Rahoitusta kehittämiseen

  • ELY-keskuksen kautta yritys voi hakea yrityksen kehittämisavustusta yritystoiminnan kehittämiseen.
  • Maaseutualueella sijaitsevat yritykset voivat hakea maaseudun yritysrahoitusta kehittämiseen ja käynnistämiseen Leader Kantri ry:n (alle 5 htv.) tai Pirkanmaan ELY-keskuksen (yli 5 htv.) kautta.
  • Business Finlandin asiantuntija- ja rahoituspalvelut on suunnattu liiketoiminnan kasvua ja uudistumista kansainvälisillä markkinoilla tavoitteleville yrityksille.

Yrityksen kehittämisavustus

Pirkanmaalla kehittämisavustusta suunnataan pk-yritysten innovatiivisten, vähähiilisten ja kansainvälistä kasvua edistävien hankkeiden tukemiseen.

Yrityksen kehittämisavustuksella voidaan rahoittaa yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen, tuotteiden, palvelujen tai tuotantomenetelmien kehittämistä.

Rahoitusta voi käyttää asiantuntijakustannuksiin, kehittämistyöstä aiheutuviin palkkakustannuksiin jne.

Haetaan: ELY-keskus

Yrityksen kehittämisavustus (ELY)

Maaseudulla toimivien yritysten kehittäminen

Tukea yritystoiminnan kehittämiseen voi hakea mm. liiketoiminnan kehittämiseen, tuotekehityshankkeisiin, markkinointisuunnitelman laatimiseen, kansainvälistymisselvitykseen tai muuhun asiantuntija-apuun.

Rahoitus on tarkoitettu maaseutualueilla sijaitseville yrityksille. Tuki ei saa vääristää kilpailua.

Haku on avoinna ja hakemukset käsitellään valintajaksoittain.

Haetaan: Kantri ry, ELY-keskus

Maaseuturahoitus Pirkanmaalla

Innovaatioseteli

Innovaatioseteli on pk-yrityksille, joilla on uusi tuote- tai palveluidea ja potentiaalia kansainväliseen kasvuun.

Avustuksen määrä on 75 % ostettujen asiantuntijapalvelujen arvonlisäverottomasta määrästä ja korkeintaan 4 500 euroa.

Setelin avulla voit hankkia asiantuntijapalveluita, jotka tuovat yritykseesi uutta, innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista. Rahoitusta voi käyttää palveluiden ostamiseen yhdeltä tai useammalta palveluntuottajalta. Yritys voi saada setelin vain kerran.

Haetaan: Business Finland

Innovaatioseteli (BF)

Rahoitusta investointeihin

  • Maaseutualueella sijaitsevat alle 5 htv. yritykset voivat hakea investointitukea Leader Kantri ry:n kautta ja yli 5 htv. yritykset Pirkanmaan ELY-keskuksesta.
  • ELY:n myöntämää Yrityksen kehittämisavustusta on voinut hakea aikaisemmin investointeihin, mutta tällä hetkellä vain kehittämiseen rahoituksen vähyyden vuoksi. (2/2024)

Maaseudun investointituet (enintään 5 htv:n yrityksille)

Investointitukea voi hakea kustannusarvioltaan 5 000–100 000 €:n hankkeisiin. Tuki on maksimissaan 20 % hyväksytyistä kustannuksista.

Tukea voivat hakea maaseudulla toimivat yritykset toimi- tai tuotantotilojen rakentamiseen, laajentamiseen tai korjaamiseen, rakennuksen hankintaan, koneiden ja laitteiden hankintaan, aineettomiin investointeihin kuten tietokoneohjelmistojen, patenttien, käyttölupien tms. hankintaan.

Haetaan: Kantri ry

Lue lisää

Maaseudun investointituet (yli 5 htv:n yrityksille)

Investointitukea voi hakea kustannusarvioltaan 10 000–1,5 miljoonan €:n hankkeisiin. Tuki on maksimissaan 20 % hyväksytyistä kustannuksista.

Tukea voivat hakea maaseudulla toimivat yritykset toimi- tai tuotantotilojen rakentamiseen, laajentamiseen tai korjaamiseen, rakennuksen hankintaan, koneiden ja laitteiden hankintaan, aineettomiin investointeihin sekä uusiutuvaa energiaa ja biopolttoaineita tuottavien ja myyvien laitosten perustamiseen ja laajentamiseen.

Haetaan: ELY-keskus

Lue lisää

Energiatuet yrityksille

Energiatukien tavoitteena on edistää uusiutuvan energian käyttöä ja lisätä energiatehokkuutta. Energiatuen avulla voi tehdä uusiutuvan energian käyttöä tai -tuotantoa lisääviä investointeja tai edistää energiaa säästävien investointien tekemistä.

Energiatuki

Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin yritysten ja yhteisöjen investointi- ja katselmushankkeisiin, jotka edistävät energiansäästöä, energian tuotannon tai käytön tehostamista tai muuten muokkaavat energiajärjestelmää vähähiilisemmäksi pitkällä aikavälillä.

Uusiutuvan energian hankkeita on mahdollista tukea vain uuden teknologian osalta. Uudella teknologialla tarkoitetaan uudenlaisia kaupallisia ratkaisuja, joita ei ole Suomessa laajasti kokeiltu. Tyypillisesti kyse on ensimmäisestä tai ensimmäisistä demonstraatiolaitoksista.

Hankkeen investointikustannusten tulee olla vähintään 10 000 euroa (energiatehokkuus) tai 30 000 euroa (uusiutuva energia uusi teknologia) ja enintään 5 000 000 euroa. Pk-yrityksille enimmäistukitaso on 40 % uuden teknologian hankkeissa. Suurille yrityksille vastaava enimmäistukitaso on 30 %.

Haetaan: Business Finland

Lue lisää

Maaseutuyritysten energiainvestoinnit

Leader-ryhmä Kantri ry:n kautta voit hakea tukea investointeihin, joiden avulla lisäät uusiutuvan energian osuutta yrityksesi omaan käyttöön tarvittavasta energiasta. Tuella voi hankkia esimerkiksi lämpöpumppuja, aurinkosähköjärjestelmiä tai parantaa yrityksen energiatehokkuutta esimerkiksi säätöjärjestelmien avulla.

Investointitukea voi saada harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitseva yritys. Tarkista sijainti täältä.

Voit saada investointitukea 30 prosenttia investoinnin hyväksyttävistä kustannuksista. Investoinnin kokonaiskustannukset ovat 5 000 – 100 000 €.

Yritystoimintasi tulee olla päätoimista joko mikroyrityksessä tai vastaavassa maatilakytkentäisessä yrityksessä. Yritystoimintaa ei tarvitse laajentaa tuen saamiseksi.

Haetaan: Kantri ry

Lue lisää

Vihreän siirtymän, kiertotalouden ja vähähiilisyyden rahoitus yrityksille

Kiertotalouden ja vähähiilisyyden kehittämiseen sekä vihreän siirtymän edistämiseen on useita erilaisia rahoitusinstrumentteja.

Business Finlandin RRF-rahoituskokonaisuus

Business Finland myöntää Suomen kestävän kasvun ohjelman kautta noin 500 miljoonaa euroa rahaa vuosien 2021-2023 välillä.

Rahoitushakuja on erilaisia, eri toimialoille ja eri kokoisille yrityksille. Vuonna 2022 on auennut erilaisia ohjelmia, joilla tuetaan yritysten vientiä kansainvälisille markkinoille. Hauissa painotetaan kestävän kehityksen näkökulmaa, joten on tärkeää, että vastuullisuus on huomioitu hakemuksessa.

Business Finlandin ajankohtaiset rahoitushaut

Kiertotalous-Suomi kokoaa rahoitustietoa

Useat tahot tarjoavat rahoitusta kiertotaloushankkeisiin, tutkimukseen ja käytännön toimintaan.

Kiertotalous-Suomi sivulle on koottu tietoa vähähiiliseen kiertotalouteen liittyvistä ajankohtaisista rahoituslähteistä ja -hauista. Lisäksi vinkkejä rahoitusmahdollisuuksista, ajankohtaisista rahoitushauista ja rahoittajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä saa KiSun rahoituksen tuki -palvelusta.

Kiertotalouden rahoitus

Rakennerahastojen Hiilineutraali Suomi (EAKR)

Euroopan aluekehitysrahaston kautta voi hakea tukea hiilineutraaliutta edistäviin hankkeisiin kolmessa eri teemassa:

  1. Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
  2. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen
  3. Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen
Avoinna olevat rahoitushaut

Tukea ja apua kansainvälistymiseen

Yritysten kansainvälistymishankkeita tukee suuri joukko eri toimijoita, ohjelmia ja rahoitusvälineitä.

Business Tampere tarjoaa asiantuntevaa apua Tampereen kaupunkiseudun yritysten kansainvälistymiseen ja kasvuun.

Business Tampere

Team Finland on verkosto, joka kokoaa yhteen kaikki julkiset kansainvälistymispalvelut.

Team Finland

 

 

Esittelemme tällä sivulla julkisia yritysten rahoitus-, neuvonta- ja kehittämispalveluja. Palveluja on esiteltyjen lisäksi lukuisia muitakin, sivulle on valittu keskeisimmät ja käytetyimmät. Emme vastaa tietojan ajantasaisuudesta tai ulkopuolisten sivuilla olevista virheistä. Pyrimme pitämään sivullamme olevat tiedot mahdollisimman hyvin ajan tasalla. Jos huomaat vanhentunutta tietoa, voit ilmoittaa siitä: info@businesskangasala.fi

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

© Business Kangasala 2024 Creative Crue