Maaseutuelinkeinoilla on pitkä historia Kangasalla

Kangasala on paljon muutakin kuin keskustan nauhataajama. Elävä maaseutu tervehtii tulijaa kaikista ilmansuunnista siten, että vain 5 minuutin ajomatkan jälkeen kaupunkimaisema vaihtuu pelloiksi, metsiksi ja niiden keskellä siintäviksi maatiloiksi.

 

Maaseutuelinkeinot ovat erottamaton osa Kangasalaa, sillä lukuisten maataloutta harjoittavien tilojen sukuhistoria yltää vuosisatojen taakse. Sahalahti ja Kuhmalahti idässä, Raikku, Vehoniemi, Tiihala, Kuohenmaa ja Saarikylät eteläpuolella sekä Kautiala ja Suinula lähialueineen taas pohjoispuolella. Myös Kangasalan ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä 3400-tien varressa Ruutanaa kohti kuljettaessa, on tilatoimintaa. Maaseutu ja kaupunki ovat siis tiiviissä kytköksessä toisiinsa.

Kangasalla toimi 180 tilaa vuonna 2023, joiden joukossa kaikki tuotantosuunnat ovat edustettuina, niin peltoviljely, siipi- ja lihakarjan kasvatus kuin maidontuotanto. Laadukasta ruoantuotantoa edelleen harjoittavat tilat ovat investoineet merkittävästi uusiin moderneihin tuotantotiloihin ja teknologioihin, joiden myötä tuotettu ruoka on entistäkin tasalaatuisempaa ja ympäristövaikutukset on pudotettu minimiin.

Tilojen keskimääräinen pinta-ala on reilut 50 hehtaaria. Oman erikoisvivahteensa kokonaisuuteen tuo hevostalous, jolla on ollut perinteisesti vahva asema paikkakunnalla: hevosia on arvioiden mukaan yhteensä noin 800, ja 30-40 hevosen talleja jopa 16 kappaletta.

Sahalahti on profiloitunut koko maan mittapuulla merkittävänä elintarvikealan keskittymänä, sillä kaikkien tuntemat alan jätit, Saarioinen ja Atria, ovat toimineet pitkään Sahalahdella. Kangasalla on 10 broilertilaa, joista valtaosa toimii juuri Sahalahdella, loputkin lyhyen etäisyyden päässä.

Maatiloista arviolta 70% harjoittaa lisäksi koneurakointia ja metsätaloutta. Tämä rikastaa alueen palvelutarjontaa ja tehostaa maatilojen keskinäistä yhteistyötä. Kangasalan työpaikoista reilut 3% löytyy alkutuotannon sektorilta.

0

Maatilaa

0

hehtaaria tilojen keskimääräinen pinta-ala

0

miljoonaa euroa maatalouden myyntitulot vuonna 2022

Maataloustuotteiden myyntitulot yhteistoiminta-alueella vuonna 2022

Kangasala kuuluu Lempäälän maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen yhdessä 13 kunnan kanssa.

Maatilojen tulot, miljoonaa euroa (ei sis. alv)

(Kantar Agri Oy 2023)

Maatilojen tulovirrat Kangasalla 1995–2022

Tulovirrat lajeittain vuosina 1995–2022, miljoonaa euroa.

(Kantar Agri Oy, 2023)

 

© Business Kangasala 2024 Creative Crue