Ei vihreää siirtymää ilman vesijäähdytystä – Adwatecin teknologiaa on käytössä 50 maassa ja kaikilla maailman merillä

Maailman sähköistyminen on tuskin jäänyt keneltäkään huomaamatta, ja tehoelektroniikan vesijäähdytyslaitteita ja -järjestelmiä suunnitteleva ja valmistava Adwatec Oy on vahvasti mukana tässä kehityksessä. Yrityksen teknologiaa käytetään kaikkialla maailmassa esimerkiksi laivoissa, sähköverkoissa, sähkön varastoinnissa ja raskaassa teollisuudessa. Viennin osuus liikevaihdosta on huimat 99 prosenttia.

 

Adwatec on kehittänyt ääriolosuhteissakin toimivaa vesijäähdytystä jo yli 20 vuoden ajan. Toimitusjohtaja Heikki Mustonen esittelee juuri matkaan lähdössä olevaa jäähdytyslaitetta.

Tällä hetkellä Adwatecin vesijäähdytysteknologioita käytetään selvästi eniten laivasovelluksissa, kuten propulsio- eli potkurikäytöissä ja kansilaitteissa. Megatrendit ovat Adwatecin puolella.

– Kaikkien segmenttiemme tulevaisuus näyttää hyvältä. Laivat sähköistyvät, ja rantasähköratkaisut satamissa lisääntyvät. Sähköverkkoa vahvistetaan koko ajan, mikä näkyy selkeästi meidän tuotteidemme kysynnässä. Ja kun sähkön tuotanto hajaantuu, pitää sähköä pystyä varastoimaan, mikä merkitsee akustojen määrän lisääntymistä, toimitusjohtaja Heikki Mustonen sanoo.

Sähköistyminen ja vetyvallankumous vaativat vesijäähdytystä

Ilmastonmuutos vaatii ihmiskunnalta päättäväisiä toimia ja uusia energiaratkaisuja. Vihreän teknologian yritykselle uhka on myös mahdollisuus, sillä kun tarvitaan sähköä, tarvitaan usein myös vesijäähdytystä. Onko vesijäähdytys jopa välttämätöntä vihreän siirtymän aikaansaamiseksi?

– Olen sitä mieltä, että ilman vesijäähdytystä se ei ole mahdollista. Kun vihreää siirtymää toteutetaan, käsiteltävät tehot kasvavat merkittävästi. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin jäähdytysratkaisutkin siirtyvät vesijäähdytyksen puolelle.

Asentaja Eero Sippola viimeistelee tuotteen asennusta Adwatecin tehtaalla Kangasalla.

Adwatec on kiinnittänyt huomiota myös omien tuotteidensa ympäristöjalanjälkeen. Yhtiön itsensä mukaan jäähdytysjärjestelmien kuormitus ympäristölle on markkinoiden pienin. Tämä perustuu sekä vesijäähdytyksen suhteellisen vähäiseen sähkönkulutukseen että Adwatecin tuotekehityksen myötä saavutettuun järjestelmien pieneen kokoon. Pieni koko on muutenkin yhtiön tutkimuksen ja tuotekehityksen keskiössä.

– Mietimme koko ajan, että kuinka voimme tehdä laitteista pienempiä. Oikeastaan kaikki asiakkaat havittelevat pienempää kokoa, koska se näkyy tuotteen kustannuksissa ja myös luonnonmateriaalien kulutuksessa. Toiseksi pyrimme minimoimaan käytettävien osien määrää, mikä nostaa tuotteiden luotettavuutta.

Myös toimitusjohtaja Heikki Mustosen vesijäähdytyksen toiveuni liittyy vihreään siirtymään. Adwatec haluaisi mukaan tulevaisuuden vetybisnekseen.

– Buumi tulee olemaan kova, ja siinä me halutaan olla mukana. Vetyelektrolyyserissä tarvitaan vesijäähdytyslaitteita. Siellä on tehoelektroniikkaa ja varsinainen pääprosessi, jotka pitää jäähdyttää ja joissa kiertää vettä. Ja se me osataan, Mustonen vakuuttaa.

Räätälöityjä ratkaisuja merille ja maailman kuivimpiin kolkkiin

Adwatec toimittaa vesijäähdytysjärjestelmiä kaikkialle maailmaan, monenlaisille asiakkaille ja hyvinkin monenlaisiin käyttökohteisiin. Suuri räätälöinnin tarve on ratkaistu tuotteiden modulaarisella rakenteella.

– Käytetään standardipalikoita, jotka putkilla ja muilla lisävarusteilla saadaan sitten sovitettua asiakkaan rakenteeseen sopivaksi.

Adwatecin asiakkaiden tarpeet ovat yleensä aina ainutlaatuisia. Tutkimus- ja kehitysinsinööri Veikko Verrosen esittelemä konfiguraattori on räätälöinnin keskeinen työkalu.

Helppo se on Suomessa vedellä jäähdyttää? Mutta toisin kuin voisi kuvitella, Adwatecin teknologialla toteutetussa vesijäähdytyksessä veden tarve on itse asiassa varsin pieni. Järjestelmä on suljettu, joten se ei juuri kuluta vettä. Järjestelmän sisällä veden pitää sen sijaan olla puhdasta, jotta metalliosat eivät
syövy.

– Rakenteemme on kuitenkin sen verran vankkoja, että normaali vesi tai vesiglykoli ovat niitä, joita käytetään. On tietysti hyvä, jos jäähdytykseen on käytössä esimerkiksi merivettä, mutta se ei ole mikään ehdoton edellytys, vaan voidaan käyttää myös muunlaisia jäähdytyskeinoja, Heikki Mustonen kertoo.

Trendien tukemat kovat kasvusuunnitelmat

Adwatec on nyt reilun parinkymmenen työntekijän ja liikevaihdoltaan viiden miljoonan euron vientiyritys. Teknisen puolen työntekijöillä on usein kone- tai sähköinsinöörin paperit ja mekaniikan osaamista. Suomessa ei kuitenkaan ole suoraan yrityksen tarpeisiin soveltuvaa koulutusta, vaan työntekijät pitää pitkälti kouluttaa itse.

– Meiltä löytyy mekaniikan, sähkön, automaation ja kaupallisten asioiden osaajia. Ja sitten on ihan propellipäitä eli tutkijoita, jotka miettivät seuraavan sukupolven jäähdytysratkaisuja.

Järjestelmien osia tulee sekä kansainvälisiltä komponenttivalmistajilta että kotimaisilta alihankkijoilta, mutta paljon tehdään myös itse. Kangasalan omalla tehtaalla keskitytään tutkimukseen, tuotekehitykseen, myyntiin, kokoonpanoon, testaamiseen ja huoltoon. Asentaja Vertti Niemonen asentaa johtoja jäähdytyslaitteen sähkökaappiin.

Kasvusuunnitelma on kova, mutta toimitusjohtaja Heikki Mustosen mielestä realistinen.

– Kyllä meillä on tässä lähivuosina tarkoitus tuplata liikevaihto kymmeneen miljoonaan. Trendit, jotka tuolla markkinoilla parasta aikaa jylläävät, tukevat erittäin vahvasti, joten siihen tullaan kyllä pääsemään.

Adwatec kilpailee globaaleilla markkinoilla ennen kaikkea toisten vesijäähdytysjärjestelmiä kehittävien ja toimittavien yritysten, mutta jossakin määrin myös vaihtoehtoisten teknologioiden kanssa. Eri jäähdytysteknologioiden käyttökohteet ovat kuitenkin melko eriytyneet, sillä ilmajäähdytystä käytetään yleensä pienemmissä ja kaksifaasijäähdytystä rajallisissa sovelluskohteissa.

Suomessa Adwatecilla ei ole kilpailijoita, mutta maailmanlaajuisesti kilpailua riittää. On Adwatecin kaltaisia toimijoita, jotka ovat kuitenkin kooltaan 10 tai 20 kertaa suurempia. On yksittäisiä taajuusmuuttajavalmistajia, joilla on oma jäähdytyslaitteensa. Ja ehkä eniten pieniä yrityksiä, jotka tekevät jotain muuta, mutta joilla on vesijäähdytysosaaminenkin jollakin tasolla olemassa.

– Meillä on todella hyvät referenssit, ja meidän tuotteemme on tehty todella vaativiin ympäristöihin. Kestetään pakkasta, merenkäyntiä ja tärinää, vaikeita olosuhteita, Mustonen sanoo.

Asentaja Tomi Leinonen tarkastaa jäähdytyslaitteen taajuusmuuttajan lukemia.

Rennon meiningin Kangasala sopii kansainväliselle teknologiayritykselle

Adwatec on varsinkin kokoonsa nähden erittäin kansainvälinen yritys. Maailmankartalta löytyy noin 50 maata Pohjolasta Egyptiin, Kanadasta Koreaan, Islannista Australiaan ja Brasiliasta Iraniin. Lisäksi yhtiön vesijäähdytysteknologioita on käytössä yli 500 laivalla kaikilla maailman merillä. Markkinoiden painopiste on Euroopassa, mutta suomalaisia asiakkaita on vain muutama.

– Me emme käytä välimiehiä kovinkaan paljon, vaan pyrimme myymään suoraan asiakkaille. Tuotemielessä eroja ei oikeastaan ole, vaan asiakkaan tarve on kaikkialla maailmassa hyvin samanlainen. Eroja tulee projektien toteuttamisessa ja varsinkin isompien projektien käyttöönottovalvontakeikoissa.

Adwatecin toimitusjohtaja Heikki Mustonen on tyytyväinen Kangasalaan kansainvälisen teknologiayrityksen sijaintipaikkana.

– Homma on toiminut tosi hyvin. Tässä on hyvä verkosto aivan meidän lähipiirissä. Mehän hankimme suurimman osan komponenteista ja materiaaleista lähialueelta. Ollaan tavallaan Tampereella, mutta kuitenkin pikkuisen maalla. Täällä on pikkuisen rennompi meininki.

 

Teksti, kuvat ja podcast: Kimmo Pitkänen / Pieni viestintätoimisto 

© Business Kangasala 2024 Creative Crue