Tukea mikro- ja pienyrityksille energiainvestointeihin

Nyt on erinomainen aika tehostaa yrityksesi toimintaa!

Suomi on saanut EU:n maaseuturahastosta elpymisvaroja 26 miljoonaa euroa maaseudun yritystoiminnan kehittämiseen. Voit hakea elpymistukea esimerkiksi uusiutuvan energian käyttöönottamiseen yrityksessäsi. Siirtymällä ympäristöystävällisempään ja resurssitehokkaampaan teknologiaan parannat yrityksesi kilpailukykyä ja säästät kustannuksissa.

Tukea voi hakea maaseudulla toimiva mikro- ja pienyritys, jolla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Yritys voi olla yritysmuodoltaan yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi), osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta tai maatila. Tukea voi hakea myös henkilö, joka suunnittelee yrityksen hankkimista omistajanvaihdoksen avulla ydinmaaseudulta tai harvaan asutulta maaseudulta.

Voit hakea investointitukea:

  • uuden biokaasuntuotantolaitoksen tai -yksikön rakentamiseen (ei maatalouskäyttöön)
  • uusiutuvaa energiaa tuottavan laitoksen uudistamiseen
  • siirtymiseen uusiutuvaan energiaan tai uusiutuvan energian käytön lisäämiseen (esim. aurinkopaneelit ja lämpöpumppuratkaisut)
  • yrityksen energia- ja materiaalitehokkuutta parantavien uusien laitteiden hankkimiseen ja tuotannon tehostamiseen parhaan käyttökelpoisen uuden tekniikan (BAT) ja digitalisaation avulla

 

Investoinnit voivat olla aineellisia tai aineettomia investointeja. Tukea ei voi saada käytettyjen koneiden ja laitteiden hankintaan. Tukea ei myönnetä, jos tuen määrä jäisi alle 2000 euron. Enintään tuki voi olla 200 000 euroa.

  • Uuteen biokaasulaitokseen tai uuteen biokaasun tuotantoyksikköön voi saada 50 % tuen.
  • Jos yrityksesi on maataloustuotteita jalostava mikro- tai pienyritys (Annex I -yritys), voit saada investointeihin 35 % tukea.
  • Muut maaseudun yritykset voivat saada tukea 30 % investoinnin kokonaiskustannuksista. Tuki muille maaseudun yrityksille on de minimis -tukea.
  • Ydin- ja harvaan asutulla maaseudulla omistajanvaihdoksen valmisteluun tarvittaviin asiantuntijapalveluihin voidaan myöntää tukea 5000–10 000 euroa.

 

Tukea haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa. Alueesi ELY-keskus neuvoo tuen hakemisessa. Lisätietoa tuen tarkemmista ehdoista ja hakemisesta:

https://www.maaseutu.fi/elpymisrahoitus

https://www.maaseutu.fi/elpymisrahoitus/mikro-ja-pienyritykset-energiaratkaisuilla-ja-resurssitehokkuudella-kustannussaastoja

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/maaseudun-yritystuet/

 

 

© Business Kangasala 2024 Creative Crue