hiekoitussepeliä kasa, taustalla näkyy metsä ja sinitaivas

Haastekilpailu käytetyn hiekoitussepelin uusiokäytöstä

KIERTOTRE-yhteistyön tavoitteena on löytää ratkaisuja Tampereen kiertotaloussuunnitelman teemoihin liittyvään haastekenttään kiertotalouden edistämiseksi ja hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäämme julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä vähähiilisten arvo- ja palveluketjujen kehittämiseksi yhdessä kiertotalouteen sitoutuneiden toimijoiden kanssa.

Avaamme KIERTOTRE-hankkeen kautta haastekilpailuja, joista voi saada pilotointiin liittyvää tukea (á 10 000 euroa / haaste).

***

Haastekilpailu: Käytetyn hiekoitussepelin uusiokäyttö

Tämä kilpailu on suunnattu yrityksille, jotka haluavat löytää innovatiivisia ratkaisuja käytetyn hiekoitussepelin kiertotalouden parantamiseen Tampereen seudun yritysten arvo- ja palveluketjuissa (teollisuudessa, rakentamisessa, kunnossapito jne.). Tavoitteenamme on löytää kestävämpiä ja tehokkaampia tapoja käsitellä, kierrättää, uusiokäyttää tai muuten hyödyntää käytettyä hiekoitussepeliä, vähentäen neitseellisen kiviaineksen käyttöä, pienentäen haitallisia ympäristövaikutuksia ja edistäen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

Haasteen fokus: Haasteen painopiste on ratkaisuissa, jotka vähentävät käytetyn hiekoitussepelin päätymistä loppusijoitukseen, ovat taloudellisesti järkeviä toteuttaa ja ovat paikallisesti toteutettavissa ja edelleen hyödynnettävissä. Tässä muutamia alueita, joihin voitte ratkaisuehdotuksissa keskittyä:

  • Uudelleenkäyttö: Ehdottakaa tapoja tai menetelmiä, joilla käytetty hiekoitussepeli voitaisiin uudelleen käyttää.
  • Uusiokäyttö: Kehittäkää uusia menetelmiä, käyttötarkoituksia tai -kohteita, joilla käytetyn hiekoitussepelin hyödyntäminen jollakin innovatiivisella tavalla lisää sepelin uusiokäyttöä.
  • Kiertotalousverkostot: Kartoittakaa mahdollisuuksia luoda kiertotalousverkostoja, joissa yritykset sidosryhmineen voivat jakaa tietoa, resursseja ja parhaita käytäntöjä käytetyn hiekoitussepelin käsittelyyn liittyen.

Haastekilpailun tavoitteena on kannustaa yrityksiä kehittämään luovia, kustannustehokkaita ja käytännöllisiä ratkaisuja käytetyn hiekoitussepelin kiertotalouden tehostamiseksi. Odotamme innovatiivisia ehdotuksia ja toivomme, että tämä haastekilpailu edistää käytetyn hiekoitussepelin kestävämpää käyttöä ja kiertotaloutta Tampereen seudulla. Ratkaisuehdotuksenne voi käsittää useampia yllä mainittuja alueita tai osia niistä.

Onko yritykselläsi ratkaisuehdotus, joka vastaa tähän haasteeseen? Jos on, lähetä meille lyhyt kuvaus tästä ratkaisusta ja suunnitelma pilotoinnin toteutuksesta. Voit jättää ehdotuksen myös yhdessä jonkun toisen yrityksen kanssa. Lähetä se viimeistään 29.3.2024 mennessä osoitteisiin pirkko.etelaaho@businesstampere.com ja mika.kolari@businesstampere.com  

Mahdolliset kysymykset haasteeseen liittyen voit lähettää samoille henkilöille 22.3.2024 asti.

 

Lisätietoja: https://businesstampere.com/fi/hapen-hyodyntaminen-kiertotaloudessa/

© Business Kangasala 2024 Creative Crue