Ohjeet yksinyrittäjätuen hakemiseen – haku avautuu ma 20.4. klo 15

Kangasalan kaupunki on hakenut ministeriöltä omaa kuntaosuuttaan, noin 1,4 miljoonaa euroa jaettavaksi yksinyrittäjille valtionavustuslain mukaisesti. Kaikki Pirkanmaan kuntien yksinyrittäjät tulevat käyttämään samaa sähköistä järjestelmää osoitteessa www.tukialusta.fi. 

Yksinyrittäjä hakee korona-avustusta yrityksen kotikunnasta (YTJ-rekisterin mukainen kotikunta). Kangasalla päätösten esivalmistelun tekee elinkeinoyhtiö Business Kangasala Oy ja päätökset tuesta tekee Kangasalan kaupunki.

Sähköinen palvelu osoitteessa www.tukialusta.fi aukeaa maanantaina 20.4.2020 kello 15. Sivulta löytyy yksinkertainen hakemus ja sen täyttöohjeet. Palveluun kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla. Kaikki tarvittavat liitteet kannattaa varata valmiiksi yhteen kansioon sähköiseen muotoon.

Pirkanmaan koronaneuvonta yrittäjille

Pirkanmaan yhteinen yrittäjien koronaneuvonta sisältää yhden puhelinnumeron, josta saa yleistä kriisiapuneuvontaa sekä yksinyrittäjätuen neuvontaa. Neuvontapalvelun numero on 03 56 56 5040. Palvelu on avoinna arkipäiväisin klo 09.00 – 17.00, lisäksi huhti-toukokuun aikana myös ilta-aikaan tiistaisin ja torstaisin 09.00 – 19.00

Mihin yksinyrittäjän avustus on tarkoitettu?

Yksinyrittäjän avustus on 2000 euron suuruinen kertakorvaus, joka on tarkoitettu yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttamiseen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välillä. Avustus myönnetään yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, joita ovat esimerkiksi tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Avustusta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.

Miten voit valmistautua hakuun?

Hakulomakkeessa tullaan kysymään seuraavia tietoja/liitteitä:

  • tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös TAI veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus. (Jos nämä ovat paperisina, ne kannattaa huolehtia valmiiksi sähköiseen muotoon.)
  • YEL-vakuutusnumero. (YEL-numeron saat helpoiten sinulle tulleesta laskusta tai voit etsiä sen kirjautumalla sen vakuutusyhtiön palveluun, josta olet ottanut YEL-vakuutuksesi.)
  • verovelkatodistus
  • jos yrityksellä on verovelkoja, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma niiden maksamisesta. (Jos sinulla on verovelkaa, mutta ei vielä sopimusta niiden hoitamisesta, ehdit tehdä niistä sopimuksen verottajan kanssa ennen hakua.)
  • selvitys yritystoiminnan taloudellisen tilanteen heikentymisestä 16.3.2020 jälkeen. Mieti etukäteen, miten esität ja todennat asian. (Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli myyntituotot ovat laskeneet yli 30 % verrattuna edelliseen 12 kuukauden ajanjaksoon.)
  • Mieti etukäteen, miten tulet käyttämään saamasi avustuksen yrityksesi toiminnan vakauttamiseksi?

Kuka voi hakea?

Yksinyrittäjien tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Tämä tarkoittaa sitä, että yksinyrittäjäavustusta voidaan myöntää oikeudellisen muodon ja rahoitustavan estämättä yksityisille elinkeinonharjoittajalle tai toiminimille, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnalle.

Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freenlanceyrittäjä voi saada tukea, kun freelanceyrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.

Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1 – 5 henkilöä, mutta on lomauttanut työntekijänsä, katsotaan tämän kuuluvan ELY-keskusten palveluiden piiriin. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.

Avustus voidaan myöntää, jos yksinyrittäjällä on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja toiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen.

© Business Kangasala 2024 Creative Crue