TAMK:in kautta ICT-osaaja yritykselle

Tampereen ammattikorkeakoulussa jatkuu ICT4N-hanke (’ICT for need’), jolla halutaan tuoda yrityksille uutta ICT-osaamista. Hankkeen kautta hiukan yli 20 yritystä saa kansainvälisen taustan omaavan korkeakoulutetun digiosaajan maksuttomasti 20 h/viikko, yhteensä noin 3 kuukauden ajaksi. Lisäksi TAMK nimeää ohjaajan, joka kommunikoi sekä yrityksen että harjoittelijan kanssa koko projektin ajan.

TAMK on valinnut suuresta hakijajoukosta mukaan reilun 20 Suomeen muuttanutta korkeakoulutettua ICT-osaajaa. Hankkeen kautta kartoitetaan yrityksen osaamistarpeet sekä ICT-osaajien osaamiset, ja näin tavoitteena on kohdistaa juuri yrityksen tarpeisiin sopiva tekijä. Tekijöitä voidaan hankkeen kautta myös lisäkouluttaa yritysten työtehtäviin sopiviksi.

ICT4N -hankkeessa yritys vastaa harjoittelijan vakuutuksesta sekä työvälineistä. Muuten kyseessä on yritykselle palkaton harjoittelija. Hankkeen tavoitteena on, että osaaja lopulta työllistyisi yritykseen. Mitään sitoutumista työllistämiseen ei vaadita.

Mitä hankkeella on jo tehty?

ICT4N-hanketta on toteutettu jo vuonna 2020, jolloin esimerkiksi erään yrityksen API-rajapintaosaaminen tarvitsi kehittämistä ja yritykselle koulutettiin osaaja, joka kykeni opastamaan yritystä alkuun uuden rajapintateknologian käyttöönotossa ja rajapintojen automaattisessa testaamisessa. Toinen yritys tarvitsi Web-ohjelmointiosaajaa erityistarpeeseen ja sitä varten koulutettiin osaaja, jolla on nyt sekä Python-ohjelmointikielen että Django -Web-kehyksen osaaminen hallinnassa.

Haluatko lisätietoja?

Hankkeeseen voi hakea mukaan yritys miltä tahansa toimialalta. Yrityksen sijaintipaikan tulee olla Pirkanmaalla. Yritykset valitaan mukaan elokuun aikana.

Voit olla suoraan yhteydessä hankkeen henkilöstöön: juha.tuominen@tuni.fi, vesa.vuorinen@tuni.fi, erkki.hietalahti@tuni.fi

© Business Kangasala 2024 Creative Crue