kuvituskuva

Yritysten kehittämisavustuksen haku energiatehokkuus- ja kiertotaloushankkeisiin

Yritysten kehittämishankkeisiin haettavissa EAKR-rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskukselta.

Pirkanmaalla on haettavana rahoitusta on arviolta 1 550 000 euroa.

Avustusta voidaan my√∂nt√§√§ vain kehitt√§mistoimenpiteisiin ja avustus voi olla enint√§√§n 50 000 ‚ā¨/hanke.

Hakujaksolla käytössä oleva euromäärä jakautuu avoinna oleviin erityistavoitteisiin seuraavasti:

  • Erityistavoite 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edist√§minen ja kasvihuonekaasup√§√§st√∂jen v√§hent√§minen arviolta 550 000 euroa.
  • Erityistavoite 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edist√§minen arviolta 1 000 000 euroa.
Pirkanmaan EAKR-haussa avoinna ovat erityistavoitteet:

Erityistavoite 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen

Erityistavoitteen keskeisenä tavoitteena on edistää pk-yritysten energiatehokkuutta sekä siihen kytkeytyvää materiaalitehokkuutta kehittämällä mm. energiatehokkaita ja kasvihuonepäästöjen vähentämistä edistäviä tuotteita, materiaaleja, palveluja ja tuotantomenetelmiä, prototyyppejä, pilotointia, demonstrointia, skaalaamista ja kaupallistamista sekä uusien teknologioiden käyttöönottoa. Lisäksi edistetään kansainvälistymispotentiaalia omaavien liiketoimintakonseptien kehittämistä.

Erityistavoite 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Tavoitteena on edistää kiertotaloutta ja pk-yritysten kilpailukykyä: edistää luonnonvarojen kestävää ja säästeliästä käyttöä, lisätä materiaalitehokkuutta, ehkäistä jätteiden syntymistä sekä vähentää päästöjä ja kuljetustarpeita. Tavoitteena on myös edistää pk-yritysten kansainvälistymispotentiaalia omaavien kiertotalousliiketoimintakonseptien kehittämistä ja kaupallistamista.

Rahoituksen suuntaaminen

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin. Avustus on harkinnanvarainen ja sitä suunnataan hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen:

  1. kasvuun tai kansainvälistymiseen;
  2. innovaatiotoimintaan, osaamisen vahvistamiseen tai digitalisaation edistämiseen;
  3. tuottavuuteen;
  4. hiilineutraalisuuden edistämiseen tai energia- tai materiaalitehokkuuteen tai
  5. ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

 

Linkki hakuasiakirjaan

© Business Kangasala 2024 Creative Crue