Resurssitehokkuus on viisautta, vastuullisuus kilpailuetu

Resurssitehokkuus tarkoittaa erilaisten resurssien (luonnonvarat, raaka-aineet, materiaalit, energia, tuotteet, palvelut) käyttämistä harkitusti ja kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Kun resurssien käyttöä vähennetään, saavutetaan kustannussäästöjä samalla kun haitalliset ympäristövaikutukset vähenevät ja kilpailukyky paranee.

Jäte on aina kustannus, sivuvirta voi olla tulo.

Liiketoimintahyödyt ja -mahdollisuudet

Resurssitehokkaita vinkkejä eri toimialoille

Resurssitehokkuutta parantavia toimia yrityksissä ovat esimerkiksi materiaalivirtojen hallinta, kestävien ja korjattavien tuotteiden suunnittelu, tuotteiden elinkaarien ympäristövaikutusten arviointi, kierrätyksen ja uudelleenkäytön tehostaminen, biotalouden ja uusituvien energiamuotojen edistäminen sekä yritysten välisen yhteistyön kehittäminen.

Matkailu

Matkailuteollisuudessa kulutetaan eniten energiaa, vettä ja ruokaa. Matkailualan resurssitehokkuuteen liittyy vahvasti myös vastuullisuus, sillä ympäristötietoisuuden lisääntyessä kysyntä vastuullisille matkailupalveluille kasvaa.

Lue lisää

Rakentaminen

Rakentamisen resurssitehokkuuden keskeiset tekijät ovat materiaalien käyttö, rakennuksen energiatehokkuus, jätteiden vähentäminen ja kierrätys rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa.

Lue lisää

Valmistava teollisuus

Valmistavan teollisuuden resurssitehokkuus on huolellista materiaalien käytön suunnittelua koko elinkaaren kattaen, jossa hukan ja jätteen muodostuminen pyritään minimoimaan.

 

TULOSSA

Ajankohtaista

kuvituskuva, sammalta kasvaa kiven pinalla

Haastekilpailu hapen hyödyntämisestä kiertotaloudessa

KIERTOTRE-yhteistyön tavoitteena on löytää ratkaisuja Tampereen kiertotaloussuunnitelman teemoihin liittyvään haastekenttään kiertotalouden edistämiseksi ja hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäämme julkisen...
hiekoitussepeliä kasa, taustalla näkyy metsä ja sinitaivas

Haastekilpailu käytetyn hiekoitussepelin uusiokäytöstä

KIERTOTRE-yhteistyön tavoitteena on löytää ratkaisuja Tampereen kiertotaloussuunnitelman teemoihin liittyvään haastekenttään kiertotalouden edistämiseksi ja hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäämme julkisen...

Tapahtumat

© Business Kangasala 2024 Creative Crue