Alkavan yrittäjän palvelut uudistuvat

Aloittavan yrittäjän palveluja uusitaan Tampereen seudulla. Uusi kokonaisuus sisältää esimerkiksi neuvontaa ja tukea verkostoitumiseen, myös digitaalisia palveluja sekä työkaluja parannetaan.

Tampereen kaupunki järjestää alkavan yrittäjän palvelut jatkossa yhteistyömallilla, jossa yksi palveluntuottaja kokoaa yhteen palveluntuottajajoukon ja koordinoi kokonaisuutta.

Toimintamallia on kehitetty tarjoajien kanssa markkinavuoropuhelulla talven ja kevään aikana. Palveluiden kilpailutus järjestettiin touko-kesäkuun aikana. Toimijaksi valittiin Uusyrityskeskus Ensimetri Oy. Sen hallinnoimassa palveluntuottajajoukossa ovat mukana Demola Global Oy, Pirkanmaan yrityskummit ry ja Tribe Tampere ry.

Alkavan yrittäjän palveluita tarjotaan Tampereella ja sen kehyskunnissa. Tavoitteena on ollut rakentaa moderni ja asiantunteva palvelukokonaisuus, joka edistää kestävän ja kannattavan yritystoiminnan syntymistä. Yritysneuvontapalveluissa huomioidaan myös eri kohderyhmät, kuten kansainväliset yrittäjät, nuoret sekä kevytyrittäjät.

Business Kangasala Oy on ollut mukana kilpailuttamisessa. Jatkossa Kangasalan alkavan yrittäjän palvelut ovat osa tätä kokonaisuutta.

Uudistetut alkavan yrittäjän palvelut käynnistyvät loppukesän aikana.

© Business Kangasala 2024 Creative Crue