Yhtiö.

Business Kangasala Oy on perustettu 2018. Yhtiön tehtävänä on kehittää Kangasalan kaupungin elinkeino- ja matkailutoimintaa. Yhtiö tarjoaa monipuoliset palvelut aloittaville ja toimiville yrityksille.

Business Kangasala Oy:n keskeisimmät painopistealueet ovat

– erinomaiset ja kilpailukykyiset elinkeinoelämän alueet, palvelut ja profiilit
– palvelemme yrityksiä aktiivisesti, nopeasti, ennakoivasti ja kilpailukykyisesti
– kehitämme yritysten toimintaympäristöä yhteistyössä kaupunkiseudun muiden toimijoiden kanssa
– kehitämme elinvoimaista keskustaa https://kangasalakeskustauudistus.fi
– profiloidumme laadukkaan alkutuotannon, lähiruoan ja elintarviketuotannon alueena.
– edistämme matkailupalvelujen mahdollisuuksia www.visitkangasala.fi
– tarjoamme yrityksille toimipaikkoja ja tontteja kulloisenkin tarpeen mukaan ja nopeasti, kaavavarantoa riittävästi
– kolme uutta ja merkittävää yritysaluetta:
o Lamminrahka www.lamminrahka.fi
o Saarenmaa
o Tarastenjärvi

Business Kangasala Oy vastaa myös kaupungin ja Kangasalan Yrittäjät ry:n ja Kuhmalahden Yrittäjät ry:n yhteistyöstä ja sen kehittämisestä. Seutuyhteistyötä tehdään yhdessä Business Tampereen kanssa.

Hallitus.

Tapio Tulenheimo, puheenjohtaja
Jussi Jokilampi, varapuheenjohtaja
Hanna Laine
Kari Neilimo
Eija Tetri-Lähde

Kangasalan kaupunginjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.

Advisory Board (Elinkeinoryhmä)

Heikki Lyytinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Tea Boman, varavaltuutettu
Pekka Lahti, valtuutettu
Kimmo Korhonen, Artekno Oy
Jorma Malm, Rakennusliike Malm Oy
Timo Jänne, Linkosuon Leipomo Oy
Annukka Lintulahti, Kangasalan kemikalio
Heini Tolppa, Tolppa Ravintolat Oy
Mika Liikka, pj, Kangasalan Yrittäjät ry
Petri Täyronen, pj, Kuhmalahden Yrittäjät ry
Oskari Auvinen, kaupunginjohtaja
Tapio Tulenheimo, Business Kangasala Oy:n hallituksen puheenjohtaja
Päivi Kuusivaara, Business Kangasala Oy:n toimitusjohtaja
Marjo Tommiska, II asteen koulutuksen edustaja, Tampereen kaupunki/ Tredu

Elinkeino-ohjelma on laadittu vuosille 2014-2020. Kehittyvä kaupunki tarvitsee menestyäkseen dynaamisen ja kasvavan kaupungin elinkeinostrategian ja se päivitetään kevään 2019 aikana.