Sarsa – Kaivanto – Vehoniemi
Avoin nettikysely tärkeän virkistys- ja matkailualueen tulevaisuudesta

Kangasalan kaupunki ja elinkeinoyhtiö Business Kangasala Oy ovat avanneet nettikyselyn koskien tärkeän virkistys- ja matkailuympäristön kehittämistä. Sarsasta Kisarantaan, Keisarinharjua pitkin Kaivantoon ja edelleen Vehoniemeen jatkuvan kokonaisuuden alueelta löytyy runsaasti nähtävää ja koettavaa esihistoriasta lavatansseihin ja museoautoista näköalapaikkoihin. Alue on tärkeä virkistäytymisen ja matkailun kokonaisuus Kangasalan asukkaille ja mökkeilijöille sekä muualta tuleville matkailijoille.

Kyselyllä on tavoitteena tuottaa materiaalia kaupunkikehittämisen tueksi sekä virkistys- ja matkailutoiminnan kehittämiseen. Tuloksia tullaan raportoimaan yleispiirteisellä tasolla kaupungin nettisivujen ”osallistu ja vaikuta” -osiossa.

Kysely on auki 3.7. – 17.8.2020

Suora linkki kyselyyn: https://app.maptionnaire.com/fi/9133/

Kangasalan strategisessa yleiskaavassa on esitetty tavoitteena alueen matkailu- ja virkistystoimintojen kehittäminen jatkuvana, eheänä ja viihtyisänä kokonaisuutena. Kyselyn pohjalta lähdemme arvioimaan alueen tulevaa kehittämis- ja kaavoitustarvetta, toteaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä.

Sarsa-Kaivanto-Vehoniemen alue on monipuolinen ja monimuotoinen alue vapaa-ajan viettoon. Yhtenäistämällä markkinointia ja lisäämällä ostettavissa olevia palveluja, alue nousisi kokonaan uudelle tasolle yhdeksi hienoimmista kokonaisuuksista Pirkanmaalla. Toivomme asukkaiden ja matkailijoiden osallistuvan kyselyyn, että saamme kattavan kokonaiskuvan siitä, miten alue palvelisi alueen asukkaita ja matkailijoita, toteaa Business Kangasalan toimitusjohtaja Päivi Kuusivaara.

Lisätietoja:
Mari Seppä
kaupunginarkkitehti
p. 044 431 4177
mari.seppa@kangasala.fi

Päivi Kuusivaara
toimitusjohtaja, Business Kangasala Oy
p. 044 430 9246
paivi.kuusivaara@businesskangasala.fi

© Business Kangasala 2024 Creative Crue