Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman ensimmäinen yritysrahoitushaku on nyt avoinna

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman ensimmäinen yritysrahoitushaku on avautunut 14.3.2022. Rahoittajana Länsi-Suomen suuralueella toimii Keski-Suomen ELY-keskus. Rahoitusta haetaan EURA2021-järjestelmän kautta.

Pirkanmaalla avustusta yritysten kehittämistoimenpiteisiin

Ensimmäisessä haussa haettavana on erityistavoite 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin.

Pirkanmaalla kehittämisavustusta suunnataan pk-yritysten innovatiivisten ja kansainvälistä kasvua edistävien kehittämishankkeiden tukemiseen. Rahoituksen kohteena ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintää tai ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävät hankkeet, joissa voidaan kehittää esimerkiksi pk-yritysten hiilineutraalisuutta edistäviä tuotteita, materiaaleja sekä palveluita ja tuotantomenetelmiä. Hankkeiden tulee myös olla perusliiketoiminnasta merkittävästi poikkeavia.

Rahoitus kohdistetaan alle 5 vuotta toimineiden yritysten hankkeisiin ja avustus kehittämishankkeisiin voi olla enintään 50 000 €/hanke. Kehittämisavustusta voidaan poikkeuksellisesti myöntää myös pidempään toimineiden pk-yritysten kansainvälistymistä tukeviin hankkeisiin. Tällöin edellytyksenä on, että yrityksellä ei ole aiempaa kokemusta kansainvälisiltä markkinoilta tai ettei sillä ole vakiintunutta vientiä.

Rahoituslinjaus on voimassa toistaiseksi. Määrärahojen vähyyden vuoksi pk-yritysten investointeihin ei myönnetä avustusta Pirkanmaalla.

Alle 50 henkeä työllistävät, maaseutualueella toimivat pienet yritykset voivat hakea ensisijaisesti rahoitusta investointeihin Manner-Suomen maaseutuohjelman kautta, ks. lisätietoa maaseudun yritystuista maaseutu.fi

Pk-yritysten toimintaympäristöä kehittäviä hankkeita tuetaan Pirkanmaan liiton ja Business Finlandin rahoituksella.

 

Neuvontaa pk-yrityksille tarjolla – kysy neuvoa asiantuntijalta

’Pk-yritysten rahoitus – kysy neuvoa asiantuntijalta’ -palvelu tarjoaa pk-yrityksille neuvontaa EU:n ohjelmakauden 2021–2027 rahoituksen hakemiseen. Neuvontapalvelussa rahoitusasiantuntijat auttavat selvittämään yrityksen rahoituksen tarvetta, neuvovat yrityksille uuden EU:n ohjelmakauden rahoitusmahdollisuuksia ja rahoituksen hakemisesta EURA2021-palvelujärjestelmässä.

’Pk-yritysten rahoitus- kysy neuvoa asiantuntijalta´ -palvelu neuvoo puhelimitse numerossa 0295 024 800 kello 9-15.

Lisäksi palvelukanavana on käytössä sähköinen Team Finland yhteydenottopyyntö. Yhteydenottopyyntöön vastataan viimeistään kahden työpäivän kuluessa.

Alueellisten asiantuntijoiden yhteystiedot löytyvät rakennerahastot.fi-sivustolta.

 

Yleistä Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmasta

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma tukee elinkeino-, energia-, ilmasto-, innovaatio-, koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa sekä syrjäytymisen ja köyhyyden vastaista työtä. Ohjelma sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) toimet.

Ohjelmakauden 2021–2027 haut avataan vaihteittain. Maakuntien liittojen ja ELY-keskusten kehittämishankkeiden haut käynnistyvät maalis-huhtikuun aikana. Myöhemmin tänä vuonna käynnistyvät myös Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimet sekä ESR+:n aineellinen apu. Uutisia avautuvista hauista voi seurata rakennerahastot.fi -sivuilta ja EURA 2021 -järjestelmästä.

 

Lisätietoja: https://www.ely-keskus.fi/rakennerahastot-2021-2027

 

© Business Kangasala 2024 Creative Crue