Pirkanmaan työkykyhanke: Osaava työntekijä sopivaan tehtävään

Yrityksissä ja työpaikoissa on paljon aikaa vieviä tärkeitä tehtäviä, joiden tekeminen ei välttämättä vaadi opiskeltua ammattitaitoa. Esimerkiksi vanhustyössä palveluasumisen yksiköissä syntyy aterioiden yhteydessä monta työvaihetta, joiden tekeminen edellyttää työntekijältä huolellisuutta ja sitoutumista tehtävään sekä tietysti taitoja kohdata yksikön asiakkaat, mutta ei välttämättä lähihoitajan tutkintoa.

Tuetun työllistymisen työhönvalmennus on keino saattaa kuvatun työtehtävän osaaja ja työnantajan tarve kohtaamaan. Mallissa työhönvalmentaja varmistaa työntekijän tehtäviin perehtymisen ja auttaa työnantajaa tehtävien kehittämisessä sekä erilaisten työllistymisentukien hakemisessa. Työntekijöillä on mahdollisuus hakea palkkatukea kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Palkkatuki on 50% palkkauksen kuluista. Palkka on aina tehtäväkohtainen ja perustuu alan työehtosopimukseen. Työnantaja hakee palkkatuen ennen työsuhteen aloittamista. Työ voi olla osa-aikaista. Valtaosa tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen asiakkaista hakeekin osa-aikaista työtä sekä lisäansiota ja työaika sovitetaan siten, että työntekijän etuudet säilyvät.

Pirkanmaan työkykyhankkeessa kokeillaan tuetun työllistymisen laatukriteereihin perustuvaa työhönvalmennusta Kangasalan ja Lempäälän vammaispalveluissa. Työhönvalmennuksen tavoitteena on hankkeen työnhakija-asiakkaan työllistyminen avoimille työmarkkinoille työhönvalmentajan tuella. Toimintamallilla edistetään työnhakijoiden yhdenvertaista työllistymistä sekä vahvistetaan työnhakijoiden oikeutta tasa-arvoiseen osallisuuteen ja asemaan työmarkkinoilla sekä tarjotaan alueen yrityksille täsmätyövoimaa sovitulla työajalla.

Työhönvalmentaja Tommi Ruokonen on yhteydessä alueen yrityksiin ja kertoo työhönvalmennuksen tarjoamista palveluista yritykselle sekä esittelee työnhakijoita.

 

Palvelut yrityksille:

  • Avustavan, välillisen tehtävän suunnittelu asiakkaalle. Välilliset tehtävät vapauttavat koulutetumman henkilökunnan aikaa toteuttaa perustehtäväänsä.
  • Tehtävään sopivan työntekijän esittely.
  • Työhönvalmentajan tuki työyhteisölle työllistyjän työhön perehtymisen vaiheessa.
  • Työnantajalle tuki palkkatuen, työolosuhteisen järjestelytuen ja muiden työllistymiseen liittyvien tukien hakemiseen.

 

   

Kuvissa: Elina siivoaa vanhustyön yksikön yhteiset tilat, näin lähihoitajilla jää enemmin aikaa suoraan asiakastyöhön. Elinalla on kodinhuoltajan ammattitutkinto ja hän haaveilee kouluttautuvansa oppisopimuksella hoiva-avustajaksi. Samuli avustaa Vatialan koululla maanantaisin ja torstaisin POP-luokan oppilaita ruokailussa yhdessä opettajan ja ohjaajien kanssa. Muita tehtäviä löytyy keittiön ruokailutilan puolelta.

 

Pirkanmaan työkykyhanke

Pirkanmaan työkykyhanke toteutetaan vuosina 2021 – 2022. Hankkeen tavoitteina on parantaa osatyökykyisten työttömien itsearvioitua työkykyä ja lisätä työttömän osatyökykyisyyden ja työkyvyn tuen tarpeen tunnistamista Pirkanmaalla, järjestää kustannustehokkaat kattavat palvelut osatyökykyisille henkilöille Pirkanmaalla, lisätä asiakastyötä tekevän henkilöstön työkyvyn tuen osaamista sekä koota vaativien työkyvyn tuen palvelujen toimijat yhteen perustamalla Pirkanmaan virtuaalinen Työkykytalo.

Pirkanmaan työkykyhanke on osa valtakunnallista Työkykyohjelmaa, jonka tarkoituksena on tukea osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä, ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä sekä lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta. Työkyvyn arviointi ja työkyvyn tuen palvelut tuodaan osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta yhdenvertaisesti kaikkien saataville.

Pirkanmaan työkykyhankkeessa ovat mukana 21 Pirkanmaan kuntien sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalvelut ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Hankkeen kumppaneina toimivat mm. Kela ja TE-palvelut. Hankehallinnoijana toimii Tampereen kaupunki.

 

Lisätietoja yrityksille antaa:

Tommi Ruokonen
työhönvalmentaja
044 481 3180
tommi.ruokonen@kangasala.fi

Kangasalan kaupunki
Pirkanmaan Työkykyhanke 2020-202
Myllystenpohjantie 2, toinen krs, 36200 Kangasala
PL 50, 36201 Kangasala

© Business Kangasala 2024 Creative Crue