Kansainvälisen kasvun kiihdytysohjelman (RRF) rahoitushaku on avattu!

Kansainvälisen kasvun kiihdytysohjelman (RRF) valtakunnallinen rahoitushaku avautui 22.6.2022 ja on auki koko Suomessa 31.12.2022 asti. Hakujaksolla on haettavana rahoitusta yhteensä 4 460 000 euroa.

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) rahoitettavalla kansainvälisen kasvun kiihdyttämisohjelman mukaisella rahoituksella tuetaan digitalisaatiota ja vähähiilisyyttä edistäviä kehittämishankkeita, joilla parannetaan pienten yritysten kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksia.

Rahoitushaun tavoitteena on edistää mikro- ja pienyritysten (alle 50 henkilöä työllistävät yritykset) kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksia. Rahoitettavissa hankkeissa edistetään digitaalisen
teknologian hyödyntämistä pienten yritysten liiketoiminnassa ja kansainvälistymistoimissa. Lisäksi hankkeissa edistetään vihreän siirtymän uusien tuoteinnovaatioiden kehittämistä kansainvälisille markkinoille sekä olemassa olevien
tuoteinnovaatioiden kansainvälisten markkinoiden selvittämistä.

Rahoitettavien hankkeiden keskeiset kriteerit:

  • Hankkeilla vaikutetaan pienten yritysten kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksien paranemiseen
  • Hankkeilla on merkittävä digitalisaatiovaikutus, mukaan lukien erityisesti digitaaliteknologian ja digitaalisten toimintatapojen käyttö pienyritysten liiketoiminnassa ja kansainvälistymistoimissa.
  • Lisäksi edistetään uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämistä ja siihen liittyviä tutkimuskehittämis- ja innovaatiotoimia.
  • Hankkeilla edistetään vihreää siirtymää ja siihen liittyviä tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimia. Luodaan kansainvälisen kasvun edellytykset tuoteinnovaatiolle tai kehitetään uusi vihreään siirtymään tuoteinnovaatio kansainvälisille markkinoille.

Rahoitusta voidaan myöntää esimerkiksi seuraaviin kehittämistoimenpiteisiin:

  • Kasvua ja/tai vientiedellytyksiä parantaviin tutkimus- ja tuotekehitystoimenpiteisiin. Erityisenä painopisteenä digitaalisuus, vihreä talous mm. energia- ja materiaalitehokkuus ja kiertotalous.
  • Kansainvälistymistä edistävän brändin ja strategian rakentamiseen
  • Markkina- ja jakelukanavaselvityksiin sekä messuihin.
  • Kansainvälistymistä edistävä pilotointiin ja testaukseen. Pienimuotoisen proton valmistukseen tai koemarkkinointiin, joilla haetaan esimerkiksi palautetta tuotteen/palvelun ominaisuuksista tai kehitystarpeista ja soveltuvuudesta ao. markkinaan. Pilotoinnit ja demonstraatiot, silloin kun se on asiakkaille maksuton.
  • Vientiin liittyviin IPR- selvityksiin (sis. laki- ja standardivaatimukset)
  • Hankkeen toteutukseen palkattavien avainhenkilöiden palkkoihin enintään 18 kk:n ajalle

 

Lisätietoa: ELY-keskus

© Business Kangasala 2024 Creative Crue