Täsmennyksiä TEM:ltä yksinyrittäjätukeen

Yksinyrittäjien koronatukeen täsmennyksiä: Business Finlandin koronatuet vaikuttavat, sivutulot eivät

Työ- ja elinkeinoministeriö on tarkentanut yksinyrittäjien koronatukeen liittyvää ohjeistusta: Palkka- ja muut sivutulot eivät vaikuta tuen myöntämiseen, jos muut ehdot täyttyvät. Business Finlandilta koronatukea saaneille yksinyrittäjille ei tule myöntää yksinyrittäjien tukea. Ohjeistukseen on tehty myös muita päivityksiä.

Yritystoiminnan päätoimisuutta arvioidaan voimassa olevan yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL-vakuutuksen) tai liikevaihdon perusteella, jonka tulee olla vähintään 20 000 euroa. Muut sivutulot eivät vaikuta tukikelpoisuuteen. Tukea myönnetään myös yrittäjälle, joka edelleen täyttää tuen saannin yleiset edellytykset, mutta on epidemian vuoksi 16.3. jälkeen hakeutunut palkkatöihin.

Hiljattain aloittaneiden yrittäjien ohjeistusta on täsmennetty. Mikäli YEL-vakuutusta ei ole, vaaditaan vähintään kuukauden ajanjakso, jonka perusteella liikevaihtoa voidaan arvioida. Arviossa kiinnitetään huomiota siihen, että jatkuessaan toiminta olisi johtanut vähintään 20 000 euron yrittäjätuloon tai laskutukseen vuodessa. Ellei liikevaihtoa ole vielä kertynyt tarvittavaa määrää, asiaa voidaan tapauskohtaisesti arvioida esimerkiksi yrittäjän toimittamien varausten tai sopimusten perusteella.

Business Finlandilta tukea saanut yksinyrittäjä ei ole enää oikeutettu saamaan yksinyrittäjän tukea kunnalta. Business Finlandin koronatuen alkuvaiheessa (19.3.–27.3.) ei rahoituksen hakijalle ollut asetettu työntekijöiden määrään liittyvää rajoitusta, siksi myös yksinyrittäjät ovat voineet hakea Business Finlandin tukea.

Vaatimus YEL-vakuutuksen voimassaolosta koskee yrittäjänä toimimista. Mikäli yrittäjä on jo YEL-eläkkeensaaja, hänen tulee voida esittää vähintään 20 000 euron vuotuinen yrittäjätulo tai laskutus.

Yrittäjät voivat tarvittaessa hakea muutosta tukipäätökseen kunnasta. Tarkennetun ohjeistuksen myötä niiden kielteisen tukipäätöksen saaneiden yksinyrittäjien, joita tarkentunut ohjeistus koskee, kannattaa olla yhteydessä kuntaansa ja hakea tarvittaessa muutosta tukipäätökseensä.

Lisätietoja: TEM tiedotteet 26.5.2020

***

Kuntaliitto: Yksinyrittäjien koronatuet käsitellään kunnissa nopeasti – tukipäätöksen voi saada alle kahdessa päivässä

Kunnat ovat vastaanottaneet noin 26 000 yksinyrittäjien tukihakemusta koronatilanteessa. Yli 90 prosenttia kunnista käsittelee hakemukset viikon sisällä niiden saapumisesta ja yli puolet kahden päivän sisällä. Tukea hakeneista yrittäjistä valtaosa saa myönteisen päätöksen, hylättyjen osuus on tähän menessä ollut noin kahdeksan prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi Kuntaliiton kunnille tekemästä kyselystä, johon vastasi 214 kuntaa.

Lisätietoja: Kuntaliitto tiedote 26.5.2020

 

© Business Kangasala 2024 Creative Crue