kuvituskuva jossa sähköauton latauspistooli

Sähköautojen latauspiste pakolliseksi ei asuinkäytössä oleviin rakennuksiin

Olemassa olevaan rakennukseen, joka ei ole asuinkäytössä, ja joiden yhteydessä on yli 21 pysäköintipaikkaa rakennuksen sisällä tai samalla kiinteistöllä, pitää asentaa sähköauton latauspiste viimeistään 31.12.2024.

Rakennuksen omistajan on huolehdittava siitä, että asennusvelvoite täyttyy. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom aloittaa latauspisteiden valvonnan heti vuoden 2025 alusta alkaen.

Latauspisteen on oltava yli 3,7 kW:n tehoinen ja tarkoitettu sähköautojen latausta varten, ja sen tulee olla varustettu joko Type 2 ja/tai CCS- tyypin liittimellä.

Asennusvaatimus ei koske

  • asuinkäytössä olevia rakennuksia (kerrosalasta vähintään puolet asumiskäytössä)
  • rakennuksia, joissa ei käytetä energiaa sisäilmaston ylläpitämiseen (lämmitys tai jäähdytys)
  • puolustushallinnon käytössä olevia rakennuksia
  • jos rakennuksen omistaa ja sitä käyttää mikroyritys. Mikroyritys on yritys tai yksityinen henkilö, jonka henkilöstömäärä on alle 10 vuosityöyksikköä ja vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma enintään 2 miljoonaa euroa.

Tietoa asentamisvelvoitteesta ja latauspisteen vaatimuksista löytyy Traficomin verkkosivuilta https://traficom.fi/fi/latauspisteen-asentamisvelvoite

© Business Kangasala 2024 Creative Crue