Yrityksen kehittämisavustusta energiatehokkuus- ja kiertotaloushankkeisiin

Pirkanmaalla on nyt avoinna 30.10.2023 saakka yritysten kehittämisavustusten haku energiatehokkuus- ja kiertotaloushankkeisiin.

Pk-yritysten hankkeiden tavoitteena on edistää energiatehokkuutta ja kiertotaloutta, sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Rahoitusta kohdennetaan myös toimiin, joilla varaudutaan ilmastonmuutokseen.

Tukitaso kehittämistoimenpiteissä voi olla enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea mikro- ja pienyrityksille 20 % ja keskisuurille yrityksille 10 %.

Erityistavoite 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen

  • Pk-yritysten uusien energiatehokkuutta ja siihen kytkeytyvää materiaalitehokkuutta parantavien toimintatapojen, teknologioiden ja ratkaisujen soveltamiseen
  • mm. puutoimialan ja puutuoteteollisuuden kehittämishankkeisiin: kehitetään energiatehokasta puurakentamista, rakentamisen kestävyyttä ja pitkään hiiltä sitovia tuotteita ja tuotantotapoja sekä rakentamisen ja rakennusten käytön energia- ja materiaalitehokkuutta huomioiden rakennusten koko elinkaari
  • Energiaomavaraisuutta lisäävien hajautettujen ratkaisujen ja paikallisiin energialähteisiin pohjautuvien innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen.

Erityistavoite 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

  • Kiertotalouteen ja korkean jalostusasteen biotalouteen liittyvien pk-yritysten kehittämishankkeisiin: Teollisuuden sivuvirtojen ja jätteiden hyödyntämiseen ja pilotointiin aidossa teollisuusympäristössä, jätteen määrän vähentämiseen sekä lajittelua, kierrätystä ja kestäviä logistiikkaketjuja edistävien ratkaisujen kehittämiseen
  • Resurssitehokkuutta palvelevien digitaalisten alustojen ja työkalujen edistämiseen sekä luontopohjaisten kiertotalousratkaisujen toteuttamiseen

 

Käynnissä olevat haut:
Yrityksen kehittämisavustus (EAKR) 1.9.−31.10.2023
energiatehokkuus- ja kiertotaloushankkeisiin
Koko Pirkanmaa
Hakuilmoitus: https://eura2021.fi/hakuilmoitukset/hakuilmoitus/821a135c-82ed-4759-aaa2-91caedfaf965/

© Business Kangasala 2024 Creative Crue