Yritysten kehittämishankkeisiin haettavissa EAKR-rahoitusta 2.11.–31.12.2023

Pirkanmaalla on haettavana yritysten kehittämisavustusta (EAKR) hakujaksolla 2.11. – 31.12.2023.

Hakujaksolla ovat auki seuraavat erityistavoitteet:

  • Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi
  • Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
  • Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin. Avustus on harkinnanvarainen ja sitä suunnataan hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun tai kansainvälistymiseen, osaamisen vahvistamiseen, tuottavuuteen jne.

Hakeminen tapahtuu sähköisesti EURA2021 -järjestelmän kautta: www.eura2021.fi.
ELY-keskuksen palvelu neuvoo hakemisessa: Pk-yrityksen rahoitus – kysy asiantuntijalta, p. 0295 024 800

Tutustu yritysrahoitusstrategiaan: Länsi-Suomen yritysrahoitusstrategia 2023 (ely-keskus.fi)

 

Erityistavoite 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi

Erityistavoitteen keskeisenä tavoitteena on vauhdittaa yritysten digitaalista liiketoimintaosaamista sekä digitalisaatioon, datatalouteen, älykkäisiin ratkaisuihin että teknologisiin murroksiin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien kattavaa hyödyntämistä.

Erityistavoitteesta 1.2 rahoitettavat pk-yritysten hankkeet voivat liittyä esimerkiksi uusien digitaalisten ratkaisujen tai teknologioiden kehittämiseen, kaupallistamiseen ja käyttöönottoon. Hankkeissa voidaan kehittää uusia palveluita, jotka voivat hyödyntää mm. data-analytiikkaa ja big dataa. Yritysten arvonluontia voidaan kehittää mm. jakamis-, alusta- sekä datapohjaisilla palveluilla. Hankkeet voivat liittyä myös tietoturvan ja -suojan sekä kybervalmiuksien uusien ratkaisujen kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Tuotannolliset yritykset voivat tehostaa toimintaansa robotiikan ja automatisaation avulla.

Erityistavoite 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen

Erityistavoitteen keskeisenä tavoitteena on edistää pk-yritysten energiatehokkuutta sekä siihen kytkeytyvää materiaalitehokkuutta kehittämällä mm. energiatehokkaita ja kasvihuonepäästöjen vähentämistä edistäviä tuotteita, materiaaleja, palveluja ja tuotantomenetelmiä, prototyyppejä, pilotointia, demonstrointia, skaalaamista ja kaupallistamista sekä uusien teknologioiden käyttöönottoa. Lisäksi edistetään kansainvälistymispotentiaalia omaavien liiketoimintakonseptien kehittämistä.

Erityistavoitteesta 2.1 rahoitettavilla pk-yritysten hankkeilla kehitetään uusien energiatehokkuutta ja siihen kytkeytyvää materiaalitehokkuutta parantavien toimintatapojen, teknologioiden ja ratkaisujen soveltamista. Erityistavoitteesta rahoitetaan mm. puutoimialan ja puutuoteteollisuuden kehittämishankkeita: kehitetään energiatehokasta puurakentamista, rakentamisen kestävyyttä ja pitkään hiiltä sitovia tuotteita ja tuotantotapoja sekä rakentamisen ja rakennusten käytön energia- ja materiaalitehokkuutta huomioiden rakennusten koko elinkaari. Energiaomavaraisuutta voidaan lisätä tukemalla hajautettuihin ratkaisuihin ja paikallisiin energialähteisiin pohjautuvien innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä.

Erityistavoite 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Tavoitteena on edistää kiertotaloutta ja pk-yritysten kilpailukykyä: edistää luonnonvarojen kestävää ja säästeliästä käyttöä, lisätä materiaalitehokkuutta, ehkäistä jätteiden syntymistä sekä vähentää päästöjä ja kuljetustarpeita. Tavoitteena on myös edistää pk-yritysten kansainvälistymispotentiaalia omaavien kiertotalousliiketoimintakonseptien kehittämistä ja kaupallistamista.

Erityistavoitteesta 2.3 rahoitetaan esimerkiksi kiertotalouteen ja korkean jalostusasteen biotalouteen liittyviä pk-yritysten kehittämishankkeita. Hankkeissa voidaan edistää teollisuuden sivuvirtojen ja jätteiden hyödyntämistä ja pilotointia aidossa teollisuusympäristössä, edistää jätteen määrän vähentämistä sekä kehittää lajittelua, kierrätystä ja kestäviä logistiikkaketjuja edistäviä ratkaisuja. Hankkeissa voidaan myös kehittää resurssitehokkuutta palvelevia digitaalisia alustoja ja työkaluja sekä edistää luontopohjaisten kiertotalousratkaisujen toteuttamista. Hankkeissa voidaan edistää vesien kestävään hyödyntämiseen ja veden uudelleenkäyttöön liittyvää kehittämistoimintaa. Hankkeet voivat sisältää kiertotalouteen ja korkean jalostusasteen biotalouteen, cleantechiin sekä hiilenkiertoon liittyviä demonstraatioympäristöjä.

 

Lisätietoa rakennerahastotoiminnasta on löydettävissä rakennerahastot.fi -sivustolta sekä yleistä tietoa yrityksen kehittämisavustuksesta ELY-keskuksen verkkosivustolta.

Hakuilmoitus: https://eura2021.fi/hakuilmoitukset/hakuilmoitus/78b3ebf2-311d-41b0-8a70-72daf1c109da/

 

 

Lisätietoja:

© Business Kangasala 2024 Creative Crue