Kangasalan kaupungin elinvoiman lisääminen on tärkeää

Hanna Laine

Business Kangasala Oy:n hallituksen jäsen ja Kangasalan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

Kangasalan valtuustossa tehtiin tulevaisuuteen tähtäävä, kaupungin elinvoimaa lisäävä päätös, keväällä 2018. Valtuusto perusti kaupungin oman elinkeinoyhtiön Business Kangasala Oy:n. Yhtiön perustaminen ei itsessään menestystä takaa, elinkeinoasioiden näkyvämpi esiin nostaminen ja lisäresursonti olivat kuitenkin askel oikeaan suuntaan. Yhtiö toteuttaa kaupungin siltä ostamia palveluita. Ostettavista palveluista tehdään vuosittain ostopalvelusopimus.

Uudet avaukset elinkeinoalueissa ovat myös osoitus Kangasalan kaupungin tahdosta panostaa elinvoiman lisäämiseen. Tarastejärvi, Lamminrahka ja Saarenmaa suurimpina tulevaisuuden alueina tuovat yhtiön toimintaan sisältöä ja haastetta useiksi vuosiksi. Uusien yritysten sijoittuminen Kangasalle, toisiaan tukevien toimialojen yhdistäminen ja niille sopivien paikkojen löytäminen on mahdollista uusilla yritysalueilla.

Uuden rakentaminen on tärkeää, kuitenkin yhtä tärkeää on huomioida kaupungin alueella jo toimivat yritykset. Alueellamme on suuria työnantajia, joilla on iso merkitys kaupungille. Heidän kanssaan tulee tehdä hyvää yhteistyötä ja kuunnella, mitä he toivovat elinkeinoyhtiöltä ja kaupungilta. Samoin on tärkeää pitää säännöllisesti tapaamisia, joihin kutsutaan laajasti koko yrityskenttää. He pääsevät kertomaan toiminnastaan ja siitä, mitä tarpeita yrityksillä on. Business Kangasala voi, ja on jo järjestänyt erilaista neuvontaa ja asiantuntija-apua saatavaksi Kangasalta, yhtiön toimitiloista.

Vuoropuhelulla erilaisissa tapaamisissa, yhteisellä tekemisellä, asioiden esiin nostamisella ja yhteisellä päämäärällä voidaan luoda luottamusta siihen, että Kangasalan kaupunki on hengeltään yritysmyönteinen ja yhteistyökykyinen toimija elinkeinojen kehittämisessä. Yrittäjän on tärkeä kokea, että hän saa helposti yhteyden elinkeinoyhtiön henkilökuntaan ja häntä neuvotaan asioissa, joissa apua tarvitaan. Tapa jolla yrittäjä kohdataan, on erityisen merkittävä. On tehtävä se, mitä luvataan, kerrottava heti, jos toivetta ei voi toteuttaa ja ohjattava sinne missä voidaan auttaa. Jos luvataan palata asiaan, pitää niin myös tehdä. Nämä seikat ovat tulleet esiin, kun olen jutellut yrittäjien kanssa siitä mitä he toivovat kohtaamisista elinkeinoyhtiön kanssa. Asiakaspalvelussa onnistuminen on yksi yhtiölle tärkeä tehtävä.

Valtuusto, perustaessaan Business Kangasala Oy:n, ilmaisi samalla tahtonsa elinkeinopalveluiden kehittämiseen. Valtuusto myös edellytti, että se on pidettävä ajantasalla siitä, mitä elinkeinoasioissa tapahtuu ja ilmaisi tahtonsa olla mukana kehittämässä osaltaan näitä palveluita muutoinkin kuin talousarvoitavoitteiden kautta kerran vuodessa. Näin on myös toimittu. Toimitusjohtaja Päivi Kuusivaara on käynyt valtuustolle kertomassa yhtiön alkutaipaleen etenemisestä. Uutta Elinkeino- ja matkailuohjelmaa työstettiin valtuuston seminaarissa elokuussa 2019 ryhmätöiden merkeissä.

Yhteistyössä ja toisiamme arvostaen saamme varmasti Kangasalan kaupungin elinvoimatyön ja yrittäjähenkisyyden nousemaan korkealle tasolle. Mielestäni yhtiö on saanut hyvän ja vauhdikkaan alun ja toteuttaa juuri niitä tavoitteita joita siltä odotetaan. Piristysruiske elinkeinopalveluille on annettu ja resurssia työhön lisätty. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

© Business Kangasala 2024 Creative Crue