Miten korona vaikutti liikenteeseen? Avoimen datan avulla koronakevään matkailu- ja joukkoliikenne kartalle

Juuso Heinisuo

yrityskehityspäällikkö, Business Kangasala Oy

Uudenmaan liikkumisrajoitukset olivat voimassa keväällä 28.3.–15.4.2020 välisenä aikana. Avoimen datan avulla voimme tarkastella liikenteen määriä ja suuntia ja hyödyntää tietoa esimerkiksi matkailun kehittämisessä.

Liikenteen automaattiset mittaustiedot (LAM) tallentavat liikennemääriä ja -muotoja Suomen teillä. Mittauspisteitä tieverkossa on hieman yli 500 kappaletta. LAM-pisteiden toiminta perustuu tiehen upotettuun silmukkaan. Laite rekisteröi pisteen ylittävät ajoneuvot, ajosuunnan, kellonajan, ajonopeuden ja pituuden sekä ajoneuvoluokan. Nämä tiedot ovat avoimesti saatavilla Väyläviraston sivujen kautta.

Tarkastelussamme valitsimme ajoneuvoluokaksi asuntovaunut sekä joukkoliikenteen. Tiedot sisältävät tarkastelujakson 2018–2020 (lokakuuhun asti).

Asuntovaunut

Kesällä 2020 kotimaanmatkailu nousi koronarajoitusten vuoksi suureen suosioon ja asuntoautoja sekä -vaunuja vuokrattiin ennätyspaljon. Oliko asuntovaunujen liikkuminen vilkkaampaa kuin edellisinä kesinä?

Business Kangasalan sivuilla voit tarkastella, miten koronakevät vaikutti asuntovaunujen liikkumiseen:

https://www.businesskangasala.fi/wp-content/themes/Avada/kartta/asuntovaunu.html

Kuva: Uudenmaan liikkumisrajoitukset ja kesän pidentynyt asuntovaunuliikenne. Kartalla voit valita tarkasteltavan ajanjakson ja liikuttaa sitä aika-akselilla. Punaiset ympyrät kuvaavat liikennemääriä.

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen osalta on nähtävissä myös suuria muutoksia. Koronatilanne keskitti liikkumisen selvästi kaupunkien sisälle. Alla olevissa kuvissa näkyvät joukkoliikennemäärät kesä-heinäkuun vaihteessa sekä vuonna 2019 että 2020.

https://www.businesskangasala.fi/wp-content/themes/Avada/kartta/joukkoliikenne.html

Kuva: Joukkoliikenne kesällä 2019

Kuva: Joukkoliikenne kesällä 2020

Avoimen datan mahdollisuudet

Avoimessa datassa on yrityksille tietojohtamisen näkökulmasta paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia. Yhdistämällä avointa ja suljettua tietoa syntyy uusia näkökulmia liiketoiminnan kehittämiseen. Kaiken lisäksi työkalut datan käsittelyyn ovat pitkälti ilmaisia, kuten Business Kangasalan esimerkki osoittaa. Leaflet JavaScript-kirjaston avulla voi tuoda kartalle tietoa ja D3 JavaScript-kirjaston avulla tietoa voi visualisoida haluamallaan tavalla.

Toinen esimerkki näiden kahden kirjaston yhdistelmästä on näkymä tulevaisuuden Kangasalasta. Kartalla näkyy hyvin esimerkiksi uuden Lamminrahkan kaupunginosan asuin- ja yritysalueen tonttitilanne:

https://www.businesskangasala.fi/wp-content/themes/Avada/kangasala_yritystontit.html

Oleellisia tekijöitä avoimen datan hyödyntämisessä:

  • Tutki avoimen datan eri mahdollisuuksia
  • Hyödynnä valmiita malleja ja visualisointeja työn tukena
  • Tutki avoimen datan työstämiseen tarkoitettuja avoimia teknologioita
  • Tunnista käyttökohteita
  • Hyödynnä avointa teknologiaa, joka ei rajoita tekemistä
  • Yhdistä avointa ja suljettua tietoa toisiinsa

Jos kiinnostuit avoimen datan hyödyntämisen mahdollisuuksista, ota yhteyttä.

 

© Business Kangasala 2024 Creative Crue