahdollisuudet laajentaa toimintaa Suomen rajojen ulkopuolelle. Rahoitusta voi saada kehittämistoimenpiteisiin 50 % hyväksyttävistä kustannuksista (ei investointeja). Pääpaino on yrityksen valmiuksien kehittämisessä.

Kasvun kiihdyttämisohjelma (ELY)

 

 

Esittelemme tällä sivulla julkisia yritysten rahoitus-, neuvonta- ja kehittämispalveluja. Palveluja on esiteltyjen lisäksi lukuisia muitakin, sivulle on valittu keskeisimmät ja käytetyimmät. Emme vastaa tietojan ajantasaisuudesta tai ulkopuolisten sivuilla olevista virheistä. Pyrimme pitämään sivullamme olevat tiedot mahdollisimman hyvin ajan tasalla. Jos huomaat vanhentunutta tietoa, voit ilmoittaa siitä: info@businesskangasala.fi

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

© Business Kangasala 2023