kuvituskuva materiaalikatselmusta käsittelevään uutiseen

Materiaalikatselmusrahoitus päättyy – hakemuksia otetaan vastaan 29.1.2024 saakka

Materiaalikatselmuksiin tarkoitettu rahoitus on päätetty lopettaa toistaiseksi. Materiaalikatselmuksen viimeinen hakupäivä on 29.1.2024.

Rahoitusta materiaalikatselmuksiin on haettu Business Finlandin kautta vuoden 2020 alusta lähtien. Rahoitus on käytettävissä pk-, midcap- ja suuryritysten materiaalikatselmuksiin. Materiaalitehokas toiminta parantaa kilpailukykyä, pienentää hiilijalanjälkeä ja on konkreettinen vastuullisuustoimenpide. Materiaalitehokkuus on kiertotaloutta.

Business Finlandin rahoitus on 50 % materiaalikatselmuksen kokonaiskustannuksista. Kokonaiskustannuksiin sisältyvät materiaalikatselmusasiantuntijan kustannukset (alv 0 %) ja 0–20 % laskennallinen lisä rahoituksen hakijan eli katselmoitavan yrityksen kustannuksia. Business Finlandin rahoitus on enintään 15 000 euroa per katselmus. Samaan yritykseen voidaan tehdä useampia katselmuksia eri katselmuskohteisiin.

Materiaalikatselmusrahoitus on de minimis -ehtoista rahoitusta.

Materiaalikatsemusta voi hakea, jos

  • Yrityksellänne on tuotantolaitos ja harjoitatte tuotanto- ja liiketoimintaa.
  • Haluatte lisää ymmärrystä ja tietoa liittyen hävikkiin ja sivuvirtoihin.
  • Haluatte tietää hävikin ja sivuvirtojen hinnan.
  • Haluatte löytää keinot hävikin vähentämiseen ja sivuvirtojen tehokkaaseen hyödyntämiseen.
  • Haluatte kehittää uusia mittareita, seurantaa ja johtamisen työkaluja.

Tutustu tarkemmin rahoituksen ehtoihin ja hakemisen ohjeisiin: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/materiaalikatselmus 

© Business Kangasala 2024 Creative Crue