Tapahtumatakuu on valmisteilla

Tapahtumatakuun tavoitteena on vähentää tapahtumien järjestämisen taloudellista riskiä. Se on ennakkoon sovittu maksusitoumus, joka annettaisiin tapahtumajärjestäjälle tämän ilmoittamista kustannuksista. Jos tapahtuma peruttaisiin tai sen laajuutta rajoitettaisiin lain tai viranomaisen määräyksestä, korvausta maksettaisiin toteutuneista kustannuksista.

Hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle 6.5.2021. Tapahtumajärjestäjät hakisivat tapahtumatakuuta Valtiokonttorista. Haun on tarkoitus avautua kesäkuussa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun eduskunta on käsitellyt lain ja tasavallan presidentti vahvistanut sen. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2021.

Tapahtumatakuu koskee vakiintuneita tapahtumajärjestäjiä

Valtiokonttori myöntäisi tapahtumatakuun tapahtumajärjestäjille. Tapahtumatakuu koskisi vähintään 200 hengen yleisötapahtumaa, joka järjestetään 1.6.–30.11.2021 välisenä aikana.

Esitys koskisi vakiintuneita, ammattimaisia yleisötapahtumien järjestäjiä. Tapahtumajärjestäjällä tulisi olla Y-tunnus, pysyvä organisaatio ja vuoden 2019 liikevaihto yli 150 000 euroa. Tyypillisesti vakiintuneella tapahtumajärjestäjällä on palkattua henkilöstöä mutta se voi olla myös yksinyrittäjä.

Tapahtumatakuun piirissä olisivat esimerkiksi taide- ja kulttuurifestivaalit, konsertit ja näyttelyt, urheilutapahtumat, musiikkifestivaalit, messut sekä vastaavat tapahtumat, joita ei järjestetä säännöllisesti ympärivuotisen toiminnan osana.

Tapahtumatakuu perustuu ennakkoon ilmoitettuihin ja toteutuneisiin kustannuksiin

Tapahtumajärjestäjän tulee ilmoittaa hakemuksessa muun muassa tapahtuman suunniteltu ajankohta, paikka ja kesto, kustannusarvio sekä tapahtuman alihankkijat.

Jos tapahtuma perutaan kokonaan lain tai viranomaisen määräyksestä, kustannuksista korvataan 85 prosenttia.

Tapahtuma voi myös toteutua olennaisesti pienempänä lain tai viranomaisen määräyksestä, mikä tarkoittaa, että tapahtumaan on voinut osallistua enintään 85 prosenttia sen suunnitellusta osallistujamäärästä. Silloin tapahtumatakuu voisi korvata tapahtuman kustannuksia osittain.

Säännöllisesti järjestettävät tapahtumat

Tapahtumatakuuta ei myönnettäisi säännöllisesti ympäri vuoden järjestettäviin tapahtumiin. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi viikoittainen esitys-, konsertti- ja teatteritoiminta tai sarjamuotoiset urheilutapahtumat.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa tällaisille tapahtumille erilliset haut. Yleishyödyllisenä toimintana järjestettäviä taide-, kulttuuri-, urheilu- ja hengellisiä tapahtumia on lisäksi tarkoitus tukea ensisijaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan avustuksilla.

 

Lisätietoja: TEM, tiedote 6.5.2021

 

© Business Kangasala 2024 Creative Crue