Vielä ehdit hakea tukea maaseuturahaston elpymisvaroista, esimerkiksi uusiutuvan energian investointeihin

Maaseuturahaston elpymisvaroja kohdennetaan toimiin, jotka edistävät vihreää taloutta, digitaalisuutta ja sosioekonomista kestävyyttä. Elpymisvarat ovat osa laajempaa EU:n elpymisrahoitusta, joista maaseuturahastoon on kohdistettu noin 210 miljoonaa euroa.

Elpymisvaroista rahoitettavat hankkeet ovat tämän hetkisen tiedon mukaan haettavissa 15.10.2022 asti Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Tukia haetaan Hyrrä-järjestelmän kautta.

Tukia voivat hakea maaseutualueilla toimivat mikro- ja pienyritykset, joilla on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Kangasalan osalta tukien ulkopuolelle on rajattu keskustan ja Lentolan alueet. Tarkista tukialuekartasta, sijaitseeko yrityksesi tukikelpoisella alueella.

Mikro- ja pienyritykset: energiaratkaisuilla ja resurssitehokkuudella kustannussäästöjä

Voit hakea elpymistukea esimerkiksi uusiutuvan energian käyttöönottamiseen yrityksessäsi. Siirtymällä ympäristöystävällisempään ja resurssitehokkaampaan teknologiaan parannat yrityksesi kilpailukykyä ja säästät kustannuksissa. Investoinnit voivat olla aineellisia tai aineettomia investointeja. Tukea ei voi saada käytettyjen koneiden ja laitteiden hankintaan.

Voit hakea investointitukea:

  • uuden biokaasuntuotantolaitoksen tai -yksikön rakentamiseen (ei maatalouskäyttöön)
  • uusiutuvaa energiaa tuottavan laitoksen uudistamiseen
  • siirtymiseen uusiutuvaan energiaan tai uusiutuvan energian käytön lisäämiseen (esim. aurinkopaneelit ja lämpöpumppuratkaisut)
  • yrityksen energia- ja materiaalitehokkuutta parantavien uusien laitteiden hankkimiseen ja tuotannon tehostamiseen parhaan käyttökelpoisen uuden tekniikan (BAT) ja digitalisaation avulla
  • Voit hakea tukea myös omistajanvaihdoksen suunnitteluun. Jos haluat hankkia jo olemassa olevan yrityksen, joka toimii harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla, voit saada tukea yrityksen omistajanvaihdoksen valmisteluun tarvittavaan asiantuntija-apuun.

Tuen määrä

Investoinnin on oltava riittävän suuri, jotta tukea voi saada. Tukea ei myönnetä, jos tuen määrä jäisi alle 2000 euron.

  • Uuteen biokaasulaitokseen tai uuteen biokaasun tuotantoyksikköön voi saada 50 % tuen.
  • Jos yrityksesi on maataloustuotteita jalostava mikro- tai pienyritys (Annex I -yritys), voit saada investointeihin 35 % tukea. Tuen määrä voi olla enintään 200 000 euroa.
  • Muut maaseudun yritykset voivat saada tukea 30 % investoinnin kokonaiskustannuksista. Tuki muille maaseudun yrityksille on de minimis -tukea.
  • Ydin- ja harvaan asutulla maaseudulla omistajanvaihdoksen valmisteluun tarvittaviin asiantuntijapalveluihin voidaan myöntää tukea 5000–10 000 euroa. Tuen viimeinen erä maksetaan, kun yrityskauppa on toteutunut.

Lisätietoja: https://www.maaseutu.fi/elpymisrahoitus/mikro-ja-pienyritykset-energiaratkaisuilla-ja-resurssitehokkuudella-kustannussaastoja

 

Kysy lisätietoja,

© Business Kangasala 2024 Creative Crue