Kisarannan toimijahaku on päättynyt ja toimija valittu

Kangasalan kaupunki ja Business Kangasala Oy ovat käyneet läpi Kisarannan toimijahakuun tulleet ehdotukset. Jatkoon eteni Smart Saunas & Villages Finland Oy. Kaupunki jatkaa perustettavan yhtiön kanssa neuvotteluja alueen kaavoituksesta ja rakentamisesta.

Smart Saunas & Villages Finland Oy:n edustajana toimivan kangasalalaisen Heikki Ahopellon mukaan alueelle rakentuu saunamaailma, monipuoliset ruokapalvelut ja mahdollisuus majoittua alueella. Konseptin nimi on ”Kesäpäivän Älykylä”, jonka toiminnot hyödyntävät smart-teknologiaa.

Kisaranta kiinnostaa asukkaita ja matkailijoita

Kisarannan-Vehoniemen-Sarsan alueesta järjestettiin kysely jo aiemmin, ja niiden tulosten perusteella Kisaranta kiinnostaa niin asukkaita kuin matkailijoita. Kyselyn perusteella alueen nykyisiä virkistystoimintoja, ulkoilureittejä ja matkailupalveluita käytetään pääosin kesäisin ja keväisin (62 % vastaajista). Kyselyyn vastanneet kiinnittivät huomiota rakennusten ja reittien kuntoon ja alueen yleissiisteyteen. Alueelle toivottiin eri ikäryhmiä kiinnostavia aktiviteetteja ja alue miellettiin toiminnalliseksi kokonaisuudeksi Pohtiolammelta Mobiliaan.

Kyselyyn vastanneista suurin ryhmä oli 45-59 vuotiaat. Alueellisesti eniten vastauksia tuli muualla Kangasalla asuvilta 34 % ja muualla Pirkanmaalla asuvilta 28 %. Vastaajat kertoivat käyvänsä alueella muutamia kertoja vuodessa (37%) ja noin kerran kuussa kävi 26 %. Vastaajat hyödynsivät eniten aluetta ulkoiluun ja toiseksi eniten käytiin tanssimassa. Seuraavina tulivat näköalatasanteelle kiipeäminen, uinti ja vesillä liikkuminen. Matkaseurana olivat useimmiten ystävät ja perhe.

Vastaajat tunnistivat alueen liittyvän muinaisen Sarsan historiaan, lintubongaukseen, kalastukseen ja ravintolapalveluihin. Useimmat olivat käyneet lavatansseissa, lasten leikkialueella ja Pohtiolammelta mainittiin lintujen lisäksi eläimet, lohet ja perhospuisto. Asukkaiden tulevaisuuden toivomukset liittyivät majoitukseen (30%), tanssimahdollisuuteen (30%) ja saunamaailmaan (13 %). Tulevien palvelujen pitäisi kyselyn mukaan kohdistua enemmän aikuisille ja matkailijoille.

Lisätietoja:
Elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala, sirkku.malviala(at)kangasala.fi
Business Kangasala Oy, toimitusjohtaja Päivi Kuusivaara, paivi.kuusivaara(at)businesskangasala.fi

© Business Kangasala 2024 Creative Crue