Yrityksen resurssitehokkuuden ja vastuullisuuden kehittäminen

Mistä aloittaa?

Yrityksen resurssitehokkuuden kehittäminen kattaa niin materiaali- kuin energiatehokkuudenkin ja vähentää samalla ilmastopäästöjä. Resurssitehokkuus ottaa huomioon myös luonnonvarojen riittävyyden. Kehittämistyön aluksi on hyödyllistä tehdä yleiskartoitus, jonka avulla voidaan selvittää yrityksen nykytila. Kartoitus antaa yleiskuvan yrityksen toiminnasta ja tunnistaa keskeiset toimenpiteet sekä esimerkiksi päästövähennyspotentiaalin. Kun lähtötilanne ja kehittämispotentiaali on selvillä, on helpompaa asettaa tavoitteet ja pohtia toimenpiteet, joilla asetettuihin tavoitteisiin päästään.

Jotta tavoitteisiin pääseminen olisi tavoitteellista, kannattaa määritellä toimenpiteet, asettaa nille aikataulu, nimetä vastuuhenkilöt ja suunnitella tarvittavat investoinnit. Mahdolliset tuet ja avustuksen investointeihin kannattaa selvittää. Kehittämistyö kannattaa pilkkoa riittävään pieniin osiin, jotta tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Aseta rima tarpeeksi alas; pohdi mikä on olennaista liiketoiminnan ja sidosryhmien kannalta. Tavoitteisiin pääseminen voi edetä myös pienin ja systemaattisin askelin.

Miten jatkaa?

Kun olet edennyt työssä ja tehnyt toimenpiteitä resurssitehokkuuden parantamiseksi, voit kääntä omien tekojesi hyödyt kilpailueduksi.

Lainsäädäntö tulee lisäämään yrityksille sääntelyä yhä kasvavassa määrin. Vaikka monesti pienemmät yritykset on vapautettu monista sääntelyvelvoitteista, voivat suurten yritysten velvoitteet heijastua pienempiin yrityksiin myös alihakintaketjujen kautta.

Yrityksen vastuullisuus kiinnostaa asiakkaita ja muita sidosryhmiä – ja siitä voi saada suoraa kilpailuetua. Myös rahoitus pankeilta ja sijoittajilta tulee olemaan yhä enemmän riippuvaista yrityksen vastuullisuustoimista.

Viesti teoistasi ja vahvista yrityksen brändiä. Erityisen tärkeää on viestiä konkreettisista teoista ja saavutetuista tuloksista!

Työkaluja kehittämistyön tueksi

Elinkaariarviointi LCA

Elinkaariarvioinnin avulla selvitetään useita ympäristövaikutuksia samanaikaisesti tuotteen tai palvelun koko elinkaaren ajalta, alkaen raaka-aineista prosessointiin ja tuotantoon, kaupasta käyttäjälle ja päättyen lopuksi kierrätykseen tai poistoon.

Lisätietoa Syke:n sivuilla

Hiilijalanjäljen laskenta

Hiilijalanjälki kuvaa yrityksen tai tuotteen ilmastovaikutuksia. Laskennan avulla tunnistetaan merkittävimmät päästöjä aiheuttavat tekijät sekä toiminnot ja voidaan suunnitella toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.

Climpactor-laskuri

Y-hiilari yrityksille

Materiaalitehokkuustesti

Materiaalitehokkuustesti on yrityksen materiaalitehokkuuden alkukartoitus, joka antaa tulokseksi arvion yrityksen materiaalitehokkuuden tasosta ja säästöpotentiaalista sekä ehdotuksia toimenpiteistä.

Motivan testiin

HITU -tuotteen hiilijalanjälkilaskuri

Tuotteen hiilijalanjäljen laskentatyökalu on kehitetty osana Seinäjoen Ammattikorkeakoulun Ympäristöosaamisen kehittämisellä kohti kestävää teollisuutta -hanketta.

Tutustu

RIIHI - kiertotaloustyökaluja toiminnan kehittämiseen

Täällä pääset tutustumaan erilaisiin pk-yrityksille soveltuviin maksuttomiin työkaluihin, joiden avulla voit kehittää yrityksesi toimintaa kestävämmäksi eri näkökulmista.

 

Tutustu

Mikro-opinnot yrittäjille

Yritysten muutoskumppanina -opinnot on 22 AMK:n toteuttama kokonaisuus, joka tarjoaa napakoita 20 minuutin inspiraatiotietoiskuja vihreän siirtymän ja digitalisaation alueilla. Yhteistyökumppanina toimi Suomen Yrittäjät.

Tutustu

Vastuullisen yrittäjän starttikurssi

Verkkokurssilla tutustutaan vastuulliseen yritystoimintaan ja kiertotalouden mahdollisuuksiin alkavan yrittäjän näkökulmasta. Kurssi sopii yrittäjyyttä suunnitteleville, yrittäjyyden alkuvaiheessa oleville ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Lue lisää

Kiertotalousperusteinen muotoilu

Kestävää liiketoimintaa: Tuote palveluna

© Business Kangasala 2024 Creative Crue