Yrittäjälle 724 €/kk työttömyysturva

Hallitus esittää, että yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Tavoitteena on turvata yrittäjien toimeentulo. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Se olisi voimassa 30.6.2020 asti.

Millä edellytyksillä yrittäjä saa työmarkkinatukea?

Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta siitä, harjoitetaanko yritystoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittaja tai yhtiömuodossa.  Nykyään yrittäjä voi pääsääntöisesti saada työttömyysturvaa vain, jos lopettaa yritystoiminnan.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. Jos yritystoiminnasta on tuloja, ne sovitellaan työttömyysetuuden kanssa. Enintään 300 euron kuukausittaiset tulot eivät kuitenkaan lähtökohtaisesti vähennä työttömyysetuutta lainkaan. Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua hyvin laajalle levinneestä vakavasta tartuntataudista eli koronavirusepidemiasta.

Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista, yrittäjien eläkelain mukaisesta vakuutuksesta luopumista tai yrityksen lopettamistoimia. Yrittäjä voi saada työttömyysturvaa sellaisten tukien rinnalla, jotka on tarkoitettu yritystoiminnan kehittämiseen tai yritystoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin. Esimerkiksi yksinyrittäjätuki, jota kunnat alkavat lähiaikoina maksaa, ei sulje pois oikeutta saada työttömyysturvaa.

Miten yrittäjä hakee työmarkkinatukea?

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan työvoimapoliittinen lausunto Kelalle.

  • Yrittäjä ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi ja antaa selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen.
  • TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.
  • Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.
  • Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020. Jos yrittäjä rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta, kunhan tuen saamisen edellytykset täyttyvät.

Laki tulee voimaan mahdollisimman pian

Hallitus antoi esityksen työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta eduskunnalle 2.4.2020. Hallitus pitää muutoksen kiireellistä voimaantuloa tärkeänä. Työ- ja elinkeinoministeriö viestii lain voimaantulosta, kun eduskunta on käsitellyt hallituksen esityksen ja presidentti on vahvistanut lain.

TE-toimistot soveltavat työttömyysturva-asian ratkaisuun vielä nykyisiä voimassaolevia työttömyysturvalain säännöksiä yrittäjän oikeudesta työttömyysetuuteen. Tämä kannattaa ottaa huomioon, jos haluaa ilmoittautua työnhakijaksi hallituksen esityksen vuoksi ennen kuin laki on vahvistettu ja voimassa.

 

Lähteet:

Työ- ja elinkeinoministeriö
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yrittajille-oikeus-tyottomyysturvaan-koronavirusepidemian-vuoksi

Suomen Yrittäjät ry.
https://www.yrittajat.fi/uutiset/623843-yrittajille-724-eukk-tyottomyysturva-ja-yritysta-ei-tarvitse-lopettaa

 

 

 

 

© Business Kangasala 2024 Creative Crue