Kehittäminen ja investoinnit

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Pirkanmaalla kehittämisavustusta suunnataan pk-yritysten innovatiivisten, kilpailukykyä ja kansainvälistä kasvua edistävien kehittämishankkeiden tukemiseen. Rahoituksen kohteena ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintää tai ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävät hankkeet, joissa voidaan kehittää esimerkiksi pk-yritysten hiilineutraalisuutta edistäviä tuotteita, materiaaleja sekä palveluita ja tuotantomenetelmiä.

Yrityksen kehittämisavustus ELY

 

Business Finland

Business Finland on koonnut yritysten vihreän siirtymän rahoitukset ja ohjelmat kattavasti yhdelle sivulle. Palveluita kohti vihreää kasvua löytyy pk-yrityksille vientiin ja kansainvälistymiseen, tutkimukseen ja kehitykseen sekä neuvontapalveluihin.

Business Finlandin vihreän siirtymä sivusto

 

Pk-yrityksille suunnatut EU-rahoitusohjelmat

Euroopan unioni rahoittaa vihreää siirtymää usean ohjelman voimin. Rahoitusta on mahdollista saada tutkimus- ja kehitysprojektiin, ratkaisun kaupallistamiseen ja skaalaukseen sekä investointiin.

Tutustu ohjelmiin

 

Finnveran Ilmasto- ja ympäristölaina

Ilmasto- ja ympäristölaina on tarkoitettu suomalaisten yritysten vihreän ja kestävän siirtymän investointeihin. Se sopii yrityksille, jotka edistävät esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden käyttöä, energiatehokkuutta, ympäristön kannalta kestävien materiaalien käyttöä, siirtymistä kiertotalouteen tai vähäpäästöiseen talouteen.

Ilmasto- ja ympäristölaina

 

Energiatehokkuuden parantaminen ja energiainvestoinnit

Energiatuki

Energiatukea voidaan myöntää hankkeille, joilla edistetään uutta teknologiaa, sen kaupallista hyödyntämistä ja sähköjärjestelmän säätökykyä sekä energian säästöä energiatehokkuuden keinoin.

Rahoituksella tuetaan uuden teknologian investointeja ja energiatehokkuuteen liittyviä teollisuuden ja tuotantoprosessien investointeja. Myös katselmus- ja selvityshankkeita voidaan tukea.

Energiatuki Business Finland

 

Mikroyritysten energiainvestoinnit

Leader-Kantri ry:n kautta ydinmaaseudulla tai harvaan asutulla maaseudulla sijaitseva yritys voi hakea tukea investointeihin, joiden avulla lisätään uusiutuvan energian osuutta yrityksen omaan käyttöön tarvittavasta energiasta.

Tuella voi hankkia esimerkiksi lämpöpumppuja, aurinkosähköjärjestelmiä tai parantaa yrityksen energiatehokkuutta esimerkiksi säätöjärjestelmien avulla.

Mikroyritysten energiainvestoinnit

 

ESCO-palvelu

ESCO-palvelut ovat palveluliiketoimintaa, jossa ulkopuolinen energia-asiantuntija toteuttaa asiakasyrityksessä investointeja ja toimenpiteitä energian käytön tehostamiseksi sekä energiansäästämiseksi. Palvelun kustannukset, energiansäästöinvestointi mukaan luettuna, maksetaan säästöillä, jotka syntyvät alentuneista energiakustannuksista. Palveluun liittyy takuu syntyvästä energiansäästöstä.

ESCO-palvelu

 

Energiakatselmus

PK-yritysten tuettu energiakatselmus sopii erityisesti pk-yrityksille, jotka haluavat selvittää mahdollisuudet energiankäytön tehostamiseen. Valtio myöntää tukea niiden toteuttamiseen.

Motiva-mallin energiakatselmus

 

Energiatehokkuussopimukset

Vapaaehtoisuuteen perustuvat sopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema keino täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet ilman uutta lainsäädäntöä tai muita uusia pakkokeinoja. Energiatehokkuussopimusten energiatehokkuustavoitteisiin on sitoutunut yli 770 yritystä ja niiden 7700 toimipaikkaa ja yli 150 kuntaa ja kuntayhtymää. Liittyneiden energiankäyttö kattaa lähes 60 % Suomen kokonaisenergiankäytöstä.

Energiatehokkuussopimukset 2017-2025

Ota yhteyttä

© Business Kangasala 2024 Creative Crue