Business Finland avaa suljettuna olleita rahoituspalveluja

Viime vuoden lopulla kovan hakemusruuhkan vuoksi suljetut Tempo ja Market Explorer avataan jälleen 26.3.2024.

Tempo-rahoitus on alle 5-vuotiaille innovatiivisille startup-yrityksille kansainvälisen kasvun valmisteluun

Tempo-rahoitus on tarkoitettu alle 5-vuotiaille startup-yrityksille, joilla on uusi tuote- tai palveluidea. Rahoituksella yritys voi valmistella kansainvälistä kasvua ideansa toimivuutta testaamalla, hankkimalla palautetta potentiaalisilta asiakkailta sekä kartoittamalla tuotteen kysyntää ja toimivuutta uudella kansainvälisellä markkinalla. Tuen osuus 75 % projektin kokonaiskustannuksista ja tukimäärä enintään 60 000 €.

Rahoituspalvelua on uudistettu ja se on rajattu yrityksille, jotka jatkavat projektin jälkeen tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa. Uudistetun Tempo-rahoituksen myöntäminen edellyttää, että yrityksellä on realistinen jatkosuunnitelma tutkimus- ja kehittämistoimenpiteistä, joilla idea viedään käytäntöön, mikäli Tempo-projektin tulokset siihen rohkaisevat.

Market Explorer -rahoitus yli 5-vuotiaille pk- ja midcap-yrityksille tiedon hankkimiseen uudesta kansainvälisestä markkinasta

Market Explorer -rahoitus on tarkoitettu yli 5-vuotiaille pk- ja midcap-yrityksille, joilla on oma, vähintään idea- tai pilotointivaiheessa oleva tuote, palvelu tai liiketoimintamalli. Ratkaisulla on oltava uskottava kilpailuetu kansainvälisillä markkinoilla. Market Explorer -rahoituksella voit hankkia tietoa yrityksellesi uudesta kansainvälisestä markkinasta. Tuen osuus 50 % projektin kokonaiskustannuksista ja tukimäärä enintään 40 000 €.

 

Lisätietoja: https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2024/suljettuina-olleita-rahoituspalveluja-avataan-jalleen-tempo-ja-market-explorer

© Business Kangasala 2024 Creative Crue