Kestävyysraportointi (CSRD)

“Corporate Sustainability Reporting Directive” on EU:n yritysvastuuta koskeva direktiivi, joka astuu voimaan vuonna 2024 ja tuo  yrityksille entistä laajemmat raportointivelvoitteet. Vaikka pk-yritykset eivät ole suoraan velvoitettuja raportoimaan vastuullisuudestaan, ne voivat joutua raportoimaan esimerkiksi arvoketjunsa ilmasto- ja ihmisoikeusvaikutuksista suuryritysasiakkaidensa ja muiden sidosryhmien kiristyvien kestävyys- ja vastuullisuusvaatimusten kautta.

Muita raportointivaatimuksia

Pankit ja muut rahoituslaitokset sekä yritystukia myöntävät organisaatiot vaativat jo yhä useammin pieniltäkin yrityksiltä vastuullisuusraportointia, kun neuvotellaan rahoituksen ehdoista. Tulevaisuudessa liiketoiminnan ympäristövaikutukset ja muut vastuullisuusnäkökulmat tulevat heijastumaan yhä suoremmin yrityksen rahoituksen saatavuuteen ja rahan hintaan.

Vaatimukset vastuullisuusraportoinnista ovat vielä hyvin eritasoisia ja vapaamuotoisia, mutta yrityksen kannattaa varautua pohtimalla omia vastuullisuustoimiaan jo etukäteen: vastuullisuustoimiensa nykytilaa, mittareita ja tulevia toimia sekä tavoitteita.

Uuden aloittavan yrittäjän kannattaa jo liiketoimintasuunnitelmaa laatiessa ottaa huomioon vastuullisuusasiat ja sisällyttää ne liiketoimintasuunnitelmaansa.

Pk-yrityksen vastuullisuusraportti

Lyhyt vastuullisuusraportti sisältää yrityksen esittelyn, henkilöstön, omistajat, tuotteet, tuotannon, arvot, mission ja vastuullisuuden eteen tehdyt ratkaisut ja toimenpiteet.

Raportin lukijan on hyvä saada tietää, että vastuullisuuden lähtökohta ei ole pelkästään lakien noudattaminen, vaan niiden minimivaatimusten ylittäminen. Raportti voi kertoa myös sen, millaisia muutoksia yritys on tässä suhteessa toiminnassaan vuosien varrella tehnyt.

Erityisesti pk-yrityksissä kannattaa keskittyä sellaisten tekijöiden esille tuomiseen, joilla on merkitystä juuri yrityksen sidosryhmille. Raporttiin kannattaa sisällyttää esimerkiksi sponsoroinnnit, selvitykset jätteiden käsittelystä sekä vapaaehtoiset ympäristötoimet.

Mikro- ja pk-yrityksen vastuullisuusraportti voi sisältää seuraavat osa-alueet:
  • Yrityksen esittely: yleiskatsaus yrityksestä, sen toiminnasta ja tuotteista.
  • Henkilöstö: tiedot yrityksen työntekijöistä ja heidän roolistaan yrityksessä.
  • Omistajat: tietoa yrityksen omistajista ja heidän roolistaan yrityksen toiminnassa.
  • Arvot ja missio: yrityksen arvot ja missio, ja miten ne ohjaavat yrityksen toimintaa.
  • Vastuullisuuden eteen tehdyt ratkaisut: kuvaus yrityksen vastuullisuuteen liittyvistä toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista.

Raportti voi myös sisältää tietoa yrityksen taloudellisesta, sosiaalisesta ja ekologisesta vastuusta. Olennaista raportoinnissa on keskittyä nykytilanteeseen ja tavoitteiden asettamiseen.

 

EK:n vastuullisuusopas

Elinkeinoelämän keskusliiton opas: Vastuullisuuden EU-sääntely etenee – mihin pk-yritysten on varauduttava?

Lue lisää
© Business Kangasala 2024 Creative Crue