kuvituskuva EENergy-hanke

EENergy-hankkeesta voi hakea avustusta pk-yritysten energiansäästötoimenpiteisiin

EENergy-avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin

EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää yhteensä 900+ kpl 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille, jotka haluavat toteuttaa toimenpiteitä energiankulutuksensa ja siten CO2-jalanjälkensä pienentämiseksi. EENergy-hankkeen kokonaisbudjetti on 9 miljoonaa euroa, ja se tukee aktiivisesti pk-yrityksiä ilmastonmuutoksen, energiakriisin ja EU:n Green Deal -ohjelman vaikutusten vuoksi.

Tuettavat toimenpiteet

EENergy-avustusten tavoitteena on parantaa pk-yritysten energiatehokkuutta. Tähän tarkoitukseen rahoitusta voidaan käyttää energiakatselmusten ja muiden konsultointipalvelujen ostamiseen, henkilöstön kouluttamiseen sekä investointeihin. Energiasäästöjä haetaan uusilla tai tehostetuilla prosesseilla ja liiketoimintamalleilla, sekä investoinneilla rakennuksiin ja tuotantolinjoihin.

Tukisumma ja rahoituksen ehdot

Pk-yritys voi hakea enintään 10 000 euron suuruista tukea 100 % rahoituksella. Rahoitus on avustusta eli sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Edellytyksenä on, että avustuksen avulla tavoitellaan vähintään 5% säästöjä energiankulutuksessa. Tuettavat yritykset valitaan satunnaistetun valintaprosessin avulla ehdot täyttävien pk-yritysten joukosta, joista 50% saa tuen. Kaikki hakijat sitoutuvat toimittamaan energiankulutustietonsa projektin tulosten vaikuttavuuden seuraamiseksi. Hanketta ei tule aloittaa ennen kuin tukipäätös on saatu.

Lisätiedot

Mikäli kiinnostuit, ole yhteydessä Suomen Enterprise Europe Network (EEN) -verkoston asiantuntijaan, niin ohjaamme sinua eteenpäin hakemuksen kanssa, joka tulee lähettää siihen tarkoitetun hakuportaalin kautta 1.2.-30.4.2024 välisenä aikana. Lisätiedot: https://eenergy-project.eu/. Huom. hakuportaali avautuu vasta 1.2.2024.

Yhteyshenkilö

Business Finland: teija.pakanen(at)businessfinland.fi

Lisätietoja: https://www.een.fi/pk-yrityksille-10-000-e-avustus-energiansaastoon-tahtaaviin-toimenpiteisiin/

Enterprise Europe Network toiminta on Euroopan komission osarahoittamaa (Single Market Programme). https://www.eenergy-project.eu/

© Business Kangasala 2024 Creative Crue