Tarasten kiertotalousalueen kokeilupalveluhankinnat ovat auki – parhaille ideoille tukea 10 000 euroa!

Toimiiko yrityksesi infrarakentamisen ja/tai materiaalien uusiokäytön parissa? Tarjoa omaa ratkaisuasi Tarasteen alueen kokeilupalveluhankintoihin – parhaat ideat saavat 10 000 euroa tukea pilotointiin!

Tarasten Kiertotalousalue Oy mahdollistaa eri materiaalien vastaanoton, varastoinnin ja käsittelyn alueellaan laitosmaisesti tai kenttätoimintona. Alueen katujen, tonttien ja suojarakenteiden rakentamisessa hyödynnetään merkittävä määrä kiertotalousmateriaaleja, samoin alueella hyödynnetään materiaalipankkimallia jo esirakentamisesta lähtien. Alue on profiloitunut raskaan ympäristölupaprosessin ja YVA:n vaativiin toimintoihin.

6Aika ILPO -ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut – hankkeen kautta avataan kaksi kokeilupalveluhankintaa Tarasten alueen kehittämiseen liittyen:

  1. Moreenin ja heikkolaatuisen maa-aineksen stabilointi/lujittaminen kenttärakenteissa käytettäväksi
  2. Kevennystäyttöjen rakentaminen kiertotalousmateriaaleista

Onko yritykselläsi innovatiivinen ratkaisu, joka vastaa jompaankumpaan haasteeseen ja tarvitsee pilotointimahdollisuuden? Jos on, lähetä lyhyt kuvaus yrityksesi ratkaisusta. 6Aika ILPO -hanke osallistuu parhaiden ratkaisujen toteuttamiseen 10 000 eurolla. Ratkaisun tulee olla toteutettavissa aikavälillä 09-10/2020 ja raportoituna 11/2020 loppuun mennessä.

Mahdolliset kysymykset voi lähettää 20.5.2020 mennessä osoitteella: pirkko.etelaaho@businesstampere.com

 

Kokeilupalveluhankinta 1.
Moreenin ja heikkolaatuisen maa-aineksen stabilointi/lujittaminen kenttärakenteissa käytettäväksi
Maa-ainesten vastaanotossa suoraan rakenteisiin sellaisenaan kelpaavien materiaalien määrä kokonaisvolyymistä ei vastaa rakentamisessa tarvittavien massojen kokonaistarvetta. Tavoitteena on löytää ratkaisuja heikkolaatuisten maa-ainesten lujittamiseen ja stabilointiin riittävän kantavuuden ja käsiteltävyyden saavuttamiseksi kenttärakentamisessa rakennekerroksissa käytettäväksi.

Lähtökohta ratkaisuille on yleisimmät hankealueelta löytyvät maalajit (lähinnä moreeni) sekä yleisimmät alueelle vastaanotettavat maa-ainekset ja se, millä tavoin suoraan talousalueelta tai kokonaistaloudellisesti edullisen kuljetusetäisyyden säteeltä saatavia muita kiertotalousmateriaaleja voidaan hyödyntää maa-aineksen lujittamisessa/stabiloinnissa.

 

Kokeilupalveluhankinta 2.
Kevennystäyttöjen rakentaminen kiertotalousmateriaaleista
Kiertotalousmateriaalien joukossa on useita väylä- ja kenttärakentamisessa kevennystäyttöihin sellaisenaan tai käsiteltynä soveltuvia materiaaleja, näistä yksi esimerkki on rengaskumi. Tavoitteena on löytää käyttökelpoisia ratkaisuja joko talousalueella muodostuvista tai kokonaistaloudellisesti edullisen kuljetusetäisyyden päästä saatavista materiaaleista.

Materiaalit voidaan käsitellä käyttökuntoon joko niiden lähtö/syntymispäässä tai insitu työnä suoraan käyttökohteella.

 

Tarkemmat tiedot ja valintakriteerit löydät täältä.

Tarasten kiertotalousalue Oy

© Business Kangasala 2024 Creative Crue