Investoi tulevaisuuteen patentoimalla

Sinikka Veittola

Sinikka Veittola
Kolster Oy Ab
sinikka.veittola@kolster.com

Patentoiminen on kallista. Prosessi kestää liian kauan. Joku sen patentin kumminkin kiertää.

Edellä on muutamia perusteluja siitä, miksi patenttia ei ole haettu. Mutta ehkä sittenkin?

Usein ajatellaan, että patentoitavan keksinnön pitäisi olla jotain maailmaa mullistavaa. Se voi olla sitäkin, mutta keksintö voi olla myös jokin pieni yksityiskohta. Jos se pieni yksityiskohta vaikuttaisi parantavan oman yrityksen kilpailukykyä, silloin on syytä harkita, kannattaisiko jättää patenttihakemus.

Patentoitavuuden kriteerit ovat yksinkertaiset: Keksinnön pitää olla uusi, keksinnöllinen ja teollisesti käyttökelpoinen. Keksinnöt ovat pääsääntöisesti teollisesti käyttökelpoisia. Keksintö on uusi silloin, kun missään päin maailmaa ei ole toteutettu tai julkaistu ajatusta täysin samanlaisesta tuotteesta tai menetelmästä. Uutuuden säilyttämiseksi pitää olla myös oma suu supussa ennen patenttihakemuksen jättämistä patenttivirastoon eikä tekoälyltäkään kannata kysyä, onko keksintö uusi. Keksinnöllisyys puolestaan tarkoittaa sitä, että keksintö ratkaisee jonkin ongelman ja ratkaisu ei ole johdettavissa aikaisemmin tunnetuista ratkaisuista tai niiden yhdistelmistä.

Patentilla saa maksimissaan 20 vuodeksi yksinoikeuden. Yksinoikeus antaa mahdollisuuden kieltää valmistamasta, markkinoimasta tai maahan tuomasta tuotetta, joka on suojattu patentilla. Yhtä lailla kielto-oikeus koskee patentoitua menetelmää. Kohdistamalla patenttisuojan yrityksen kilpailukykyä edistäviin keksintöihin on siis mahdollista saada etua markkinoilla, kun muut eivät voi käyttää samaa ratkaisua.

Patentointi on usein melko hintavaa ja aikaa vievää, mutta tarkalla suunnittelulla voidaan päästä hyviin tuloksiin – jokaiselle uudelle idealle ei kannata hakea patenttia, vaan ladata käytettävissä olevat resurssit liiketoiminnan kannalta merkityksellisiin keksintöihin. Patenttihakemuksen laatuun on myös hyvä kiinnittää huomiota – hyvä hakemus on laadittu niin, että patentin kiertäminen on tehty mahdollisimman vaikeaksi.

Patentilla ei suoraan saa oikeutta valmistaa, markkinoida tai tuoda maahan patentilla suojattua tuotetta tai käyttää patentoitua menetelmää, koska jollakulla muulla voi olla patentti, joka täytyy ottaa huomioon tuotteen tai menetelmän yksityiskohdista päätettäessä. Usein onkin tarpeen tehdä toiminnan vapauden selvitys riippumatta siitä, onko kyseiselle tuotteelle tai menetelmälle haettu patenttia vai ei. Vaikka siis omassa yrityksessä ei olisikaan aktiivista patentointipolitiikkaa, on syytä olla selvillä muiden patenttioikeuksista.

 

Varaa maksuton konsultaatio IPR-asioissa, klikkaa Sinikka Veittola (kolster.fi) ja tee ajanvaraus!

© Business Kangasala 2024 Creative Crue