Elinvoimalupaus: Yrityspositiivinen Kangasala

Kangasalan kaupunki, Business Kangasala Oy sekä Kangasalan Yrittäjät ry ja Kuhmalahden Yrittäjät ry allekirjoittivat yhteistyösitoumuksen vuonna 2020. Yrityspositiivinen Kangasala -sitoumus vahvistaa ja syventää yhteistyötä. Positiivinen viestintä, menestystarinat ja yhdessä tekeminen vahvistavat yrityspositiivisen kaupungin imagoa.

 

Yrityspositiivisen Kangasalan sitoumuksen viisi keskeisintä teemaa ovat:

Positiivinen viestintä ja yhdessä tekeminen

Kehitämme yhdessä yritysmyönteisen ja elinvoimaisen kaupungin imagoa. Tuomme esiin positiivisia yritystarinoita ja yhdessä tekemistä.

Yrittäjyyskasvatus

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen eteen tehdään yhteistyötä. Kangasalan kaupungin opetuspalvelut tekevät koko kaupungin laajuisen opetussuunnitelmaan pohjautuvan yrittäjyyskasvatuksen suunnitelman.

 

Työvoiman saatavuus

Kangasalan kaupungin työllisyysyksikkö, Business Kangasala Oy ja yrittäjät yhdessä poluttavat nuoret työelämään. Yhteisellä toiminnalla pyritään saamaan paikalliset yritykset tarjoamaan harjoittelupaikkoja nuorille ja luomaan uusia mahdollisuuksia työelämään.

Hankintavuoropuhelut

Kangasalan kaupunki järjestää suurista hankkeista markkinavuoropuheluja. Yrittäjäjärjestö kouluttaa yrittäjiä hankinnoissa Pirkanmaan yrittäjien palveluita hyödyntäen.

Yritysvaikutusten arviointi

Kangasalan kaupunki tekee yritysvaikutusten arvioinnin niiden päätösten osalta, kun se on tarkoituksenmukaista. Yritysvaikutuksia käydään läpi puolivuosittain yhdessä yrittäjien kanssa.

© Business Kangasala 2024 Creative Crue