Yritysten kustannustuesta ja sulkemiskorvauksesta uusi hakukierros

Hallitus on esittänyt, että kustannustuesta ja sulkemiskorvauksesta järjestetään uusi hakukierros:

  • sulkemiskorvauksen osalta 21.12.2021-28.2.2022 ja
  • kustannustuen tukikausi 1.12.2021-28.2.2022.

Sulkemiskorvauksen osalta tukikelpoisia olisivat yritykset, joiden tilat on kokonaan tai osin suljettu tai joiden järjestämä yleisötilaisuus on kielletty pandemian hallintaan liittyvän lain säädöksen tai viranomaismääräyksen johdosta. Viranomaisen antama lievempi rajoitus tai suositus ei olisi tässä lainkohdassa tarkoitettu sulkemistoimi. Korvauksen piiriin eivät kuuluisi tilaisuudet, joiden osalta koronapassin käyttö olisi sallittu. Sulkemiskorvaus koskee alle 50 hengen yrityksiä.

Kustannustuki kompensoi lievempien rajoitusten kielteisiä vaikutuksia rajoituksista kärsiville toimialoille ja yrityksille. Uudella hakukierroksella kustannustuen omavastuu laskee 30 prosentista 25 prosenttiin, eli liikevaihdon aleneman tulee olla yli 25 prosenttia, kun verrataan tukikautta vertailukauteen. Vertailukausi olisi tukikautta vastaavat kuukaudet vuodelta 2019 ja myöhemmin perustetuilla yrityksillä marraskuu 2021.

Tukea haetaan Valtiokonttorista. Haun olisi tarkoitus avautua maaliskuun aikana.

Lisätiedot: https://tem.fi/-/yritysten-kustannustuesta-ja-sulkemiskorvauksesta-uusi-hakukierros

© Business Kangasala 2024 Creative Crue