Maaseuturahaston elpymisvaroista tukea pienyrityksille mm. energiainvestointeihin

Nyt on erinomainen aika tehostaa yrityksesi toimintaa! Suomi on saanut EU:n maaseuturahastosta elpymisvaroja 26 miljoonaa euroa maaseudun yritystoiminnan kehittämiseen.

Elpymistukea voi hakea esimerkiksi uusiutuvan energian käyttöönottamiseen yrityksessäsi. Siirtymällä ympäristöystävällisempään ja resurssitehokkaampaan teknologiaan parannat yrityksesi kilpailukykyä ja säästät kustannuksissa. Jos suunnittelet yrityksen hankintaa maaseudulta, voit saada tukea omistajanvaihdoksen suunnitteluun.

Elpymisrahoitus on haettavissa vuosina 2021–2022.

Kuka voi hakea tukea?
Tukea voi hakea maaseudulla toimiva mikro- ja pienyritys, jolla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan (katso yrityksesi sijainti Ruokaviraston sivuilla olevasta aluerajauskartasta). Kangasalla tuen ulkopuolelle on rajattu keskustan, Suoraman ja Lentolan alueet.

Tukea voi hakea myös henkilö, joka suunnittelee yrityksen hankkimista omistajanvaihdoksen avulla ydinmaaseudulta tai harvaan asutulta maaseudulta.

Mitä rahoitetaan?
Voit hakea investointitukea:

  • uuden biokaasuntuotantolaitoksen tai -yksikön rakentamiseen (ei maatalouskäyttöön)
  • uusiutuvaa energiaa tuottavan laitoksen uudistamiseen
  • siirtymiseen uusiutuvaan energiaan tai uusiutuvan energian käytön lisäämiseen (esim. aurinkopaneelit ja lämpöpumppuratkaisut)
  • yrityksen energia- ja materiaalitehokkuutta parantavien uusien laitteiden hankkimiseen ja tuotannon tehostamiseen parhaan käyttökelpoisen uuden tekniikan (BAT) ja digitalisaation avulla

Investoinnit voivat olla aineellisia tai aineettomia investointeja. Tukea ei voi saada käytettyjen koneiden ja laitteiden hankintaan.

Voit hakea tukea myös omistajanvaihdoksen suunnitteluun. Jos haluat hankkia jo olemassa olevan yrityksen, joka toimii harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla, voit saada tukea yrityksen omistajanvaihdoksen valmisteluun tarvittavaan asiantuntija-apuun.

Tuen määrä
Maaseudun yritykset voivat saada tukea 30 % investoinnin kokonaiskustannuksista. Tuki on de minimis -tukea.

Uuteen biokaasulaitokseen tai uuteen biokaasun tuotantoyksikköön voi saada 50 % tuen.

Investoinnin on oltava riittävän suuri, jotta tukea voi saada. Tukea ei myönnetä, jos tuen määrä jäisi alle 2000 euron. Tuen määrä voi olla enintään 200 000 euroa.

Ydin- ja harvaan asutulla maaseudulla omistajanvaihdoksen valmisteluun tarvittaviin asiantuntijapalveluihin voidaan myöntää tukea 5000–10 000 euroa. Tuen viimeinen erä maksetaan, kun yrityskauppa on toteutunut.

Näin haet tukea
Tee hakemus Hyrrä-asiointipalvelussa. Pirkanmaan ELY-keskus neuvoo tuen hakemisessa.

Vuonna 2022 elpymisvaroja koskevia hakemuksia käsitellään jaksoissa, jotka päättyvät 15.1., 15.3., 15.8. ja 15.10.

Lisätietoja:
https://www.maaseutu.fi/elpymisrahoitus/mikro-ja-pienyritykset-energiaratkaisuilla-ja-resurssitehokkuudella-kustannussaastoja

© Business Kangasala 2024 Creative Crue