Miten startupeista saadaan Suomeen uusia kasvuyrityksiä?

Suomessa on tällä hetkellä n. 356.000 yritystä. Uusia yrityksiä perustetaan vuosittain 28.000 ja lopetetaan n. 25.000. Aloittaneista yrityksistä ns. startup-yrityksiä on n. 5000. Aitoja kasvuyrityksiä näistä startup-yrityksistä on ainoastaan 6-7 prosenttia eli n. 300 yritystä. Koska Pirkanmaa on liki kaikilla mittareilla Suomesta 10 prosenttia, voidaan likiarvoisesti olettaa, että Pirkanmaalle syntyy vuosittain 400-500 startup-yritystä, joista kasvuyrityksiä on vain 20-30.

Kasvuyritys on määritelmän mukaan yritys, jonka henkilöstön määrä kasvaa yli 20 prosenttia jokaisena vuotena kolmen peräjälkeisen vuoden havainnointiaikana. Myös liikevaihdon kasvua voidaan käyttää kasvuyrityksen mittarina vastaavalla tavalla. Startup-yritys on kasvuhaluinen, nuori, pienehkö ja innovatiivisiin ideoihin perustuva yritys, jolla on liiketoiminnalliset ja juridiset perusedellytykset kasvulle, vaikka sen liiketoiminta ei alkuvuosina olekaan liiketaloudellisesti vielä kannattavaa.

Miksi startup-yrityksiä pidetään tärkeinä ja merkittävinä yrityksinä?

Ne dynamisoivat liiketoimintaa uudistamalla innovatiivisesti liiketoiminnan konsepteja ja malleja, luomalla uusia työpaikkoja, lisäämällä liiketoiminnan liikevaihtoa ja tavoittelemalla liiketoiminnassaan kansainvälistymistä. Koko yhteiskunta hyötyy monin tavoin startup-yritysten menestymisestä.

Startup-yritysten kasvu perustuu kasvuhaluun ja –kykyyn ja tietysti myös markkinoiden tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin. Kasvuhalu on startup-yritysten perustajiin, yrittäjiin, vahvasti liittyvä ominaisuus. Monet startup-yritykset ovat kasvuhaluisten ja innovatiivisten ihmisten perustamia. Monilla startup-yrittäjillä on hyvä koulutus- ja kokemustausta yrityksen liiketoiminta-alueelta.

Kasvukyky on usein se seikka, joka mahdollistaa tai ehkäisee startup-yritysten kasvun. Tuote- ja palveluinnovaatiot eivät kanna pitkälle, jos yrityksen johdolla ja henkilöstöllä ei ole osaamiskompetensseja kasvattaa yritystä. Tarvitaan tuote- ja palveluinnovaatio-osaamisen ohella kasvun vaatimaa talous- ja rahoitusosaamista. On tunnettava asiakkaat ja heidän tarpeensa sekä kotimainen ja kansainvälinen markkina. Digitaalinen liiketoiminta ja tiedolla johtaminen pitää ymmärtää ja näitä osaamisalueita on kyettävä soveltamaan liiketoiminnassa. Hyvä ja osaava hallitus on kasvavalle startup-yritykselle kullanarvoinen, sillä usein yrittäjien osaamiskompetenssit eivät riitä hyvään ja johtamista tukevaan hallitustyöskentelyyn. Joskus yrittäjät voivat tarvita mentorointia ja valmennusta tuekseen.

Pääomasijoittajayritykset ja erilaiset businessenkelit tuovat usein mukaan startup-yrityksiin paitsi riskirahoitusta myös monenlaista osaamista. Ne voivat myös toimia startup-yrityksille portinavaajina uusille markkinoille tai uusiin asiakkuuksiin. Samanlainen rooli on monella julkisen talouden neuvonta- ja rahoitusorganisaatiolla. Startup-yrityksen kannattaa käyttää näitä palveluita hyväkseen. Yksin on usein varsin vaikea menestyä.

 

Kirjoittaja: Kari Neilimo, vuorineuvos, taloustieteiden tohtori, Business Kangasala Oy:n hallituksen jäsen

© Business Kangasala 2024 Creative Crue